Jak se topí u Karlštejna

Pohled na dům pana Miloše ze zahrady. V popředí ústí kamenná větrací šachta rekuperačního systému.

Nechte se inspirovat rodinným domem s uceleným systémem vytápění, který zahrnuje kombinaci teplovodní soustavy a řízeného větrání s rekuperací (zpětným získáváním tepla).

Pan Miloš si poblíž Karlštejna u Prahy postavil dvoupodlažní podsklepený dům, jehož zastavěná plocha činí 135 m2. Dům byl zkolaudován již před 12 lety, ale má moderní systém vytápění.

„Celý systém nám navrhl inženýr Tomáš Matuška, nadšený propagátor novodobých vytápěcích systémů. Tehdy byl ještě mladý kluk, ale dnes už je myslím ověnčený tituly hvězdné vědecké kariéry,“ líčí vlastník domu. „Ten systém kombinuje teplovodní soustavu s řízeným větráním s rekuperací. Používáme jednotku Duplex RC 1400/370, která umožňuje nejen větrání, ale i kompletní vytápění celého domu.“ Teplá voda se soustřeďuje v jediném zásobníku v domě (označení IZT-U). Uvnitř zásobníku se hromadí otopná voda a průtočně se ohřívá teplá voda pro domácnost. Původní záměr instalovat kotel na peletky majitel nestihl realizovat, a tak od samého počátku využívá k ohřevu IZT-U pouze „záložní“ elektrické spirály, které jsou součástí akumulační nádrže. Peletkový kotel si dodnes nepořídil.

Přímo na zahradě se nachází dekorační ústí kamenné šachty, k níž je napojena jednotka Duplex RC 1400/370. Čerstvý vzduch je tedy přiváděn do domu prakticky ze středu zahrady.

Splnil systém vaše očekávání?

Funguje perfektně jak pokud jde o teplo, tak i o čerstvý vzduch. Až při náběhu minulé topné sezony moje žena pocítila, že dům není tak svěží, jak jsme to celých 10 let považovali za samozřejmé… Přitom během zimy prakticky vůbec neotevřeme ani jedno okno, o vše se stará větrací jednotka RC. Rozhodli jsme se tedy nyní provést první větší čištění a kompletní revizi celé technologie.

Mezi jakými zdroji vytápění jste se rozhodoval?

Od začátku nás lákal systém topení s kotlem na peletky napojeným na akumulační tepelnou nádrž, doplněný o solární panely. Bohužel z finančních důvodů jsme nedokončili úplný záměr a zůstali na půli cesty. Pořídili jsme si akumulační zásobník a topíme elektřinou. Je to pohodlné, naprosto bezproblémové a plně automatické. Ale asi také dražší… Zejména vzhledem k aktuálnímu růstu cen za elektrickou energii zvažujeme, zda nepřišel čas dokončit původní záměr.

Větrací jednotka Duplex RC ve sklepě domu bez zakrytých vzduchovodů.

Přívodní mřížky pro čerstvý vzduch jsou umístěny v podlaze pod otopnými tělesy. Větrání navíc zefektivňuje účinnost radiátorů: Díky vzduchotechnice přes ně proudí více vzduchu, což zvyšuje topný efekt.

Jaké byly vaše první zkušenosti se systémem teplovzdušného vytápění?

Ovládání je jednoduché, ale topíme souběžně s teplovodními radiátory, takže nedokážu posoudit účinnost teplého vzduchu. Tak, jak to provozujeme teď, jsem spokojen: Vše funguje bez nejmenšího problému, jen je provoz možná zbytečně drahý. Původně zamýšlený systém by byl určitě ekologič- tější a provozně levnější.

Vnímáte nějak přidanou hodnotu řízeného větrání?

Jsme nadšeni! Vůbec neotvíráme okna, a přitom máme doma čistý vzduch a neustále příjemné klima. Je to perfektní.

Co hlučnost zařízení – neobtěžuje vás třeba v noci?

Větrací jednotku máme umístěnou ve sklepě. Po domě je slyšet pouze svist proudícího vzduchu z průduchů, které máme umístěné v podlaze pod radiátory – takže opravdu bez problémů.

DETAILY REKUPERACE

Na horním okraji rekuperační jednotky je umístěn jednoduchý manuální ovladač celého systému. Další snímky ukazují napojení potrubí z kamenné šachty na zahradě (uprostřed) a štítek rekuperační jednotky pro následnou údržbu a revize (vpravo).

 

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA

  • Systém se skládá z rekuperační jednotky a vzduchotechnického potrubního rozvodu.
  • Potrubím je k rekuperační jednotce přiváděn čerstvý vzduch z vnějšího prostředí (v zimě chladný, v létě horký) a zároveň z druhé strany odpadní (vydýchaný) vzduch z interiéru.
  • Obě vzduchové masy na sebe narazí uprostřed rekuperační jednotky (viz schéma), kde se nachází výměník tepla.
  • Úkolem výměníku je oddělit proudy vzduchu tak, aby i nadále proudil dovnitř čerstvý a ven vydýchaný, ale aby si navzájem předaly co nejvíce ze své teploty.
  • Účinnost rekuperačních jednotek se může značně lišit. U těch špičkových
    přesahuje 80 %, výjimečně i 90 %.

TEXT: VÍT STRAŇÁK
FOTO: ATREA

Datum vydání: 17. 9. 2020

Edit: