Ohřívejte vodu moderně

Elektrický ohřev vody je možný pomocí kotle, bojleru, průtokového ohřívače, tepelného čerpadla nebo fotovoltaiky.

Základní varianty pro trvale obývaný rodinný dům tvoří elektrický kotel a bojler, ale na chatě či chalupě, kteoru využíváte jen krátkodobě nebo nárazově, může být výhodnější průtokový ohřívač. Moderními a do budoucna perspektivními variantami ohřevu jsou ovšem tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy.

CHCETE KLASIKU? VYUŽIJTE NÍZKÝ TARIF

Tlakový bojler EOMK 100 SHSM má objem 100 litrů a dá se využít pro více odběrných míst. Kvalitní izolace omezuje ztráty tepla. Výkon 2 kW, záruka 6 let, cena 7 590 Kč. Mora

Elektrický kotel nebo akumulační zásobník může úspěšně šetřit vaši peněženku pomocí dvoutarifní sazby elektřiny. Že nechcete prát a mýt nádobí v noci? Bývávalo! O „noční proud“ už dávno nejde: Dnes nízký tarif spíná i během dne. Konkrétní distributor elektřiny v regionu řídí jeho spínání přes systém hromadného dálkového ovládání (HDO), ale podstatné je, že nízký tarif v tomto čase využívají všechny elektrospotřebiče v domácnosti. Přesnou dobu platnosti nízkého tarifu zjistíte u svého distributora elektřiny podle HDO kódu, který máte uveden na svém elektroměru.

ÚSPORA CHYTŘE

I bez nízkého tarifu ovšem dovedou šetřit moderní „chytré“ ohřívače vody. Svůj optimální režim si totiž nastaví samy podle prvního týdne provozu. Dovedou zaznamenat, kdy všichni členové domácnosti vstávají a potřebují zvýšené množství teplé vody, kdy domácnost opustí a vodu nepotřebují vůbec, a kdy se opět vracejí a spotřebovávají největší množství teplé vody. Na základě toho se chytrý ohřívač už po týdnu ostrého provozu sám naprogramuje. Pokud ale mimořádně přijdete domů v jiném čase, nic se neděje: Pro tento případ udržuje ohřívač „železnou zásobu“ vody o teplotě 45 °C. Jinak ovšem energií neplýtvá a dokáže vám ušetřit opravdu hodně peněz.

TEPLO ZE VZDUCHU

Ohřev vody pomocí tepelného čerpadla systému vzduch-voda, to je velká investice pro maximum úspor v budoucnu. Prvotní náklady činí v nejúspornější variantě 40 až 50 tisíc korun, což je výrazně více, než zaplatíte za bojler (jen 10 tisíc korun). Přesto by se investice měla vyplatit zejména těm, kteří mají vysokou spotřebu teplé vody. Provozní náklady tepelného čerpadla totiž činí ve srovnání s bojlerem méně než 30 %. Obecně se počítá s návratností 7 let, ale v domácnosti s velkou spotřebou teplé vody se vám investované peníze vrátí ještě dříve.

Kompaktní elektronický průtokový ohřívač CFX-U má volitelný výkon 11 nebo 13,5 kW. Dálkové ovládání, vhodný pro montáž do skříňky. Clage.

TEPLO ZE SLUNCE

Další ekologickou alternativu poskytují termické nebo fotovoltaické solární systémy. Termické kolektory dnes v rodinném domě dovedou pokrýt až 70 % celoroční potřeby teplé užitkové vody. Jde však o to, aby systém našel optimální využití během roku: Od poloviny května až do poloviny září totiž pokryje veškerou spotřebu teplé vody v domácnosti a zpravidla dokáže ještě produkovat přebytky pro ohřev bazénu. Pokud ovšem přebytky teplé vody neshromažďujete v akumulační nádrži, čeká vás hubené zimní období, kdy solární ohřev zajistí jen okolo 30 % teplé vody. Kolektory se umisťují nejčastěji na střechu orientovanou k jihu či jihozápadu, pro zvýšení efektivity lze instalaci provést tak, aby se daly natáčet podle dráhy slunce. Celý systém (včetně zásobníku teplé vody s tepelným výměníkem a potřebné regulace) pořídíte přibližně za 100 tisíc korun. K instalaci nepotřebujete složitá povolení ani připojení k elektrické síti, ale návratnost bude podstatně delší než u tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo EcoAir 510M pracuje v systému vzduch-voda a šetří energii pokročilou invertorovou technologií. Topný faktor SCOP = 4,4, nízká hlučnost. Cena 192 269 Kč. Regulus

NÁŠ TIP
ÚSPORA

Nejvyšší úspory dosahuje tepelné čerpadlo v případě, že systém propojíte s fotovoltaikou na střeše.

ELEKTRICKY ZE SLUNCE

K ohřevu vody dnes ovšem můžete využívat také ekologickou elektřinu získanou z fotovoltaických panelů. V mnoha případech (zvláště tehdy, když máte jak účelně využívat nebo ukládat přebytky vyrobené energie) je to výhodnější než přímý ohřev vody pomocí solární termiky. Pro maximální zjednodušení instalace lze navíc použít novinku – fotovoltaické střešní tašky Hanergy (viz foto). Jejich hmotnost (34,5 kg/m2) i životnost (více než 50 let) je zcela srovnatelná s běžnou skládanou krytinou, navíc jsou plně pochozí.

Fotovoltaická střecha Hanergy: elegantní krytina, která vyrábí elektřinu a dokáže zajistit také elektrický ohřev vody. Cena cca 5 000 Kč/m2. Czech Energy Team.

INTELIGENTNÍ SPOJENÍ

Fotovoltaické panely na střeše, splitová klimatizace a elektrický ohřívač vody. Lze to inteligentně propojit? Ano! Letošní novinka společnosti DZ Dražice pomáhá významně šetřit vaše náklady i životní prostředí. Unikátní systém vyvinutý se slovenskou společností Logitex umožňuje přímé využití energie z fotovoltaiky na chlazení, přitápění a ohřev vody pomocí hybridní klimatizace LX 35/50/70 a ohřívače vody LX ACDC/M+K. Díky tomu nemusíte posílat přebytky energie do sítě nebo je ukládat do vlastní baterie. Velmi tichá klimatizace LX, jež se skládá z venkovní hybridní a vnitřní jednotky, primárně zpracovává stejnosměrný elektrický proud vyrobený fotovoltaickými panely: Jen v případě, že ho potřebuje více, než jsou panely schopny vyrobit, začne odebírat potřebnou část energie ze sítě. Po vypnutí klimatizace (pomocí dálkového ovládání nebo aplikace v mobilu) se systém automaticky přepojí na hybridní ohřívač vody LX ACDC/M+K, a energie se tak začne ukládat přímo do vody. Invertorová klimatizační jednotka funguje podobně jako tepelné čerpadlo systému vzduch-vzduch, umí se tedy přizpůsobit venkovním změnám teplot a domácnost jak ochladit, tak ohřát. Přesměrovávání elektrické energie mezi klimatizací a ohřívačem vody zajišťuje maximální využití ekologicky vyrobené elektřiny, rychlou návratnost investice a minimalizaci tepelných ztrát. Na fotovoltaický systém určený k ohřevu vody lze navíc získat státní dotaci až 35000 Kč z programu Nová zelená úsporám.

SCHÉMA PROPOJENÍ FOTOVOLTAIKY S KLIMATIZACÍ A OHŘÍVAČEM VODY PRO PŘÍMÉ VYUŽITÍ ENERGIE

Zdroj: DZ Dražice

ZTRÁTY SNÍŽÍ ÚČELNÁ INSTALACE

  • Náklady vám ušetří jednak správný výběr zdroje ohřevu a samotného ohřívače, jednak účelná instalace systému.
  • Ohřívač by měl být umístěn co nejblíže vodovodní baterii, aby nedocházelo k tepelným ztrátám.
  • Musí-li voda běžet dlouhým potrubím, sníží tepelné ztráty jeho kvalitní izolace.
  • Největší tepelné ztráty hrozí tehdy, když máte koupelnu a kuchyni na opačných koncích bytu a zásobník je umístěn mezi nimi. Pak se vyplatí pořídit druhý ohřívač vody.
  • Když zvolíte dva obvody ohřevu, kuchyňský ohřívač nemusí být velký. Pokud máte myčku nádobí, stačí pro potřeby běžné kuchyně objem zásobníku 10 až 30 litrů, nebo dokonce průtokový ohřívač.
  • Čím vyšší teplotu vody nastavíte, tím větší budou i tepelné ztráty. Pro kuchyni je ekonomická teplota 55–60 °C, pro koupelnu stačí 50 °C.

TEXT: VÍT STRAŇÁK
FOTO: ARCHIV FIREM

Datum vydání: 19. 11. 2020

Edit: