Jak se postarat o teplo?

U každé novostavby je potřeba včas pamatovat na to, jakým způsobem bude vytápěna. Mohlo by se zdát, že na tom příliš nezáleží, když stavíme domy kvalitně zateplené. A když směřujeme k domům, které se mají svojí spotřebou energie blížit nule.

V našich klimatických podmínkách je potřeba vytápět i domy postavené v pasivním standardu. Vzhledem k malé tepelné ztrátě domu však potřebujeme méně výkonné zdroje a dní, kdy bude potřeba topit, je méně než dříve.
Při volbě způsobu vytápění se proto nemůžeme ohlížet jen na výkon zdroje, velikost domu a cenu paliva, jak tomu bylo dříve, ale topný systém je nutné navrhovat každému domu na míru – s ohledem na schopnost akumulovat teplo, na velikost prosklených ploch, které mohou být významným zdrojem tepelných zisků ze slunečního záření, a mnoho dalších specifik. Způsob vytápění je proto nutné řešit již v projektu. Z toho důvodu není možné dát univerzální doporučení, lze jen upozornit, na co je potřeba pamatovat a co je dnes trochu jinak, než dříve.

Vyhřát, ale nepřehřát

Protože k vytápění domu s malou tepelnou ztrátou stačí jen malé výkony a dům citlivě reaguje na tepelné zisky jak ze slunečního záření, tak z provozu spotřebičů, musí být topná soustava schopná přizpůsobovat výkon okamžité situaci. Schopnost regulace a pružné reakce proto nabývá na významu. Instalují se prostorové termostaty a různé typy čidel. Regulátory mohou být přímo na kotlích, v jednotlivých větvích soustavy nebo na topných tělesech. Tam, kde se zdroj obtížněji reguluje, je u teplovodních soustav výhodné zařadit akumulační nádrž.

Systémy plošného vytápění REHAU pracují s nízkou teplotou topné vody. Postarají se o rovnoměrné rozdělení tepla, ať již jako podlahové, stěnové či stropní vytápění. Systémy je podle potřeby možné kombinovat. rehau.cz

Provozní náklady versus pořizovací

Vzhledem k malé potřebě energie na vytápění se spotřebuje méně paliva, čímž se logicky snižuje význam jeho ceny. Tím se mění i poměr mezi pořizovacími náklady a provozními, a tedy i celková návratnost investice. Tento poměr hovoří ve prospěch elektrických systémů, které se vyznačují nízkými provozními náklady, ale cena elektrické energie je stále nejvyšší a je zatížena i nejvyšším koeficientem při výpočtu neobnovitelné primární energie v průkazu energetické náročnosti budov.

S vodou, nebo bez?

Úsporné domy lze vytápět pomocí teplovzdušných systémů, jejichž výhodou je komplexní řešení spolu s větráním. Z výše uvedených důvodů je efektivní i elektrické vytápění, zejména velkoplošné sálavé systémy. Přesto je stále nejčastější volbou pro vytápění rodinných domů centrální teplovodní vytápění, opět přizpůsobené malým tepelným ztrátám. Moderní systémy pracují s nižšími teplotami vody, jsou úspornější, dynamičtější a snadněji se regulují. Díky teplovodní soustavě s akumulační nádrží se může do systému zapojit více zdrojů, často doplňují hlavní zdroj krby či krbová kamna. Ty předávají velkou část výkonu k ohřevu vody, a do místnosti směřuje jen jeho menší část. Můžeme si tak dopřát krb či kamna i v úsporném době bez obav, že se místnost přehřeje.

Tepelná čerpadla Compress získávají teplo z vnitřního či venkovního prostoru k ohřevu vody, čímž snižují náklady až o 70 %. junkers.cz

Šetrně ohřívat vodu

Ohřev vody nezáleží na stavebním řešení domu. Proto na něj v úsporných domech připadá daleko větší procento z celkové spotřeby energie. Ohřev vody však můžeme efektivně řešit spolu s plánováním způsobu vytápění. I to je důvod, proč často volíme teplovodní soustavu, kde můžeme využít k levnějšímu ohřevu vody tepelná čerpadla, krby, solární kolektory…

Jak se přiblížit nule

Využití obnovitelných zdrojů bude stále nabývat na důležitosti. Jen tak je totiž možné naplnit požadavky Evropské unie na výstavbu domů se spotřebou energie blížící se k nule. Ze stavebního hlediska jsou již domy na hranici svých možností, je proto nutné část spotřeby energie krýt z vlastních zdrojů. Nadějným směrem je využití fotovoltaických panelů, které mohou vyrábět elektřinu jak pro vytápění, tak pro ohřev vody i domácí spotřebiče.

Text: Miloslava Perglová
Foto: archiv firem

Datum vydání: 16. 5. 2019

Edit: