Národní cena za studentský design 2015 vyhlášena!

Národní cena za studentský design 2015 vyhlášena!

25 LET NCSD

Design Cabinet CZ vyhlašuje společně se Slovenským centrem dizajnu  a zúčastněnými školami 

 25. ročník

soutěže o Národní cenu za studentský design 2015.

PLAKÁT Č. 1 NCSD 2015 

Jaké práce se mohou hlásit?

Do Národní ceny za studentský design 2015 se mohou přihlásit jakékoliv studentské práce z nejširšího spektra zahrnutého pod termínem produktový design (například nábytek pro interiéry a exteriéry), interiérové doplňky (sklo, keramika, svítidla, stolovací prvky, varné nádobí apod.), stroje, zařízení, přístroje, nářadí, zdravotnická technika, transportní design, industriální design, zemědělská technika, textilní a oděvní design, obuv, doplňky, šperk, sportovní potřeby, hračky, didaktické potřeby, hobby, obaly s důrazem na konstrukci, řešení soukromých i veřejných interiérů ap.,

které vznikly po 1. lednu 2013,

a které nebyly přihlášeny do některého z předchozích ročníků Národní ceny za studentský design.

Soutěže se mohou zúčastnit studenti univerzit, vysokých škol, vyšších a středních odborných škol, kteří ukončili studium nejpozději v letním semestru 2015, za své školy nebo za sebe. Přijímány jsou jak práce českých, tak zahraničních studentů.

Jak dílo přihlásit?

Přihlašuje se on-line na http://www.studentskydesign.cz/cs/submission/ do 25. června 2015. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte e-mailem (info@designcabinet.cz ) či na tel. č. +420 732 560 799, coufa@email.cz  (Pavel Coufalík).

Co dál?

O dalším průběhu (přidělení registračního čísla, registračním poplatku, příp. postupu do národního kola a s ním spojené odevzdávání fyzických prací a vytištěných posterů) budete dále informováni e-mailem.

Důležité termíny

 • 25. června 2015: uzavření registračního formuláře (do této doby je v případě potřeby možné přihlášky a přílohy editovat);

 • 8. září 2015: předpokládané zasedání národní poroty;

 • Konec října až konec listopadu 2015: výstava vybraných nominovaných prací na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.

 • Prosinec 2015: výstava oceněných a vybraných prací Nový (z)boží! v pražské galerii Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

 • 28. října 2015: slavnostní vyhlášení Národní ceny za studentský design 2015.

Ceny

 • Mezinárodní porota rozhodne o tom, kdo získá Národní cenu za studentský design 2015, kdo ocenění Excelentní studentský design 2015 a Dobrý studentský design 2015. 

 • Další ceny udělují děkani fakult, ředitelé významných muzeí, institucí a firem.

 • Na oceněné práce čeká více než 100 000 Kč, hodnotné produkty, stáž v Českém centru některé ze světových metropolí, stáže ve významných studiích a firmách, účast v Art Campu, odkoupení prací do sbírek muzeí, zápůjčka luxusního zahraničního automobilu aj.  

 • Letošním mottem grafického vizuálu soutěže je ROZBAL TO S DESIGNEM! ROZBAL TO V NÁRODNÍ CENĚ ZA STUDENSTKÝ DESIGN!

  NCSD 2015 2

Těšíme se!

Design Cabinet CZ

Soutěž trvá již

25 let !

Datum vydání: 3. 6. 2015

Edit: