Moderní domov v panelech

Panelové domy se zateplují, získávají novou fasádu, opravují se balkony… Nemenší změny však probíhají i uvnitř samotných objektů, kde se často značně zanedbané byty proměňují v moderní a útulné bydlení.

Přestavba panelákových bytů může mít různou podobu. Někde dochází pouze k výměně bytového jádra či posu nutí nenosné příčky, jinde jsou změny podstatně razantnější. Nezáleží však pouze na představě investorů a jejich solventnosti. Dispoziční úprava nesmí v prvé řadě narušit statiku panelového domu.

4

3

Podomítková páková umyvadlová baterie z kolekce CAE 780 nechává všechny rušivé prvky za zdí. Vy si tak můžete vychutnat čisté linie ovládací páky a obloukové hubice. Cena 3438 Kč. PERFECTO DESIGN

NEJVĚTŠÍ SLABINA – PANELÁKOVÉ JÁDRO

Základem většiny rekonstrukcí z důvodů hygienických, estetických i bezpečnostních (elektro instalace neodpovídá současným normám a čas to bývá v dezolátním stavu, což je v mokrém pro vozu nebezpečné) však téměř vždy bývá přestavba panelákového jádra. To kromě toho, že bývá ve značně amortizovaném stavu, je na hony vzdáleno současným představám o moderních hygienických a zároveň i relaxačních prostorech. Ne vhodným materiálovým složením a provedenými detaily se postupem času stalo jednou z nej slabších částí panelových bytů. V panelových bytech se můžeme nejčastěji setkat s prefabrikova nými jádry, jejichž konstrukci tvoří dřevěný rám, do něhož jsou vloženy polystyren a umakartové desky. Podstatně méně často se používala jádra s železobetonovou konstrukcí. Ta měla sice delší životnost, ale svojí značnou hmotností komplikovala výstavbu.

1

Umyvadlo Castellón výrobce The Bathco se bude báječně vyjímat na vhodně zvolené desce. Jednoduchý design kruhové mísy se pravidelně svažuje dolů k výpusti, jedinému otvoru na umyvadle. Cena: 3132 Kč. PERFECTO DESIGN

5

Předstěnový instalační systém A102 Jádromodul je určený pro rekonstrukci bytových jader. Rozpěrná traverza přenáší zatížení do bočních stěn. To umožnuje naistalování před domovní rozvody (odpady, vodovodní řád, vzduchotechnika atd.). Cena 5250 Kč. ALCAPLAST.

JAK NA TO

Rozhodnete-li se pro kompletní rekonstrukci bytového jádra, je nutné si ujasnit, jak by asi mělo vypadat a kolik do rekonstrukce vlastně můžete investovat. Dále je třeba se rozhodnout, zda se do přestavby pustíte sami, nebo ji svěříte specializované firmě. Nejste-li stavební odborník a nemáte-li ani dostatek času, který si vyžádá shánění několika subdodavatelů a odborníka, který pohlídá kvalitu prováděných prací, jednoznačně doporučujeme druhé řešení. Specializované firmy vám pomohou nejen se samotným odstraněním umakartového jádra a výstavbou nové koupelny a toalety, ale nové hygienické místnosti i navrhnou. Většina studií (firem) dnes dokáže vypracovat návrh úpravy vašeho jádra spolu s 3D vizualizací. Návrh většinou obsahuje možná dispoziční řešení, materiály a předběžnou kalkulaci. Dalším krokem je vyplnění zadávacího listu , kde je jasně specifikován požadavek na řešení typických detailů. Zadávací list poslouží jako podklad pro zaměření stávající stavu odborníkem, který zároveň zajistí veškeré podklady související s úpravou vody, kanalizace, elektroinstalace a vzduchotechniky. Následně přichází na řadu podrobný položkový rozpočet, který tvoří přílohu smlouvy o dílo, na kterou se nesmí zapomenout. Spolu s nabídkovým rozpočtem se podle rozsahu prací stanoví celková délka realizace.

6

WC sedátko s integrovanou sprškou je možné nasadit i na stávající toaletu, pokud je zajištěn přívod elektrického proudu. GEBERIT

7

Bidet a WC v jednom zajišťuje nejen úsporu místa, ale i prostředků, protože za jeho doporučenou cenu 14 603 Kč (bez DPH) jinak pořídíme pouze samotný bitet – keramiku a baterii. GEBERIT

STAVEBNÍ ÚŘAD ANO, ČI NE?

Před zahájením samotné rekonstrukce je třeba se rozhodnout, jak razantní přestavbu hodláte podniknout, neboť na tom záleží, zda máte povinnost ohlásit rekonstrukci příslušnému stavebnímu úřadu a zda se obejdete bez stavebního povolení. V souvislosti se stavebními úpravami bytu, a tedy i rekonstrukcí bytového jádra, mohou nastat tři situace: K její realizaci potřebujete stavební povolení, stačí pouhé ohlášení nebo se obejde bez stavebního povolení i ohlášení. Chceme-li realizovat přestavbu bytového jádra bez stavebního povolení i bez ohlášení stavebnímu úřadu, je třeba splnit dvě základní kritéria: Za prvé se musí se jednat o výměnu stěn bytového jádra za materiál o stejné nebo velice podobné hmotnosti, za druhé musí být zachována původní dispozice bytu, kterou vytvářelo bytové jádro.

Zajímáte se o přestavbu bytového jádra? Přečtěte si i článek Nové jádro, nový byt!.

Ohlášení přestavby bude stavební úřad vyžadovat v případě stavebních úprav, kterými dochází ke změně v užívání části stavby, kterými se ale nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžaduje se posouzení vlivů na životní prostředí. Jedná se například o případ, že v rámci stavebních úprav hodláme rozšířit koupelnu či přesunout WC například do prostoru předsíně, což může být vykládáno jako změna v užívání části stavby. Je zde ovšem jedno podstatné „ale“: V případě přestaveb bytových jader obvykle dochází k částečné nebo úplné změně vnitřního uspořádání příček bytu, tzn. k jinému než kolaudovanému dispozičnímu řešení. Při přestavbách je sice vždy snahou nezasahovat do nosných konstrukcí domu, ovšem k jejich statickému ovlivnění dochází, například přetížením stropních nebo svislých konstrukcí, a tím i základů celého domu. Z toho důvodu je vhodné informovat se včas u příslušného stavebního úřadu, zda stavební úpravy budou vyžadovat stavební povolení nebo ohlášení či zda se bez nich zcela obejdete. Navíc požadavky jednotlivých stavebních úřadů se značně různí. Plánovanou rekonstrukci bytu či bytového jádra je rovněž třeba včas ohlásit majiteli bytového domu, společenství vlastníků, bytovému družstvu apod. Pokud někdo nemá čas nebo nemá rád jednání s úřady, měl by se obrátit na firmu, která má v balíčku nabízených služeb i vyřízení potřebných povolení. Před zahájením rekonstrukce je rovněž třeba informovat obyvatele domu o termínu zahájení a dokončení stavebních prací, uvést název provádějící firmy a telefonický kontakt na koordinátora stavby.

9

Rekonstruované jádro obložené bílou keramikou moderního formátu 25 x 75 cm v kombinaci s černými doplňky. KERAMIKA SOUKUP

10

Prostory zatížené opakovanou krátkodobou vlhkostí, k nimž patří i panelákové koupelny, musí být, aby nedocházelo k průsaku vody a následnému vzniku plísní, vždy náležitě utěsněny. Tomu všemu lze zabránit vhodnou kombinací penetrace, těsnící hmoty, lepící malty a spárovací hmoty (např. Ceresit CE 40 Aquastatic s trojitou ochranou) ze sortimentu stavební chemie Ceresit. HENKEL

11

Paneláková koupelna je obložena obklady série Laura – formátu 25 x 33 Kč (cena 199 Kč/m2), dlažbou o rozměru 33,3 x 33, 3 cm (cena 269 Kč/m2). Vybavena je koupelnovým nábytkem Naturel Pavia 652 (skříňka s umyvadlem 8490 Kč), bílým radiátorem (2090 Kč), baterií umyvadlovou s výpustí Roca Esmai (cena 2290 Kč) a sprchovým koutem ANIMA Top Pro new (8490 Kč). SIKO

HARMONOGRAM REALIZACE

Při přestavbě panelákového bytového jádra lze využít více stavebních materiálů, ale nejčastěji se používá ytong. Důvodem je snadnější výstavba než z klasických pálených materiálů (jednotlivé tvárnice se spojují pomocí speciálního lepidla, není potřeba malta), přijatelná hmotnost, průzvučnost a dlouhá trvanlivost. Tento materiál má i potřebné zdravotní atesty a dobře na něm drží obklady. Přednost však můžete dát například speciálnímu sádrokartonu vhodnému do vlhkého prostředí. Realizace obvykle trvá zhruba deset dnů, ale záleží na rozsahu prováděných prací.

12

S výměnou panelákového jádra přistupuje řada investorů i k pořízení nové kuchyně. PANELREKO

13

Imitace dřeva, kamene, textilních povrchů jsou stále oblíbenější. Série Textile, imitace látky, mozaika 30 x 30 cm, cena 278 Kč/set. RAKO

14

Rekonstrukce umakartového jádra promění koupelnu v moderní hygienickou místnost. PANELREKO

15

Mozaikou lze obložit zaoblená či jinak atypická místa jak v koupelně, tak v kuchyni. Série Mikado, cena mozaiky 30 x 30 cm 278 Kč/set. RAKO

17

16

Série Wood – imitace dřeva, 15 x 60 cm, cena 699/m2. RAKO

Více informací se nachází v zářijovém vydání z roku 2012, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

Edit: