Okna se starají o úspory i zisk

Okna v energeticky úsporných domech musí zajistit, aby teplo neunikalo ven, a zároveň by měla dovolit, aby se na vyhřátí domu podílelo i slunce. Ale tak, aby se dům v létě příliš nepřehřál. A v neposlední řadě se musejí postarat o dostatek denního světla uvnitř domu.

To je hodně důležitých úkolů, které jsou svým způsobem i protichůdné. Na jedné straně potřebujeme dostatek světla, tedy velká okna, ale malými by unikalo méně tepla. Na jedné straně potřebujeme okna s co nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi, ale ta budou zároveň bránit průniku tepla dovnitř domu. Volba velikosti oken, jejich umístění a vlastností je jednou z nejdůležitějších součástí návrhu pasivního domu.

1

2

Ani střešní okno již není pro pasivní dům tabu. Super energeticky úsporné kyvné střešní okno FTT U6 nabízí součinitel prostupu tepla Uw = 0,71 W/m2K s těsnicím lemováním EHV-AT Thermo. Okno FTT U8 s pasivním zasklením U8 dosahuje dokonce Uw = 0,58 W/m2K. Dodává se a montuje výlučně s lemováním EHV-AT Thermo, které je standardní součástí okna. Je určeno pro pasivní stavby, potvrzeno certifikátem Passive House.

3

4

5

Ultrastabilní konstrukce profilů GENEO nepotřebuje do určitých velikostí okna žádné armování. Tím se odstraňují tepelné mosty, kvůli kterým dochází k únikům cenné energie (Uf až 0,81 W/m2 K). Nabízený prostor v komoře lze vyplnit termomoduly, kterými lze zlepšit tepelnou izolaci Uf až na 0,73 W/m2K. REHAU

OPTIMÁLNÍ VELIKOST

Dostatek denního světla je důležitý nejen pro náš dobrý pocit, ale má i příznivý vliv na naše zdraví. Stejně tak potřebujeme mít výhled, pocit prostoru. Velké prosklení však výrazně zasahuje do energetické bilance domu. Na jedné straně je okno z hlediska tepelných ztrát i přes stále se zvětšující kvalitu nejslabším článkem obálky budovy, na druhé straně je zdrojem pasivních tepelných zisků. Těch však může být při velkém prosklení nepříjemně mnoho. Navíc je třeba přihlížet k finanční stránce – menší okna jsou levnější, stínicí prvky jsou poměrně nákladné. Jak velké tedy mají být prosklené plochy v pasivním domě?
Na to jednotné pravidlo neplatí, řešení musí vycházet z celkové koncepce domu. Dá se říci, že velikost prosklení na jižní fasádě je rozumná do 40 %, větší plochy oken způsobují výrazné letní přehřívání a vyvolávají další nutné investice do stínicích prvků. A dalším orientačním údajem je, že dostatek denního světla běžně zajistí stačí plocha otvorů o velikosti šestiny až čtvrtiny podlahové plochy místnosti. Ale pasivní domy nestavíme proto, aby byly pasivní, ale především proto, aby se v nich dobře bydlelo, a navíc levně. Proto nejsou tato čísla striktní, a konečné řešení vychází z potřeb těch, kteří budou v domě bydlet. A na projektantovi je, aby našel takové řešení, které vyhoví jak snaze po minimalizaci tepelných ztrát, tak nárokům obyvatel domu.

6

7

Okna PROGRESSION jsou díky své jedinečné konstrukci a minimalistickému designu předurčena pro moderní architektonicky atraktivní budovy. Z exteriéru je viditelné pouze sklo, rám oken je skrytý za zateplenou fasádou, interiér zdobí tradiční dřevěné okno. Uw stanovené výpočtem Passive House Institutu (PHI) je podle typu zasklení až 0,61 W/m2K. SLAVONA

8

9

Pasivní domy si mohou dovolit dokonce i hliníková okna. Hliníkový okenní profil Schüco AWS 90.SI+ se může pochlubit tepelně izolačním standardem na úrovni pasivního domu, Uf = 1,0 W/mK, pohledová šíře 117 mm. S izolačním prosklením s Ug = 0,6 a teplým distančním rámečkem dosahuje realizované okno Uw = 0,8 W/m2K. SCHÜCO

10

Plastová okna Premium Evo získávají své výjimečné tepelně izolační vlastnosti díky použití speciálních izolačních vložek v rámu i křídle z lehčeného síťovaného polyethylenu s tepelným zrcadlem a díky speciálním zesíleným termickým výztuhám s přerušeným tepelným mostem. Uw až 0,7 W/mK při zasklení Ug = 0,5 W/mK. VEKRA

TEPLO DOVNITŘ I VEN

Okna v pasivním domě musí mít co nejlepší tepelně izolační vlastnosti, aby se co nejvíce vyrovnala kvalitě obvodových stěn. Ovšem taková okna nepropustí teplo ani dovnitř. Ukazuje se, že špičkové tepelně izolační prosklení směrem na jih může ovlivnit tepelnou bilanci domu dokonce negativně. Sice zadrží teplo vzniklé v domě, ale nedovolí slunečním paprskům, aby dům prohřály. Což může prodloužit dobu, kdy je potřeba v domě topit. Jak z toho ven? Naštěstí se nabízejí speciální druhy prosklení, které dokáží propustit větší procento slunečního záření. Vyvážit tyto vlastnosti udávané hodnotou součinitele prostupu tepla oknem (Uw), respektive sklem (Ug) a hodnotou solárního faktoru g je opět úkolem projektanta. V pasivních domech se nejčastěji instalují okna s tepelně izolačními trojskly (Ug = 0,6 W/m2K) a vyšším solárním faktorem, napříkad g = 60, což znamemá, že takové sklo propustí 60 % tepla slunečních paprsků. Není však nutné v celém domě zvolit jen jeden druh prosklení, na jižní či západní stranu je možné upřednostnit skla s vyšším solárním faktorem, na sever pak mohou dostat přednost okna především dobře tepelně izolující, tedy s nízkým součinitelem prostupu tepla Uw. Projektant musí brát v úvahu i množství světla, které okno propustí. Tepelně izolační trojskla či dokonce čtyřskla mají logicky nižší propustnost světla. Velmi důležitým parametrem zasklení, který přímo ovlivňuje tepelnou pohodu v místnosti, je vnitřní povrchová (dotyková) teplota. Tato teplota závisí na kvalitě zasklení i na způsobu zabudování okna do stěny.

11

Dřevohliníková okna PKS 78 kombinují výhody klasických dřevěných oken a vlastnosti hliníkových oken. Venkovní hliníkové opláštění zajistí dokonalou ochranu dřevěných prvků z exteriéru, barevný odstín je možné zvolit v barvě podle vzorníku RAL, v eloxových provedeních, nebo s povrchovou úpravou imitující dřevo. PKS okna

13

14

Řídicí jednotka pro domácnost Connexoon Window umožňuje jednoduše a odkudkoli ovládat a kontrolovat stínění. Systém je kompatibilní s venkovními a vnitřními roletami a žaluziemi, okny a roletami Velux, žárovkami Philips HUE a s teplotními a slunečními čidly. Kromě okamžitého vzdáleného ovládání umožňuje i tvorbu čtyř základních scénářů, kdy si můžete chování stínění naplánovat podle vašich potřeb či ročního období. Nebo můžete nechat systém, aby pomocí čidel ovládal stínění sám. SOMFY

15

16

Světlo do hloubky interiéru přivedou okna FAKRO do plochých střech. Okno typu F je určeno pro montáž střechy se sklonem 2–15°, se zasklením DU8 se Uw = 0,76 W/m2K. Okno do plochých střech typu C pro montáž ve střechách se sklonem 0–15° se zasklením U8 (VSG) dosahuje Uw = 0,72 W/m2K. FAKRO

OKNO NENÍ JEN SKLO

O kvalitě okna rozhoduje nejen prosklení, ale i rám, který ho nese. Rámy, ať už dřevěné, plastové či hliníkové, nedosahují tak dobrých tepelně izolačních kvalit jako prosklení. Proto je okno třeba hodnotit jako celek, tedy znát při výběru součinitel prostupu celým oknem Uw. Pokud tepelně izolační vlastnosti rámu (Uf) výrazně zaostávají za oknem, stává se rám tepelným mostem se všemi nepříznivými důsledky, které takto oslabené místo stavbě přináší.
Tepelným mostem se může stát i distanční rámeček, který zajišťuje přesnou vzdálenost mezi skly. Obvykle používané hliníkové rámečky jsou tepelně vodivé, a jejich neduhem je nepříjemné orosování hrany zasklení v zimním období. Poněkud lépe jsou na tom rámečky z nerezové oceli, ovšem pro okna pasivních domů jsou nejvhodnější tak zvané teplé rámečky – plastové, jejichž použití může zlepšit hodnotu U celého okna o více než 10 % oproti rámečkům hliníkovým.

17

18

19

Kombinace jednotlivých profilů v systému S 9000 GEALAN- FUTURA® nabízí možnost vytvořit barevná okna ze standardních profilů a standardní 2mm ocelové výztuže. Otestované hodnoty Uf = 0,89 W/m2K potvrzují možnost použití i pro pasivní domy. U systému GEALAN- FUTURA® jsou s využitím lepicí technologie STV® možné maximální velikosti křídla až do 2,40 m. VORLÍČEK PLAST

20

21

Šestikomorový profil INOUTIC Eforte s vestavnou hloubkou 84 mm je vhodný i pro pasivní domy, v kombinaci s trojitým zasklením. Součinitel prostupu tepla Uf = 0,95 W/m2K i při standardní ocelové výztuži a bez přídavných prvků. Varianta s hliníkovým krytem poskytuje naprosto autentický vzhled luxusního hliníku při všech výhodách prémiového plastového profilu.

SLUNCE POMOCNÍK I NEPŘÍTEL

Jak jsme již několikrát zmínili, pasivní domy se snaží v zimě a chladných dnech využít sluneční paprsky jako zdroj tepelného zisku. Tedy využít slunce tehdy, když je ho málo. Logicky pak nastává problém v době, kdy je ho hodně a kdy o jeho pomoc při vytápění domu nestojíme. I toto dilema musí vyřešit projektant v návrhu domu. Obvykle se řeší vnějším zastíněním, které může tvořit přesah střechy, či různé slunolamy a markýzy. Při návrhu se využívá faktu, že v létě je slunce vysoko a přesah či markýza se paprskům postaví do cesty. V zimě, kdy je slunce nad obzorem nízko, takové stínění nebrání vniknout šikmo dopadajícím paprskům hluboko do interiéru a vyhřát ho. Další možností je využít širokých možností aktivního stínění roletami a žaluziemi.

22

Předokenní rolety s pohonem SOMFY Oximo šetří energii v zimě i v létě. Na zimu naprogramujete automatické zavírání rolet za soumraku, díky čemuž ušetříte až 10 % na účtech za vytápění. V horkém létě sluneční čidlo pozná, kdy spustit rolety. Díky tomu bude uvnitř domu až o 9 °C méně.

23

U pasivních domů s velkou tloušťkou tepelné izolace se prosazují systémy takzvané předsazené montáže – před nosnou konstrukci obvodového pláště do roviny hlavní tepelné izolace, jako například systém DAFE PUREX. Díky speciální konstrukci pomocného rámu, který je ukotven na vnější stranu zdi, jsou eliminovány tepelné mosty a přináší tak systémové řešení garantující neprůvzdušnost obálky v místě osazení okna. DAFE-PLAST

24

Dřevohliníkové okno AZ Ekotherm zachovává konstrukci dřevěného profilu Euro IV88 a doplňuje ji vysoce kvalitním hliníkovým opláštěním, které dřevo chrání a zajišťuje jeho bezúdržbovost. Při zasklení izolačním trojsklem umožní použití i v pasivních domech – Uw = 0,69 W/m2K. Hliník umožňuje širokou škálu barev a dekorů. AZ EKOTHERM

PERFEKTNÍ MONTÁŽ

Okno je nutné osadit tak, aby se zamezilo pronikání vlhkosti do spáry mezi oknem a ostěním, ať se jedná o dešťovou vodu zvenku, či vodní páry z interiéru. Jinak by byla investice do kvalitních oken, jaká pasivní dům vyžaduje, vyhozenými penězi. Používají se k tomu speciální pásky, kterými se připojovací spára parotěsně uzavře. V pasivních domech se často setkáváme s předsazenou nebo částečně předsazenou montáží, kdy jsou okna v rovině izolace, která minimalizuje ztráty osazeného okna. Kvalita montáže se prokáže při testu vzduchotěsnosti, kterým by měl projít každý pasivní dům. Tak zvaný Blower Door test odhalí všechny případné netěsnosti pláště budovy. Tento test není samoúčelný. Odhalí chyby v provedení včas, dokud je možná snadná oprava. Jinak může do konstrukce vnikat vhkost dlouho nepozorovaně, a až se konečně projeví, bude těžké závadu odhalit a odstranit.
Foto: archiv firem

Více informací se nachází v červnovém vydání z roku 2016, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

img.php

Datum vydání: 4. 7. 2016

Edit: