Jak správně třídit odpad

Není žádnou novinkou, že češi jsou ve srovnání s ostatními zeměmi jedni z nejpoctivějších co do třídění odpadu. Bezmála tři čtvrtiny z nás vnímají třídění jako důležitou a přirozenou součást ochrany životního prostředí a přírody. Ať už doma nebo v práci jsou dnes naprosto běžné nejrůznější nádoby a koše na tříděný odpad, ale i zkušený tříditel se občas dopustí malé chybičky. Jak je to tedy s konkrétními výrobky a materiály?

Třídění dává smysl

Podle údajů evropského statistického úřadu se Česká republika v míře recyklace obalových odpadů řadí mezi ty nejlepší v rámci celé Evropy. Možnost třídit odpad má u nás 99 % obyvatel díky stále se rozšiřující síti sběrných míst a kontejnerů, která jsou nám stále blíž a ve větším množství. Ve výsledku tříděním odpadu, jeho recyklováním a opětovným využitím každým rokem zachraňujeme desítky km² přírody. Aby se mohly recykláty využívat při výrobě nových výrobků a my tak šetřili naše přírodní zdroje i prostředí, musí se nejprve získat. Vše tedy začíná u nás doma nebo ve firmách a institucích, kde vzniká odpad a na řadu přichází jeho primární třídění.

Jak správně třídit odpad

Zelené kontejnery jsou na sklo, do modrých patří papír a do žlutých plast. Toto základní dělení se učí děti již od mateřských škol. Každé třídění odpadu je lepší než žádné, ale měli bychom mít na paměti, že nesprávné třídění například výrazně znesnadňuje práci při dalším zpracování pro účely recyklace. Nejen doma, ale i ve firmách nebo kancelářích každým dnem vykazujeme množství odpadového materiálu. Nejčastěji tříděným materiálem je papír a plast. V třídění nám dnes navíc pomáhá celá řada nádob pro domácnosti i firmy.

Plast

Do žlutých kontejnerů je možné kromě PET lahví vhazovat také fólie, sáčky, plastové tašky, obaly od CD disků a od potravin. Pokud v nich nejsou zbytky jídla, drobné nečistoty nevadí. Dále sem patří prázdné obaly od mýdel nebo šamponů. Běžné drogistické zboží většinou neobsahuje žádné nebezpečné látky. Častým omylem bývá, že polystyren netřídíme. I ten však patří do žlutých popelnic. Naopak sem nepatří mastné a hodně znečištěné plastové obaly, plasty ze stavby, molitan, gumové výrobky, pneumatiky, podlahové krytiny, pěnové plasty, textil z umělých vláken,

Papír

Do modrých nádob na odpad patří staré noviny, časopisy, lepenkové a kartonové krabice, papírové sáčky, letáky, knihy a sešity, kancelářský papír. Nemusíte odstraňovat kovové spony a na obálkách mohou zůstat plastová okénka. Krabice rozložte nebo sešlápněte a pokud z nich odstraníte izolepy, pomůžete dalšímu zpracování. Naopak sem nevhazujte krabice od nápojů, mokrý, mastný a jinak znečištěný papír, voskový a uhlový papír, obaly od vajíček a roličky od toaletního papíru, použité plenky a hygienické potřeby.

Nádoby na třídění

Nádoby na třídění odpadu jsou dnes důmyslnější i designovější, než jen klasické odpadkové koše. S jejich pomocí lze recyklovatelné suroviny jednoduše a rychle oddělit od ostatního odpadu. Doma šetříme místem, ve firmách mnohdy nemalé náklady na likvidaci i na personál. Koše na tříděný odpad a nádoby na odpad pro použití od domácností přes průmyslové budovy až po administrativní prostory a kanceláře mohou mít různé velikosti i design a lze je libovolně kombinovat.

Popelnice a koše na tříděný odpad s třídicím systémem a vysokou plnicí kapacitou vám třídění rozhodně usnadní. V nabídce naleznete vše od stabilního podstavce pro pytle na odpad až po nádoby s vhazovací klapkou a uzamykatelnou vnitřní nádobou. Pokud vybíráte praktické a bezpečné koše na odpad a popelnice pro firmu nebo veřejná zařízení a chcete, aby splňovaly zákonné a bezpečnostně relevantní požadavky, nejlepší je nakupovat u odborníka, protože vám zároveň poskytne potřebné odborné poradenství.

Komerční prezentace

Datum vydání: 26. 3. 2020

Edit: