Možnosti tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla jsou zařízení využívající energii země, vody či vzduchu k vytápění a ohřevu vody. Ke své činnosti využívají elektrickou energii, které však spotřebují několikanásobně méně, než kolik energie vyrobí.

Co všechno zvládnou?

Tepelná čerpadla nabízejí maximální komfort, technologie jsou stále efektivnější a postupně i zlevňují. S pomocí tepelného čerpadla je možné dosáhnout nulové spotřeby energie i u domu, který nesplňuje pasivní standard.
Velmi efektivní je jejich využití u větších domů a stále častěji se využívají i u domů bytových.
Vysokoteplotní čerpadla, která dokáží ohřát vodu na teploty obvyklé u klasických otopných soustav, zvládnou nahradit staré nevyhovující kotle i bez rekonstrukce otopné soustavy.
Na výměnu kotle za tepelné čerpadlo je možné získat kotlíkovou dotaci, která může pokrýt až 65 % nákladů na jeho pořízení.

NIBE
Tepelné čerpadlo systému země-voda NIBE F1355 je určené do objektů s velkou energetickou náročností. Je vhodné například k instalaci do bytových domů. www.nibe.cz

V úsporných domech?

I v domech, které potřebují k vytápění jen minimum energie, jsou tepelná čerpadla častým řešením, přestože jsou náklady na jejich pořízení stále relativně vysoké.

U domů s teplovzdušným vytápěním se uplatňují tepelná čerpadla vzduch-vzduch. Není pak třeba instalovat samostatnou větrací jednotku.
Častá jsou i čerpadla napojená na teplovodní soustavu, důvodem je komfort, který toto řešení poskytuje, a zejména, že levně ohřívají i užitkovou vodu. Pro snadnou instalaci jsou oblíbená zejména čerpadla vzduch-voda.
Další možností je využití čerpadel určených pouze pro ohřev vody, na který
v úsporných domech připadá relativně vysoké procento z provozních nákladů.

BUDERUS
Tepelné čerpadlo země-voda Logatherm WSW196i-12 T190 vyniká nadčasovým designem a vysokou účinností, díky níž je zařazeno do energetické třídy A+++. www.buderus.cz

Jak jsou efektivní?

Tepelná čerpadla pracují na principu uzavřeného chladicího okruhu, teplo odebírají z vnějšího prostředí. Přestože využívají k získávání tepla přírodní zdroje, potřebují ke své
činnosti elektrickou energii.
Poměr mezi množstvím spotřebované a získané energie topný faktor (COP) vypovídá o jejich účinnosti. Není veličinou stálou, ale závisí na teplotě prostředí, ze kterého teplo odebírá, a na požadované výstupní teplotě. Čím menší je mezi nimi rozdíl, tím je topný faktor vyšší. Obvykle se topný faktor pohybuje mezi hodnotami 3 až 5. Na skutečnou spotřebu energie, a tedy na účinnost tepelného čerpadla, má vliv i spotřeba elektřiny pro oběhové čerpadlo a další prvky, kvalita instalace i účinnost samotné otopné soustavy.

Text: Miloslava Perglová
Foto: archiv firem

Edit: