Okna mohou přinést i zisk

Okno musí vyhovět protichůdným požadavkům. Musí jím přicházet dostatek světla, ale nesmí jím unikat teplo ven. Musí se svými schopnostmi vyrovnat zdi silné několik desítek centimetrů. Na rozdíl od ní se však může zapojit i do vytápění domu.

Zdá se, že si mnozí z nás stále neuvědomují, jak významnou roli kvalitní okno hraje. Investujeme nemalé prostředky do domu s nízkou energetickou náročností či starší dům zateplíme, a pak vybíráme okna jenom podle ceny. Možná máme nějak zafixováno, že tudy teplo stejně musí unikat, vždyť se přece dokonce uměle zajišťuje výměna vzduchu mikroventilací, možná jsme smířeni s tím, že je okno nejslabším místem pláště budovy. A že všechno dohoní radiátor pod oknem.

 

2

1

Osmikomorové okno Slovaktual PASIV – HLSGG SWS dosahuje Uw 0,7 W/m2K. Technologie vlepení skleněné výplně dokáže zlepšit tepelně izolační vlastnosti okna až o 10 %, okno propustí do interiéru méně hluku a snižuje se také rosení skla na okrajích. SLOVAKTUAL

NEPOUŠTĚT TEPLO OKNY

O tom, jaké má okno tepelně izolační vlastnosti, vypovídá součinitel prostupu tepla. Měl by pro nás být nejdůležitějším ukazatelem, na který bychom se měli při výběru okna zaměřit. Podílí se na něm kvalita zasklení (Ug) i rámu (Uf). Musíme si pro- to všímat jak tepelně izolačních vlastností skel, tak profilů, které bývají o něco slabším článkem. Roz- hodující je však hodnota, které dosahuje celé okno Uw. Normou doporučené hodnoty součinitele Uw jsou nejvýše 1,20 W/m2K. Pro srovnání – pro ob- vodové zdivo je doporučená hodnota 0,25 W/m2K. Mnoho stavebníků uvažuje způsobem, že nestaví nízkoenergetický nebo pasivní dům, ale úsporný, odpovídající doporučeným normovým hodnotám, proč tedy investovat do „zbytečně luxusních oken“. Nejčastěji se rozhodnou pro lepší standard. Podle analýzy společnosti SULKO jsou nejprodávanějšími okna s hodnotou Uw = 1,0 – 1,2 W/m2K. Jak patrno, jejich izolační schopnost je nejméně čtyřikrát horší než obvodového zdiva. Přitom dům může být průměrně prosklen ze 30 %, tedy třetina obvodového pláště budovy má výrazně horší izolační vlastnosti. Jistě je mnohem prozíravější tento rozdíl snížit a sáhnout raději po oknech kvalitnějších, s Uw alespoň 0,8 W/m2K, nevybírat pouze podle ceny těsně pod hranicí normy. Dá se předpokládat, že okna s touto hodnotou budou za deset let standardem, a my si přece okna pořizujeme alespoň na 40 let. Obdobně bychom měli uvažovat i při výměně oken. Tam se často dopouštíme mylného předpokladu, že každá nová okna budou lepší než ta předchozí. Ale zapomínáme, že jsme dům zateplili, a rozdíl mezi tepelně izolačními vlastnostmi obvodové zdi a oknem se mohl paradoxně i zvětšit. „Úspora“ za standardní okna nám časem těmito okny proteče ve vyšších výdajích za vytápění.

3

4

5

Společnost INOUTIC nabízí plastový okenní profil Eforte, který při použití běžné ocelové výztuhy, vestavné hloubce 84 mm a bez přídavných izolačních prvků dosahuje výborného koeficientu tepelné prostupnosti rámem, a to 0,95 W/m2K. Při použití prosklení s tepelnou prostupností U(g) = 0,6 W/m2K okna spolehlivě dosahují parametrů pasivních domů.

V SOULADU S DOBOU

Prozíravěji se chovají stavebníci, kteří staví dům alespoň nízkoenergetický, či rovnou pasivní. Jak již přinejmenším ze stránek našeho časopisu víte, do roku 2020 by se na základě směrnice Evropské unie měl pasivní dům stát standardem. Nízkoenergetické domy vyžadují okna s Uw nižším než 0,80 W/m2K, a pasivní než 0,60 W/m2K. I zde zůstává značný rozdíl mezi izolační schopností zdí a oken, i zde se vyplatí investicí do kvalitnějších oken tento rozdíl minimalizovat. V těchto domech můžeme s okny, respektive prosklením zacházet kreativněji. Podívejme se na to.

6

7

Okna PROGRESSION jsou díky své jedinečné konstrukci a minimalistickému designu předurčena pro moderní architektonicky atraktivní budovy. Z exteriéru je viditelné pouze sklo, rám oken je skrytý za zateplenou fasádou, v interiéru čeká tradiční dřevěné okno. Uw stanovené výpočtem Passive House Institutu (PHI) je podle typu zasklení až 0,68 W/m2K. SLAVONA

8

Superizolační okno SULKO Profi+ se čtyřkomorovým zasklením dosahuje nejnižší hodnoty Uw na evropském trhu. Uw = 0,47 W/m2K. Je vybaveno čtvrtým těsněním na bázi silikonu, a proto dosahuje maximální těsnosti a minimálních hodnot spárové průvzdušnosti. Speciální systém zasklívání pak eliminuje průnik vzduchu křídlem okna.

9

Unikátní tříkomorové zasklení okna PROGRESS lze přirovnat ke čtyřsklu, ale váha zůstává stejná jako u dvojskla, neboť dvě vnitřní stěny tvoří fólie HEAT MIRROR. Je vhodné do pasivních domů díky poměru hodnot solárních zisků a tepelného prostupu = 135 (g = 40,5 % ku Ug = 0,3 W/m2K). Pro srovnání u trojskel s vyšším solárním faktorem je tento poměr 105. Okna PROGRESS jsou vyrobena z profilu Rehau GENEO®, na jehož výrobu je použit kompozitní materiál RAU-FIPROR obsahující skleněná vlákna a nevyžadují ocelovou výztuhu. DAFE-PLAST

PUSTIT TEPLO DOVNITŘ

Je ještě třetí cesta, jak ovlivnit energetickou bilanci oken: dovolit jim, aby se na vyhřátí domu podílelo i slunce. Avšak sklo s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, tedy s nižším součinitelem prostupu tepla prosklením Ug, brání nejen únikům tepla z domu, ale obvykle i velmi účinně slunečním paprskům, aby vnikly dovnitř. O tom, kolik slunečního záření projde prosklením, vypovídá další fyzikální veličina – solární faktor (g), který se udává v procentech. Pohybuje se v širokém rozmezí od 20 do 60 %. Zasklení s nízkým solárním faktorem nás více chrání před přehříváním interiéru. V případě, že chceme využít solárních zisků, můžeme naopak zvolit skla se solárním faktorem vysokým. Na správném propočtu a kvalitě zasklení je závislý úspěch zejména velmi úsporných domů.

10

11

Rezignovat na výborné vlastnosti nemusíte ani při výměně špaletového okna. AZ EKOTHERM nabízí špaletová okna s Uw = 0,9 W/m2K a vzduchovou neprůzvučností Rw = 46 dB. Zároveň se vyznačují výbornými fyzikálně- -mechanickými vlastnostmi, zejména odolností proti větru a zatékání.

Podle čeho ještě posuzovat okno
V protokolech a certifikátech, které by vám měl dodavatel okna předložit, hledejte kromě součinitele prostupu tepla a solárního faktoru ještě tyto důležité údaje:
◗ Odolnost proti zatížení větrem. Hodnotí průhyb rámu ve třídách A–C (nejlepší), a tlakové zatížení ve třídách 1–5. Vyšší číselné označení udává vyšší tlak působícího větru. Nejnižší dosažená třída je tedy A1.
◗ Vodotěsnost. Podle toho, jaký tlak vzduchu konstrukce okna snese bez průniku vody, se zařadí do třídy vodotěsnosti. Tyto třídy jsou 1A–9A.
◗ Průvzdušnost. Udává celkovou „těsnost“ okna, zařazuje se do tříd 1–4, kdy nejlepší je třída 4. Okna pro pasivní domy musí splňovat nejvyšší třídu 4.
◗ Akustické vlastnosti.

UVÁŽLIVÝ VÝBĚR PROSKLENÍ

U domů s malou tepelnou ztrátou hrají solární zisky roli v celkové energetické bilanci domu. Ve společnosti Slavona provedli u domu odpovídajícímu pasivnímu standardu zajímavou studii. Porovnávali tři druhy prosklení: standardně používané trojsklo (Ug = 0,5 W/m2K; g = 50 %), trojsklo s vyššími solárními zisky (Ug = 0,6 W/m2K; g = 62) a vysoce izolující čtyřsklo (Ug = 0,39 W/m2K; g = 31 %). Prokázalo se, že u domu orientovaného na jih se u solárního prosklení snížila potřeba tepla na vytápění o 8,2 %, ale při použití čtyřskla došlo dokonce ke zvýšení potřeby tepla o 20,5 %. U domu orientovaného na sever a zastíněného se více uplatnila lepší izolační schopnost skel. Nabízí se tedy zajímavé řešení, kdy použijeme u jednoho objektu různá zasklení podle orientace k jednotlivým světovým stranám či podle toho, jak jsou okna stíněna okolní zástavbou. Chceme-li využít solárních zisků, necháme fasádu na jih hodně prosklenou a zvolíme okna s vysokým solárním faktorem. Musíme však počítat s tím, že v létě budou tyto zisky nežádoucí, a musíme se postarat o vhodné venkovní zastínění oken. Pokud nechceme využívat energie slunce, volme na jih okna se solárním faktorem co nejnižším, ta nás ochrání i před letním žárem. S využitím solárních zisků je třeba počítat v celkovém návrhu domu a jeho otopného systému. Poradí si s nimi lépe masivní konstrukce, které teplo akumulují a postupně pak uvolňují, velice opatrní musíme být v případě dřevostaveb.

12

13

Plastové profily SCHÜCO jsou nově dodávány s úpravou působivými metalickými barvami známými z automobilového průmyslu AutomotiveFinish. Na první pohled plastový profil nerozpoznáte od hliníkového. Přitom se vyznačují chemickou stálostí, odolností proti oděru i vůči vlivům počasí.

RADĚJI MALÁ OKNA?

Jinou z cest za minimalizací ztrát tepla okny je navrhnout dům s okenními otvory co nejmenšími. Tím se však snaha o úspory tepla dostává do konfliktu s komfortem i estetikou. Vždyť základní úlohou okna je přivést do interiéru dostatek světla a zprostředkovat kontakt s okolím. Naštěstí špičková okna dovolují navrhovat velké prosklené plochy i u mimořádně úsporných domů, ani pasivní dům se nemusí vzdát komfortu krásného výhledu či vstupu na terasu francouzským oknem. Výrobci nabízejí okenní profily, které dokáží unést velké těžké tabule izolačních trojskel, a důmyslná kování, že velký skleněný panel snadno odsune i malé dítě.

14

15

Hliníková okna VEKRA nabízejí řešení jak pro prostory částečně vytápěné, tak vysoce úsporné profily ideální do bytových prostor. Vyznačují se mimořádnou odolností a stálostí. Hliníkový profil Futura Exklusive s přerušeným tepelným mostem s integrovanými oboustrannými tepelně reflexními izolačními můstky a těsněním v zasklívací drážce dosazuje součinitele prostupu tepla rámem Uf=1,47 W/m2K. VEKRA

16

Kvalita zasklení je důležitá i u zimních zahrad. Pro zimní zahrady přímo propojené s interiérem doporučuje společnost AZ EKOTHERM použít izolační trojskla s Ug = 0,6 W/m2K. Pro zimní zahrady přiléhající k jižní straně domu jsou vhodná skla se sníženou propustností tepelného záření – planibel energy.

Datum vydání: 2. 10. 2015

Edit: