Kondenzátor patří mezi nejdůležitější elektronické součástky

Kondenzátor je elektronická součástka, která je velmi důležitá pro fungování elektrických a elektronických obvodů. V praxi musí tuto součástku obsahovat každé digitální zařízení, protože je nezbytná pro jeho funkci. Zpravidla pak obsahuje každé zařízení více kondenzátorů. Jak vlastně kondenzátor vypadá? A jakou plní v elektrickém obvodu funkci? To a mnohem více najdete v tomto článku.

Co je to kondenzátor?

Kondenzátor je elektronická součástka, která se skládá ze dvou vodivých destiček, většinou kovových, jež jsou odděleny elektrickým nebo dielektrickým izolantem. Na každou z vodivých destiček v kondenzátoru je přiváděn proud opačné polarity, jež jsou přitahovány magnetickým polem.

Kondenzátor tak je pasivní elektrotechnickou součástkou a jeho základní charakteristikou je kapacita. Dalšími základními vlastnostmi, které jsou pro kondenzátory charakteristické jsou pak indukčnost a odpor, které se odborně označují za vlastnosti parazitní.

Kondenzátor je tedy elektrická součástka, která je schopna akumulovat elektrickou energii o určité maximální kapacity.

Jak kondenzátor funguje?

Jak již bylo výše zmíněno, kondenzátor má schopnost akumulovat elektrickou energii, tím, že ukládá elektrické náboje na svých elektrodách. Kapacita kondenzátoru pak závisí na množství náboje, schopen pojmout pod určitým napětím. Tyto hodnoty jsou v přímé korelaci s rozměry destiček a jejich vzájemnou vzdáleností. Na kondenzátory různé kapacity a jmenovitého napětí se můžete podívat na https://www.tme.eu/cz/katalog/kondenzatory_26/, kde najdete více než 25 000 druhů této pasivní elektrosoučástky.

Po tom, co je kondenzátor odpojen od zdroje elektrické energie, zůstává v destičkách kondenzátoru stále energie, která je uložena jako nouzové napájení. Toho je dosaženo tak, že jeden list je nabitý elektrony a druhý list pozitivní energií, oba mají tendenci se navzájem přitahovat a držet náboje, i když již nepřijímají energii z elektrického zdroje. Materiál použitý jako izolace udržuje plechy blízko u sebe, ale zabraňuje jejich neutralizaci kontaktem mezi nimi. Jako izolant se nejčastěji používají materiály jako vzduch, papír, metalizovaný papír, plastová fólie, slída nebo keramika.

Již výše byla zmíněna jako základní vlastnost kondenzátoru i jeho indukčnost, právě ta se stará o to, že je velikost náboje na obou deskách stejná.

Kromě kondenzátorů se můžete na tme.eu podívat na další statisíce elektrosoučástek, které se hodí každému profi i hobby elektrikáři.

Datum vydání: 25. 5. 2022

Edit: