Jak topit plynem úsporněji

Půl druhého milionu domácností je vytápěno plynem. Zvláště ve starších domech se s ním však zachází nehospodárně, protože plynové vytápění bylo instalováno v době, kdy tolik nezáleželo na ceně paliva. Není na čase vyměnit starý kotel za účinnější, nebo podniknout alespoň dílčí kroky k úspoře plynu?

Wolf_1305074_Bad_CGW2_Speicher_Handtuch_v004_BlueStream

Nový ovládací modul Wolf BM-2: jednoduché ovládání na kotli nebo kdekoli v domě, s možností řídit nejen zdroj tepla, ale i solární systém, větrání bytu, tepelné čerpadlo i prostřednictvím Smartphonu. Jeden regulační systém optimalizuje provoz a dokáže zabezpečit nízké náklady.

Plyn je po elektřině nejdostupnějším palivem, velmi komfortním a příznivým i z ekologického hlediska. Je proto vhodnou volbou i pro novostavby, kde představuje dobrý kompromis mezi komfortem a pořizovací cenou i provozními náklady. Jak si zajistit co nejhospodárnější provoz?

Spotřebovat tepla co nejméně

To, že nejlevnější je teplo, které nespotřebujeme, platí obecně, tedy i pro plynové vytápění. Ideální je proto snížit potřebu tepla v domě, tedy dům zateplit. To však vyžaduje čas a peníze, pojďme se tedy nejprve podívat na to, co můžeme udělat okamžitě. Prvním pravidlem je zbytečně nepřetápět. Každý stupeň Celsia navíc znamená zvýšení spotřeby plynu zhruba o 6 %. Zásadou hospodárného provozu je dodávat do každé místnosti tolik tepla, kolik je třeba v určitém čase. Večer potřebujete teplo v obýváku mezi 20-22  °C, v noci v ložnici stačí 18-20 °C, přes den nejste doma… K tomu je třeba mít možnost otopný systém regulovat. Nejjednodušším a relativně levným opatřením je instalovat na radiátory termostatické hlavice, s jejichž pomocí se může regulovat teplota v každé místnosti zvlášť. Při rekonstrukci topné soustavy však nestačí pouze vyměnit stávající ventily na tělesech za termostatické. Celý systém je nutno hydraulicky vyvážit, což je práce pro odbornou firmu. Jinak hrozí tlakové ztráty, nedotápění místností, klepání ventilů, a instalace termostatických hlavic pak nepřinese kýžený efekt. Možná již termostatické hlavice máte, ale je pro vás únavné stále je přenastavovat. Stojí za úvahu nahradit je programovatelnými hlavicemi, které lze nastavit tak, aby v určité hodiny topily na vámi určenou teplotu, mohou mít na každý den v týdnu jiný teplotní program a mají mnoho dalších funkcí.

ariston Sensys

Regulační panel SENSYS slouží pro vzdálené ovládání funkcí kotlů řady ARISTON EVO. Umožňuje jednoduchou regulaci teploty pro vytápění i přípravu teplé vody a programování – funguje jako modulační termostat.

Nebo se o udržení požadované teploty může starat pokojový termostat naprogramovaný na potřebný chod domácnosti. Můžete si jím nastavit nižší teplotu na noc a zvýšit ji třeba hodinu před vstáváním, jiný režim nastavit o víkendu a podobně. Při správném zacházení dokáží tyto programovatelné prvky snížit spotřebu plynu o 20 až 30 procent. Zejména pro rodinné domy, kde je více ochlazovaných stěn, je vhodná ekvitermní neboli vnější regulace, která pracuje na základě aktuální venkovní teploty. Podle ní plynule nastavuje teplotu topné vody tak, aby přesně zajistila potřebný výkon topného tělesa, tedy takový, který stačí k ohřátí místnosti na požadovanou teplotu v závislosti na změnách venkovních teplot. V chladnějších dnech je do oběhu hnána voda teplejší a naopak.

Jednoduché tipy na úspory

Jakými způsoby se zbytečně připravujete o cenné teplo? V prvé řadě nesprávným větráním. Mít jen lehce pootevřené okno znamená zbytečné zvýšení topného výkonu. Větrat je třeba krátce, ale intenzivně. Při rychlém intenzivním vyvětrání se vzduch vymění, aniž by se ochladily stěny. Přes noc zatahujte závěsy nebo žaluzie – omezíte tak únik tepla oknem. O zhruba 10 % tepla se můžete připravit zakrytím radiátorů nábytkem, závěsy nebo záclonami, samozřejmě záleží na míře zakrytí. O další teplo se připravíte sušením prádla na radiátorech. Uschne sice dříve než na sušáku, ale nepropustí do teplo místnosti a ještě více ho spolkne přeměna vody obsažené v prádle na vodní páru.

560837_AB_00_FB

Programovatelná termostatická hlavice Homexpert HR30 Comfort Plus s vyklápěcím podsvíceným displejem pro snadné odečítání naměřených hodnot dovoluje volbu mezi třemi předem nastavenými časovými programy, anebo vlastním programem, pro každý den až 6 spínacích časů. CONRAD

Spotřebu plynu snížíte i tím, že si jednou do roka necháte zkontrolovat a seřídit kotel.

Pokud ohříváte plynem vodu, nastavte její teplotu v rozmezí 50 až 60 °C, kdy v ní ještě udržíte ruku. Ohříváním vody na maximum a ředěním studenou je zbytečné plýtvání plynem.

junkers Bild_2_mP

Stacionární kondenzační jednotka JUNKERS CerapurModul nabízí úspornou kondenzační technologii pro vytápění i přípravu teplé vody v jednom přístroji. Díky kombinaci vrstveného zásobníku a kondenzačního kotle dosahuje vysoké účinnosti až 109 %.

 

 

Pryč se zlodějem

Dá se odhadovat, že více než polovina domácností živí zloděje plynu – starý, málo účinný kotel, který vás okrádá o třetinu i více cenného paliva. Provoz velmi zdražuje věčný plamínek, až o dva tisíce korun za rok. Úspornější je elektronické zapalování. Výměna kotle za modernější, účinnější je tedy rozhodně smysluplná. Pouhou výměnou kotle doplněnou o vhodný typ regulace je možné snížit spotřebu plynu o třicet procent i více. U starších kotlů klesá postupem času účinnost spalování, navíc je nutné provozovat je s konstantně vysokou teplotou, čímž vznikají obzvlášť velké tepelné ztráty povrchem kotle. Zastarávají i morálně, moderní kotle pracují mnohem hospodárněji, dají se lépe regulovat. V současné době si můžeme vybrat mezi nízkoteplotními a kondenzačními kotli. Nízkoteplotní kotle mají díky lepšímu vychlazení spalin asi o 5 % vyšší účinnost než klasické plynové teplovodní kotle. Účinností vyšší než sto procent se mohou pochlubit kotle kondenzační. Jak je to možné? Využívají totiž nejen teplo vznikající při procesu spalování, ale také teplo obsažené ve spalinách, které by jinak „uniklo komínem“.

A pokud doma nemáte starý plynový kotel, ale kotel na tuhá paliva, pak je nejlepší příležitost nahradit ho kotlem plynovým. V programu Nová zelená úsporám můžete při výměně kotle na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů pro 3. emisní třídu, případně zdrojů na vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za plynový kondenzační kotel získat dotaci 18 000 Kč při současném zateplení, jinak 15 000 Kč.

Junkers_Bad_04_RAW_017_1

Kondenzační kotel CerapurComfort značky JUNKERS nabízí maximální komfort vytápění a přípravy teplé vody, jednoduchou obsluhu, hospodárnost a šetrnost k životnímu prostředí. Díky elektronicky řízenému čerpadlu dosahuje mimořádně nízké spotřeby energie a dodatečná zvuková izolace zajišťuje velmi tichý provoz.

Nízkoteplotní nebo kondenzační?

Provoz kondenzačního kotle je ideální v nízkoteplotních otopných systémech v energeticky úsporných domech, často ve spojení s velkoplošným podlahovým či stěnovým topením. Možná proto je poměrně rozšířen názor, a to i mezi praktiky, že kondenzační kotel není vhodný pro rekonstrukce starších otopných soustav s klasickými radiátory. Uvědomme si však, že na vysoký výkon musí kotel běžet jen v těch největších mrazech, jinak může využívat výhody kondenzace, a že starý nezateplený dům musíme vytápět i v relativně teplém období. A je logické, že v domě, který má vysokou potřebu tepla na vytápění, bude při pořízení účinného kotle absolutní úspora plynu vyšší než v nízkoenergetické novostavbě. Návratnost investice bude tedy ve starém domě rychlejší. Starší systémy s radiátory je poměrně snadné upravit tak, aby kotel běžel delší dobu s nižší teplotou, a tedy s menším výkonem a spotřebou. Pokud je v extrémně nízkých teplotách nutné topit na vyšší teplotu, bude vždycky kondenzační kotel i při této teplotě účinnější než kotel sice nový, ale s klasickým principem spalování zemního plynu. Ačkoli stojí kondenzační kotel proti konvenčnímu o 20 – 30 % více, počáteční investice by se měla do pěti let vrátit. Je dobré požadovat od projektanta ekonomický rozbor včetně návratnosti nového zařízení.

Junkers HydroCompact12la

Plynový průtokový ohřívač JUNKERS HydroCompact s hloubkou pouhých 17 cm je možné instalovat prakticky kdekoliv. K bezstarostnému provozu přispívají moderní bezpečnostní prvky a široký modulační rozsah pro minimální spotřebu plynu.

Slunce a dřevo na pomoc

Uspořit maximum stále dražšího plynu můžeme rozšířením topné soustavy o další zdroje tepla využívající levnější energii, nejčastěji o solární kolektory a krb. Solární kolektory jsou ideální zejména pro ohřev teplé vody, jehož podíl na celkové spotřebě tepla činí 30 – 50 %. Je však možné je využívat i k podpoře vytápění. Tyto pomocné zdroje se propojí do topného systému prostřednictvím akumulační nádrže – zásobníku teplé vody. V ní se ohřívá voda z jednotlivých zdrojů pomocí tepelného výměníku, a to přednostně z levnějších zdrojů, plyn pak slouží pouze k dohřevu. Místo samostatné nádrže je možné pořídit si kotel s integrovaným zásobníkem teplé vody, který je připraven pro připojení dalšího zdroje tepla – krbu nebo solárních kolektorů.

Můžete si vybrat dodavatele

Od ledna 2007 si můžete vybrat, od jaké společnosti budete plyn odebírat, protože působnost obchodníků s plynem není omezena územně ani distribuční sítí. Ceny za dodávky plynu pro domácnosti se u jednotlivých dodavatelů zpravidla liší o několik procent. Čím vyšší spotřebu máte, tím více ušetříte. Pokud plyn využíváte k vaření i vytápění a ohřevu vody, úspora může přesáhnout několik tisíc korun ročně. Změna dodavatele zemního plynu je proces zahrnující několik na sebe navazujících kroků. Těmi nejdůležitějšími jsou výpověď smlouvy stávajícímu dodavateli, uzavření smlouvy s novým dodavatelem a nahlášení změny u operátora trhu. Většinu s tím spojené administrativy za vás obvykle vyřídí nový dodavatel plynu. Při výběru dodavatele nevěnujte pozornost jen cenám, ale také smluvním a obchodním podmínkám. O výhodnosti nabídky totiž rozhodují i rozsah a ceny poskytovaných služeb, různé aktivační a deaktivační poplatky, bonusy, smluvní pokuty či výpovědní podmínky.

Dodavatele můžete změnit kdykoli během roku. Změna by měla proběhnout do deseti dnů od chvíle, kdy nabude platnosti výpověď. Proto pokud chcete odebírat levnější plyn již od začátku nové topné sezony, dejte si pozor na výpovědní lhůtu vaší stávající smlouvy. Obvykle bývá tři měsíce. Zažádejte tedy o změnu v dostatečném předstihu, nejpozději v červnu.


Ptáme se odborníka

Tomáše Suchého, produktového analytika pro oblast energií na portálu Ušetřeno.cz:

Má smysl se pouštět do změny dodavatele teď, nebo počkat nejdříve na slibované celkové zlevnění plynu?

Předpoklad je, že plyn bude v příštím roce spíše zlevňovat, ale zatím se jedná pouze o “spekulaci”. Pokud lidé chtějí za plyn ušetřit již teď, v žádném případě by neměli čekat až do nového roku, jestli k předpokládanému zlevnění dojde, či nedojde. Levnějšího dodavatele mohou najít již nyní. Budou tak mít jistotu, že v říjnu zahájí topnou sezónu, kdy jsou náklady na plyn největší, již s výhodnějším dodavatelem. Při změně se pouze musí rozhodnout, zda podepíšou smlouvu na dobu určitou nebo dobu neurčitou. V případě doby neurčité jim pak nic nebrání přejít kdykoli k jinému dodavateli, pokud by se vyskytla nová lepší nabídka právě třeba v souvislosti se změnou cen v novém roce.”

Tabulka:

Modelový příklad úspory za plyn změnou dodavatele

pro tři modelové domácnosti v Jihomoravském kraji*

DRUH

BYDLENÍ

SPOTŘEBA

ZA ROK

ÚSPORA

ZA ROK

CENA PŮVODNÍ

DODAVATEL

CENA NOVÝ DODAVATEL

MALÝ BYT, DVOUČLENNÁ RODINA

12 MWh

2 544 Kč

20 612 Kč

18 068 Kč

VELKÝ BYT,

MALÁ RODINA

20 MWh

4 427 Kč

27 749 Kč

32 175 Kč

RODINNÝ DŮM, VELKÁ RODINA

35 MWh

6 307 Kč

47 111 Kč

53 419 Kč

Zdroj: Ušetřeno.cz

*Změna dodavatele je počítána pro nejběžnější kombinaci dodavatelů, mezi kterými převod podle zkušeností portálu Ušetřeno.cz nejčastěji probíhá. Nejedná se o extrémní variantu (od nejdražšího k nejlevnějšímu), která je málo pravděpodobná a úspora by byla zavádějící.

Datum vydání: 9. 6. 2015

Edit: