Možnosti tepelných čerpadel

tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla Dimplex jsou speciálně vyrobena pro naše klimatické podmínky, zajistí tepelný komfort za každého počasí, k tomu ohřev teplé vody, případně chlazení. Řídicí automatika zajistí bezobslužný provoz s autodiagnostikou, samozřejmostí je ekvitermní regulace dvou nezávislých topných systémů v návaznosti na venkovní teplotu, mimořádně tichý chod. Foto: Dimplex

Tepelná čerpadla jsou zařízení využívající energii země, vody či vzduchu k vytápění a ohřevu vody. Ke své činnosti využívají elektrickou energii, které však spotřebují několikanásobně méně, než kolik energie vyrobí.

Co všechno tepelná čerpadla zvládnou?

Tepelná čerpadla nabízejí maximální komfort, technologie jsou stále efektivnější a postupně i zlevňují. S pomocí tepelného čerpadla je možné dosáhnout nulové spotřeby energie i u domu, který nesplňuje pasivní standard.

Velmi efektivní je jejich využití u větších domů a stále častěji se využívají i u domů bytových.

Vysokoteplotní čerpadla, která dokáží ohřát vodu na teploty obvyklé u klasických otopných soustav, zvládnou nahradit staré nevyhovující kotle i bez rekonstrukce otopné soustavy. Na výměnu kotle za tepelné čerpadlo je možné získat kotlíkovou dotaci, která může pokrýt až 65 % nákladů na jeho pořízení.

Tepelné čerpadlo systému země-voda NIBE F1355 je určené do objektů s velkou energetickou náročností. Je vhodné například k instalaci do bytových domů. Foto: Nibe

Tepelná čerpadla v úsporných domech

I v domech, které potřebují k vytápění jen minimum energie, jsou tepelná čerpadla častým řešením, přestože jsou náklady na jejich pořízení stále relativně vysoké.

U domů s teplovzdušným vytápěním se uplatňují tepelná čerpadla vzduch-vzduch. Není pak třeba instalovat samostatnou větrací jednotku.

Častá jsou i čerpadla napojená na teplovodní soustavu, důvodem je komfort, který toto řešení poskytuje, a zejména, že levně ohřívají i užitkovou vodu. Pro snadnou instalaci jsou oblíbená zejména čerpadla vzduch-voda.

Další možností je využití čerpadel určených pouze pro ohřev vody, na který
v úsporných domech připadá relativně vysoké procento z provozních nákladů.

Tepelné čerpadlo země-voda Logatherm WSW196i-12 T190 vyniká nadčasovým designem a vysokou účinností, díky níž je zařazeno do energetické třídy A+++. Foto: Buderus

Jak jsou tepelná čerpadla efektivní?

Tepelná čerpadla pracují na principu uzavřeného chladicího okruhu, teplo odebírají z vnějšího prostředí. Přestože využívají k získávání tepla přírodní zdroje, potřebují ke své činnosti elektrickou energii.

tepelné čerpadlo fujitsu

Výrobce Fujitsu-General představují efektivní splitový systém vzduch-voda. Mohou dosáhnout teploty výstupní vody až 60 °C při venkovní teplotě -20 °C bez nutnosti využití záložního zdroje tepla. Foto: Impromat-klima

Poměr mezi množstvím spotřebované a získané energie topný faktor (COP) vypovídá o jejich účinnosti. Není veličinou stálou, ale závisí na teplotě prostředí, ze kterého teplo odebírá, a na požadované výstupní teplotě. Čím menší je mezi nimi rozdíl, tím je topný faktor vyšší. Obvykle se topný faktor pohybuje mezi hodnotami 3 až 5. Na skutečnou spotřebu energie, a tedy na účinnost tepelného čerpadla, má vliv i spotřeba elektřiny pro oběhové čerpadlo a další prvky, kvalita instalace i účinnost samotné otopné soustavy.

tepelné čerpadlo junkers

Komfortní řešení přípravy
teplé vody představují
tepelná čerpadla Bosch
Compress, která využívají
teplo z vnitřního nebo
venkovního prostoru
k ohřevu vody. Zajistí
tak celoroční dodávku
teplé vody nezávisle
na ostatních zdrojích
tepla. Foto: Junkers

Text: Miloslava Perglová
Foto: se svolením firem Buderus, Nibe, Dimplex, Impromat-klima, Junkers

Datum vydání: 8. 3. 2019

Edit: