Můžeme topit vzduchem?

Současné domy, nové i rekonstruované, potřebují mnohem méně tepla na vytápění. Musíme do nich nuceně přivádět vzduch. Toužíme po romantické atmosféře při praskajícím ohni v krbu. To jsou tři důvody, které nás vedou k zamyšlení, zda nevyužít vzduch k vytápění domu. Jaké máme možnosti?

Teplovzdušné vytápění, tedy takové, kdy je teplo rozváděno po domě pomocí proudícího vzduchu, má své zastánce, ale také zaryté odpůrce. Zastánci zdůrazňují, že teplý proudící vzduch nás ohřeje téměř bezprostředně po zatopení v krbu či kamnech, pořizovací náklady na teplovzdušný systém jsou poměrně nízké. Odpůrci namítají, že teplovzdušné vytápění funguje na základě cirkulace vzduchu, což s sebou nese průvan, roznášejí se částečky prachu a nečistot, nelibé pachy i cigaretový kouř z jedné místnosti do dalších, vysušuje se vzduch. Systémem se z místností snadněji šíří i různé zvuky. To nejsou plané námitky, tyto skutečnosti je nutné vzít v potaz a navrhovat teplovzdušný systém jen pro vhodné konkrétní situace a tak, aby se nepříznivé aspekty zmírnily na minimum. Na druhou stranu proč nevyužít teplo z krbu, který si chceme beztak pořídit, i k prohřátí více místností? Anebo proč nevyužít vzduchotechnických rozvodů, které náš pečlivě utěsněný dům potřebuje?

3

Krbovou vložku Optifire 764 DF (double face) od belgického výrobce BODART&GONAY je možné vybavit tichým ventilátorem s možností plynulé regulace otáček až k výkonu 750 m2/h, který do rozumných vzdáleností od krbu zajistí účinný rozvod konvekčního vzduchu. Nasávací i výdechové mřížky lze osadit snadno omyvatelnými filtry. V případě oboustranně prosklené varianty (na obrázku) mohou být napojeny dvě konvekční hadice, na krb s jednostranným prosklením můžou být napojeny až čtyři rozvody teplého vzduchu. Přístroj je vybaven kapilárním termostatem, který dále zvyšuje komfort obsluhy krbu a snižuje spotřebu paliva. SEMACO

1

2

Čelní panel vnitřní stylové klimatizační jednotky DAIKIN Nexura v režimu topení sálá teplo jako klasický radiátor. Hluk vzniklý při chlazení je pouhých 22 dB, při topení 19 dB. Systém autoswing zajišťuje rovnoměrnou distribuci vzduchu po celé místnosti. Vyrábí DAIKIN, dodává A-Z CHLAZENÍ

DŮM POTŘEBUJE VĚTRAT 
Současná výstavba se nese ve znamení minimalizace tepelných ztrát, snažíme se proto maximálně zateplit a utěsnit dům tak, aby z něho neunikal vzduch a s ním i cenné teplo. Domy jsou natolik utěsněné, že brání unikání vzduchu (a tepla), ale zároveň brání i přísunu vzduchu čerstvého. Mechanickým větráním, ať již klasickým otevíráním okny či pomocí přídavných funkcí oken – mikroventilací, větracími klapkami a podobně, dochází ke ztrátám tepla a často není přísun čerstvého vzduchu dostatečný, jak by to vyžadoval náš organismus. V takových domech je lépe nespoléhat se na tuto neřízenou výměnu vzduchu a raději v domě instalovat rekuperační větrací jednotku, která se postará o dostatečnou výměnu vzduchu a zároveň na výstupu odebere teplo odcházejícímu vzduchu. Tím pak předehřeje vzduch příchozí. Rekuperační jednotky jsou vybaveny účinnými prachovými filtry, nepříjemný přenos pachů je možné minimalizovat pomocí dvouzónových jednotek, které umožní oddělené větrání WC, koupelen a kuchyní. A jak jsme řekli, proč nevyužít vzduchotechnických rozvodů i k vytápění? Vzduch má sice menší tepelnou ztrátu než voda, ale v dobře zateplených domech potřebujeme na vytápění mnohem méně energie, a můžeme tedy sáhnout i po vzduchu jako teplonosném médiu. V ohřívači vzduchotechnické jednotky je možné ohřát vzduch energií, která je dodávána vodou z jiných zdrojů tepla, nejčastěji elektrickým přímotopem, tepelným čerpadlem či krbem. Nebo může být rekuperační jednotka kombinována s jiným druhem vytápění, například elektrickým podlahovým.

4

Pro jednoduchou výstavbu krbu je určena krbová stavebnice ASCIM. Akumuluje teplo a předává ještě dlouho poté, když oheň vyhasne. „Srdce“ krbových stavebnic je tvořeno jednoplášťovou krbovou vložkou, jejíž komora je osazena silnou šamotovou vyzdívkou, která zaručuje vyšší akumulaci tepla a stabilnější provozní teploty. HAAS+SOHN Rukov

5

Pro jednoduchou výstavbu krbu je určena krbová stavebnice ASCIM. Akumuluje teplo a předává ještě dlouho poté, když oheň vyhasne. „Srdce“ krbových stavebnic je tvořeno jednoplášťovou krbovou vložkou, jejíž komora je osazena silnou šamotovou vyzdívkou, která zaručuje vyšší akumulaci tepla a stabilnější provozní teploty. HAAS+SOHN Rukov

6

Dvouplášťová teplovzdušná krbová kamna na dřevo ABX – ATRIUM 5 v provedení šedý nebo černý plech s horní skleněnou deskou mají přívod terciálního vzduchu a je možné je napojit na přívod vzduchu z exteriéru.

VYUŽÍT TEPLO ZE VZDUCHU 
Pro systémy teplovzdušného vytápění je možné jako zdroj vytápění využít tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. Pracuje na principu odběru tepelné energie z okolního vzduchu a předávání tepla do systému teplovzdušného vytápění domu. Tepelnými čerpadly vzduch-vzduch jsou de facto i klimatizační jednotky s funkcí topení, které je v některých aplikacích možné nadimenzovat tak, aby byly využity k topení po celou sezonu. Slouží tedy jak k vytápění, tak chlazení domu. Výhodou tepelných čerpadel je úspora elektrické energie na vytápění a poměrně snadná instalace. Integrací do systému teplovzdušného vytápění s rekuperací teplého vzduchu se zajistí ekonomicky výhodný způsob vytápění, klimatizace a větrání s využitím jednoho vzduchotechnického rozvodu.

7

Klimatizace s tepelným čerpadlem PANASONIC ETHEREA je vybavena novou revoluční technologií ENERGY CHARGE SYSTEM. Ta akumuluje přebytečné teplo a díky ní začne Etherea topit rychleji než tradiční čerpadla. Dále je vybavena novými technologiemi Panasonic pro čištění a filtraci vzduchu, sledování přítomnosti osob a jejich aktivity. Podle zjištěných informací pak upravuje svoji činnost.

8

Dvouplášťová konvekční kamna ORSTED nasávají spodem studený vzduch od podlahy do prostoru mezi pláště kamen, vzduch se ohřeje a stoupá ke stropu. Tím se v místnosti vytváří přirozená cirkulace vzduchu. Sklem dvířek dochází i k ohřevu sáláním. HAAS+SOHN Rukov

VYUŽÍT TEPLO Z KRBU 
Krb nebo krbová kamna si často pořizujeme pro nenapodobitelné kouzlo živého ohně do hlavního obývacího prostoru. Chceme-li ho využít k vytápění více místností, můžeme sáhnout po krbové vložce nebo kamnech s teplovzdušným výměníkem. V něm dochází k zahřátí vzduchu, který je vydechován do místností systémem teplovzdušných rozvodů. Vzduch předává teplo do místnosti, postupně se ochlazuje a následně je opět nasáván výměníkem. Tento jednoduchý, tzv. otevřený systém je poměrně finančně nenáročný jak na provoz, tak na pořízení, musíme však u něj mít na paměti nevýhody neřízené cirkulace vzduchu, o nichž jsme se již zmínili. Ideální je pro vytápění rekreačních objektů, protože již velmi brzy po zatopení cítíme příjemné teplo z proudícího vzduchu. V rodinných domech je lépe ho kombinovat s jiným vytápěním. Je výborné, slouží-li jako záloha v případě výpadku elektrického proudu. V tom případě však musí jít o samotížný systém, který funguje pouze na principu přirozené cirkulace vzduchu. Obsáhne jen poměrně malé vzdálenosti, rozvody mohou mít délku zhruba pět metrů. Pokud chceme rozvádět vzduch i do odlehlejších místností, může být systém doplněn ventilátorem, který zároveň umožňuje rychlejší cirkulaci ohřátého vzduchu, avšak zbavuje nás nezávislosti na dodávce elektřiny. Vždy je potřeba dobře zvažovat, do kterých místností vyústit rozvody, abychom minimalizovali rozvádění pachů. Obvykle se ze systému vylučují kuchyně, koupelny a WC.

9

10

Polyfunkční ventilační a chladicí jednotka LWZ 304/404 SOL je kompletním systémem pro centrální větrání nízkoenergetických rodinných domů, aktivní chlazení, centrální přípravu teplé vody a veškeré zásobování teplem pro vytápění. STIEBEL ELTRON

VZDUCHOVÉ ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ 
Vytápět vzduchem lze i bez nepříjemných doprovodných jevů, jako je proudění vzduchu, prašnost, přenášení pachů a vysoušení vzduchu. To umožňují uzavřené akumulační systémy, kde teplý vzduch proudí v uzavřeném prostoru. Cirkulující horký vzduch se nemíchá se vzduchem v místnostech, ale proudí z výměníku krbové vložky do keramických výměníků v jednotlivých místnostech a odtud zpět do krbu, kde se znovu zahřívá. Uzavřený systém pracuje vlastně jako ústřední teplovodní topení, jen místo vody v něm koluje vzduch. Výměníky v místnostech jsou de facto kachlová kamna bez ohniště, která rozehřívá proudící horký vzduch a která pak předávají teplo do místnosti sáláním. Sálavé teplo neprohřívá vzduch, ale ohřívá přímo předměty, a tedy i osoby, proto ho pociťujeme jako velmi příjemné. A jakpak by ne, vždyť stejným způsobem nás zahřívá i slunce. Nevýhodou uzavřených systémů je vyšší pořizovací cena a prostor, který musíme systému věnovat, to znamená izolované trubky nebo průduchy ve zdivu, velkoplošné keramické výměníky, skříňky pro regulace i větší krb.

ODBORNÝ NÁVRH 
Touto malou sondou do možností, jak využít k vytápění vzduch, jsme chtěli ukázat, že zvolit vhodný systém či kombinaci vyžaduje pečlivé zvážení konkrétní situace. Možná pečlivější než u jiných způsobů vytápění, protože společně s teplem řešíme i zdravotní aspekt bydlení, a to dostatek čerstvého a kvalitního vzduchu. Měli bychom ho sice brát v úvahu vždy, ale v tomto případě je tato potřeba ještě naléhavější. Proto by neměl chybět odborný projekt, který bude respektovat všechny hygienické normy. Výběru spolehlivé firmy proto věnujte obzvlášť velkou pozornost.

11

Větrací systém pro obytné prostory s rekuperací tepla Vitovent 300 soustavně vyměňuje vzduch a odstraňuje zápach a škodlivé látky, přitom šetří náklady na vytápění. Větrání můžete pohodlně řídit přes dálkové ovládání. VIESSMANN

line

Vybíráte nová krbová kamna? Desítky krbových kamen za skvělé ceny naleznete na www.give.cz/krbova-kamna

line

Uložit

Datum vydání: 13. 9. 2015

Edit: