Pelety cenově porážejí plyn i elektřinu

Palivo, které je na rozdíl od fosilních paliv obnovitelným zdrojem energie pro vytápění, může být řešením pro ty, kteří musí podle Zákona o ochraně ovzduší během roku vyměnit své nevyhovující kotle na tuhá paliva. Ale také pro ty, kteří si chtějí pohodlně topit nebo navodit příjemnou atmosféru u živého ohně.

O tom, jaké možnosti nám nabízí spalování dřevních pelet, na co si dát pozor při jejich nákupu či při výběru kotlů jsme si povídali s Ing. Vladimírem Stupavským, předsedou národní asociace Klastr Česká peleta, který kontroluje kvalitu většiny u nás vyráběných pelet.

V čem vidíte přednosti vytápění peletami?

Asi čekáte, že začnu tím, že vytápění peletami je ekologická varianta, zelená příležitost, tak jak je u nás zvykem pelety propagovat. Je to jistě pravda, ale chtěl bych podtrhnout, že je to především vytápění pohodlné a ekonomické. Není výmyslem ekologů, ale vzniklo před mnoha lety v Americe a pak se velmi ujalo v Rakousku a Německu, kde si dřevozpracující firmy nevěděly rady s odpadem ve formě pilin. Zhutňovaly je do válečků a ukázalo se, že standardizovaný tvar je velmi vhodný pro automatizaci spalování. Kotel na pelety dokáže fungovat naprosto dokonale, v porovnání s kotli na ruční přikládání, kde přikládáním nutně vždycky oheň přidusíte, chvíli to čoudí, pak to hoří dobře, ale časem začne dohasínat a je třeba zase přiložit. To znamená opět přidusit a opět čekat, až bude kotel pracovat v optimálním režimu. Peletový kotel je automatický, sám se zapaluje, podává si přesně potřebné množství paliva, sám se čistí i vypíná. A z komína se nečoudí.

Komu byste vytápění peletami doporučil?

Centrální vytápění automatickým kotlem na pelety je dobrou volbou pro rodinné i bytové domy. Výkony se pohybují od 8 kW až po stovky kW, regulovat jde tyto kotle již od jedné třetiny výkonu. Naprosto skvěle se hodí pro obecní budovy, školky, nemocnice, tam dochází k enormním úsporám vzhledem k rychlé návratnosti investice. A samozřejmě těm, kteří kladou důraz na ekologii a komfort.

Schéma vytápění peletami: 1) cisterna dodávající pelety, 2) sklad a podavač pelet, 3) peletový kotel, 4) akumulační nádoba

Nejsou pelety drahé?

Náklady na vytápění peletami vychází v domácnostech levněji než vytápění plynem, elektřinou i topným olejem. Nejste při nich vázáni na cizí dodavatele energií, kteří se mohou dostat do problémů nebo i zkrachovat, viz případ Bohemia Energy.

Například ve svém domě jsem přechodem z plynu na pelety snížil náklady na vytápění zhruba o třetinu. Peletám navíc nahrává, že za posledních pět let jejich cena vzrostla o dvanáct procent, zatímco u plynu asi o sedmdesát, u elektřiny asi o padesát. A cenové nůžky se budou zřejmě dále rozvírat, protože cena pelet je dlouhodobě stabilní. Navíc cena pelet drobně kolísá v průběhu roku, ušetřit můžeme tedy i tím, že nakoupíme levně v létě na celou sezonu. Přitom velikost celoročního skladu na pelety nebude větší než sklad uhlí.

Jak je to s investiční náročností?

Pořídit si peletový kotel vyjde minimálně na 50 000 Kč, v tom je tedy kvalitní kotel nejspíš od českého výrobce s malým zásobníkem včetně regulace. Jakmile k tomu budeme přidávat další funkce – výkonnější kotel, lepší regulaci, větší zásobník, dostáváme se na 100 000 Kč. Velmi dobře vybavená peletová kotelna s celosezonním silem vyjde na 150 000 – 200 000 Kč. V této cenové hladině je možné vybírat z desítek výrobců kotlů na pelety, stejně jako v montážních firmách.

A co peletová kamna?

Ta se prosazují stále více, lidé si je pořizují do bytů nebo do nízkoenergetických domů. Máme několik českých výrobců a zbytek se dováží především z Itálie. Stojí od 20 000 Kč výše, velkou roli u nich hraje design i provedení – mohou být jak teplovzdušná, tak teplovodní, která v podstatě nahrazují interiérový kotel. Zde však bude cena vyšší.

Nebude se díky kamnům interiér příliš přehřívat?

Pro nízkoenergetické domy jsou určena kamna izolovaná, která předávají třeba jen deset procent tepla do interiéru, zbytek do topné nebo užitkové vody. Z přehřívání domu není třeba mít obavy.

A ještě k palivu. Jak poznám kvalitní peletu?

V domácnostech se nejčastěji používají čisté dřevní pelety, které jsou bez jakýchkoliv chemických příměsí a bez kůry, vyráběné pouze z čistých pilin z předem odkorněného dřeva.

Nejlépe zákazníka chrání, nakupuje-li pelety certifikované. Certifikace a tedy nejvyšší zabezpečení kvality poskytuje celosvětový systém ENplus. Ten je zárukou, že jakákoliv peleta bude dodána v požadované kvalitě dané normou. Certifikace ENplus se týká nejen výroby, ale i skladování a dopravy podle daných pravidel. Nakupuji pak obdobně jako plyn – nemusím řešit kvalitu, ale mohu se spolehnout, že nakoupím palivo v požadované kvalitě, ať v sáčcích nebo z cisterny, která mi je nafouká přímo do skladu ke kotli.

Nechrání zákazníka dostatečně už atest podle příslušné normy?

Pouhý atest podle normy není dostatečnou zárukou kvality. Atestuje se vzorek, který výrobce pošle do zkušebny. Není tedy zaručeno, že to, co kupujete, odpovídá tomuto vzorku, ať už třeba z důvodu změny technologie či dodavatele dřevní piliny, nebo dokonce i z nepoctivosti.

Takže nedoporučujete kupovat pelety bez certifikace ENplus?

Není k tomu důvod, 96 % všech u nás vyráběných pelet má tuto certifikaci. Není to dražší ani méně dostupné, je to pro zákazníky jen bezpečnější a pohodlnější. Opatrný bych byl u neznámého dovozce ze zahraničí nebo u podezřele nízkých cen. V peletě musí být obsažena cena za pilinu, marže výrobce, opravy strojů, práce lidí, dopravce, daně…Takže dlouhodobě se cena nepohybuje pod 5000 Kč za tunu.

Nebudu však mít starosti se sháněním kvalitních pelet?

Možná tak před deseti lety to mohl problém být. Dneska však už můžete kvalitní dřevní pelety koupit kdykoli a nechat si je kamkoli zavézt, většinou je doprava v ceně. Také zmizely obavy, že pelety nebudou, toho se bát nemusíme. Ročně se u nás zpracovává tolik dřeva a přirozeně vzniká tolik pilin, ze kterých je možné vyrobit minimálně milion tun dřevních pelet a briket. V českých domácnostech se jich přitom ročně využívá jen asi čtvrtina, zbytek vyvážíme.

Je to tedy přesně naopak, není málo pelet, ale málo odběratelů a většina produkce jde na export. Výrobci pelet vyšší prodeje na český trh jenom uvítají, protože se jim sníží náklady na dopravu do zahraničí.

Komerční prezentace

Edit: