Pátý ročník soutěžní přehlídky Úsporný dům 2019

Společnost ABF a Státní fond životního prostředí České republiky ve spolupráci s Centrem pasivního domu dnes společně vyhlásily již pátý ročník soutěžní přehlídky „ÚSPORNÝ DŮM 2019“.

Cílem letošního ročníku je představit široké veřejnosti stavby pro 21. století a opět ocenit ty nejatraktivnější. V Česku se jich každoročně postaví stovky a soutěžní přehlídka chce ukázat, že kvalitně postavené nebo zrekonstruované stavby jsou komfortní, šetrné ke všem zdrojům i životnímu prostředí a dostupné prakticky každému. Do soutěžní přehlídky lze přihlásit domy rodinné, bytové, ale i administrativní stavby, nebo ty využívané k veřejným účelům. Stavby mohou být v pasivním či nulovém standardu, ale i s velmi nízkou energetickou náročností a u rekonstrukcí splňující požadavky programu Nová zelená úsporám či Operačního programu Životní prostředí.

Přihlásit stavby do soutěžní přehlídky je možné již nyní až do 4. 12. 2019. Současně s přihlášením do soutěže lze stavby v pasivním standardu přihlásit k prohlídce na Dny pasivních domů, které připadnou na víkend od 8. do 10. listopadu 2019.

Hodnocení odbornou porotou bude probíhat od 9. 12. 2019 – 13. 12. 2019. Porota zkontroluje, zda přihlášky splňují všechny náležitosti a vyhodnotí vítěze v obou kategoriích.

Seznam porotců.

Porota: Ing. Jakub Hrbek – Státní fond životního prostředí České republiky; Kateřina Maštalířová – ABF, a.s.; Ing. Tomáš Vanický – Centrum pasivního domu, z.s.; Ing. Libor Hrubý – Centrum pasivního domu, z.s.; Ing. arch. Josef Smola – Fakulta stavební ČVUT v Praze; Ing. Jana Simčinová – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze; Michael Blažek – REHAU, s.r.o.; Ing. Petr Němeček – zástupce Generálního partnera Hypoteční banka, a.s.

Hlasování veřejnosti bude zpřístupněno od 16. 12. 2019 – 31. 1. 2020 na www.soutez-uspornydum.cz
Do hlasování veřejnosti postoupí všechny stavby, které splní soutěžní podmínky. Vítěz bude určen na základě počtu hlasů.

Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční 6. 2. 2020 u příležitosti zahájení veletrhu FOR PASIV. Veletrh zaměřený na nízkoenergetické, pasivní a nulové stavění se bude konat v termínu 6. – 8. února 2020 v prostorách PVA EXPO PRAHA v pražských Letňanech.

Udělena budou tato ocenění: ocenění odborné poroty v obou kategoriích, cena Generálního partnera Hypoteční banka, cena pro hlasujícího z řad veřejnosti, cena veřejnosti.
Fotogalerie z minulého ročníku soutěžní přehlídky jsou k nahlédnutí zde: https://www.pasivni-dum.cz/rok/2018/

Vyhlašovatelé: Státní fond životního prostředí ČR, ABF, s.r.o.
Organizátor: Centrum pasivního domu, z.s.
Generální partner: Hypoteční banka, a.s.
Hlavní partneři: REHAU s.r.o., SLAVONA, s.r.o., STIEBEL ELTRON spol. s r. o., E.ON energie a.s.; Partneři: Xella CZ, s.r.o., SIKO KOUPELNY a.s., Wienerberger s.r.o., Atrea s.r.o., Velux Česká republika, s.r.o.
Záštitu nad soutěžní přehlídkou poskytlo: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo životního prostředí, Česká komora architektů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

O Centru pasivního domu, jako organizátorovi soutěže:

Centrum pasivního domu (CPD) je nezisková organizace, která už téměř 15 let dělá velmi přínosnou osvětu zdravému a šetrnému bydlení. Ukazuje široké veřejnosti, že kvalitně postavené zdravé a úsporné bydlení je komfortní a dostupné prakticky každému. Osvětové a vzdělávací aktivity zaměřuje jak na investory, tak na stavební experty a studenty architektonických či stavebních oborů, a nezapomíná ani na děti.
Z aktuální statistiky programu Nová zelená úsporám vyplývá, že meziroční nárůst je velmi povzbudivý ve všech dotovaných oblastech, a dá se předpokládat, že tento zelený trend bude pokračovat stejně dynamicky. Meziročně narostl celkový počet dotačních žádostí NZÚ o 38 % a požádané dotace dokonce o 39 %. Kč. Nejvíce se čerpá v rekonstrukcích s nárůstem 25 %. Nárůst žádostí u pasivních domů je o 105 % vyšší. Loni se mluvilo o 6 % novostaveb v pasivním standardu, letos očekáváme podíl blížící se hranici 10 %. Počátkem srpna vláda schválila rozšíření programu NZÚ o podporu nákupu bytů v pasivních novostavbách a o garanční schéma za renovační úvěry, takže se dá očekávat stoupající křivka i v následujících letech.

Další informace: marketing@pasivnidomy.cz / www.pasivnidomy.cz

 

Komerční prezentace

Edit: