Domácí výtahy a plošiny

Domácí minivýtah

Minivýtah Duo (vnitřní rozměry 79 x 72 cm, nosnost 170kg) je určen pro přesun maximálně dvou stojících osob mezi dvěma podlažími. Foto: Liftman

Ve vícepodlažním rodinném domě se vyplatí myslet včas na „zadní kolečka“: Jednou zestárnete a schody už pro vás nebudou tvořit součást fyzické průpravy, stanou se nepřítelem. A tehdy poznáte nového přítele – výtah.

Osobní výtah totiž představuje praktické řešení také pro rodinné domy. Klasický lanový nebo hydraulický výtah, jaký důvěrně znáte z bytových domů, kancelářských budov či staveb občanské vybavenosti, je sice drahý a prostorově náročný, ale pro rodinné domy se naštěstí nabízejí i varianty, které uvnitř zaberou jen minimální prostor, jsou levnější, stavebně jednodušší a celkově praktičtější. Základním způsobem je můžeme rozdělit na domovní a domácí výtahy, minivýtahy a šikmé zvedací plošiny.

Domácí výtah

Víceméně tradiční řešení představují domovní a domácí výtahy. Jsou určeny převážně pro luxusnější soukromé instalace (rodinné domy, vily, venkovské usedlosti), jež vyžadují rekonstrukci. Z hlediska ceny se totiž vyplatí spojit instalaci výtahu s celkovou rekonstrukcí objektu. Nejlevněji vás ovšem realizace výtahu vyjde tehdy, když budete předvídaví a zvolíte instalaci rovnou v rámci stavby rodinného domu. Novostavba s výtahem je ideál, i kdybyste ho zatím nepotřebovali. Technologie je vcelku jednoduchá, ale v rodinném domě je nutné účelně zkombinovat požadavky na kvalitu, spolehlivost a co nejmenší stavební prostor. Domovní a domácí výtahy se od klasického osobního výtahu liší menšími rozměry a nižšími náklady – jak pořizovacími, tak i provozními.

domácí výtah v šachtě z mléčného skla

V šachtě z mléčného skla s osvětlenými rohy se pohybuje tento domácí výtah na míru v rodinném domě. Foto: Triplex CZ

Na kolik vyjde domácí výtah?

V čem spočívá výhoda výtahu už v novostavbě? Jestliže projekt od začátku s výtahem počítá, vyhradí mu ideální pevné místo a stavebně připravenou šachtu pro montáž. Tato šachta může být betonová nebo vyzděná z pórobetonu či cihel. Druhou variantu, která bývá nezbytná v případě dodatečné instalace výtahu, představuje vytvoření samonosné ocelové konstrukce uvnitř nebo vně původní stavby rodinného domu. Venkovní dodatečná instalace bývá zpravidla technicky jednodušší, proto se volí poměrně často a může vyjít levněji. Pohon výtahu může být lanový, hydraulický nebo šroubový – vše záleží na vaší volbě. Pokud domovní výtah (s relativně pohodlnou kabinou 90 x 120 cm a nosností 300 kg) spojuje jen dvě podlaží, nemusí vás vyjít na více než půl milionu. Každá další stanice však výtah prodraží nejméně o 70 000 Kč. Při dodatečné instalaci je třeba leckdy investovat ještě do samonosné ocelové šachty. Tento výdaj je závislý na konkrétních podmínkách staveniště, ale orientačně musíte počítat částku okolo 250 000 Kč. Cenu realizace vám ovšem firma spočítá vždy individuálně, takže výše uvedené sumy slouží jen pro základní představu.

domácí minivýtah

Minimální prostor zabere také tento minivýtah, který byl vestavěn na míru do rodinného domu. Ekonomické bezbariérové řešení. Foto: Výtahy Holý

Minivýtah

I v případě, že zápasíte s nedostatkem místa a vnější realizace výtahu není možná, řešení se najde. Můžete zvolit hydraulický minivýtah. Ten klade minimální nároky na vstupní investici, prostor i spotřebu elektřiny. Jeho provoz v rodinném domě navíc nevyžaduje instalaci strojovny. Pohon lze jednoduše umístit do nevelkého boxu vedle výtahu. Náklady na realizaci se dají stlačit přibližně na 400 000 Kč, instalace je vcelku jednoduchá a rychlá. Pokud bude nutné provést dodatečnou montáž minivýtahu zvenčí, nezabere zpravidla více než jeden pracovní týden a nijak neomezí provoz domácnosti. Bezbariérový minivýtah mezi dvěma podlažími je ovšem leckdy praktické realizovat uvnitř domu. Při volbě konkrétních rozměrů je prozíravé zvolit takovou velikost, aby do minivýtahu šlo najet i na invalidním vozíku.

Výtah jako zvláštní pomůcka

Pořizujete si výtah kvůli zdravotnímu handicapu v rodině? Pak můžete při jeho koupi požádat o státní příspěvek. Domácí výtahy a minivýtahy totiž lze považovat za pomůcky uvedené v příloze č. 1, části I bod 3 písmeno d) vyhlášky č. 388/2011 Sbírky zákonů. Osoby se zdravotním postižením mají podle zákona 329/2011 Sb. nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku. Tímto způsobem můžete při splnění podmínek daných zákonem získat až 500 000 Kč na pořízení „plošiny“ (tento pojem zahrnuje i minivýtah nebo domácí výtah), což vám cenu realizace opravdu zásadním způsobem zlevní.

Formality elektronicky

Pro získání příspěvku je třeba vyplnit formulář „Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku“ a podat ho na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu. Vše dnes můžete zúřadovat elektronicky z pohodlí domova: Buď prostřednictvím Identity občana formou interaktivního formuláře, nebo klasickým elektronickým tiskopisem, který si po vyplnění uložíte. Oba typy formuláře najdete na www.mpsv.cz. Podanou žádost pak zhodnotí posudkový lékař a rozhodne, zda splňujete dotační podmínky.

Schodišťová plošina

Schodišťová plošina je určena pro dopravu osob na vozíčku. K dispozici jsou i plošiny se sedátkem nebo vertikální zvedací plošiny pro zdvih do dvou metrů. Foto: Domovní Výtahy

Plošiny a sedačky

Jestli potřebujete vstupní investici do bezbariérové domácnosti stlačit co nejníže, zvolte plošinu s hydraulickým nebo lanovým pohonem. Zde již nejde o regulérní výtah, ale o bezbariérové řešení s nárokem na dotaci rozhodně ano. Orientačně počítejte s cenou za realizaci okolo 200 000 Kč, záleží však na konkrétním provedení. Plošina se dá instalovat jak svisle, tak i šikmo podél okraje stávajícího schodiště. V šikmé variantě kopíruje svým pohybem sklon schodiště a jako bezpečnostní prvek využívá zábradlí. Může mít i podobu pohodlné sedačky. Instalace je možná na jednoramenná i víceramenná schodiště (pokud mají mezipodesty), pojezdy mohou být přímé nebo točité, zatáčka je možná do pravého úhlu i protisměru (o 180 stupňů). Schodišťová sedačka je zcela bezpečná: Když vám během jízdy sklouzne noha dolů, sama se ihned zastaví.

Text: Vít Straňák
Foto: se svolením firem Domovní Výtahy, Výtahy Holý, Triplex CZ, Výtahy Ostrava, MP Lifts, Lifts Components, Liftman

Datum vydání: 12. 6. 2024

Edit: