Plastové nádrže na dešťovou vodu

K pořízení podzemní nádrže nás může vést několik důvodů. Střídající se sucho a přívalové deště vybízí k zachytávání vody v deštivých dnech a pozdějšímu využití ve dnech suchých. Na jednu stranu se na některých místech v létě omezuje čerpání pitné vody, na druhou stranu mohou být vyžadovány nemalé poplatky za splachování dešťové vody do kanalizace. Dále jsou možné úspory za vodu až v tisícikorunách ročně. Nesmíme také opomenout štědrý dotační program dešťovka.

Nádrže na dešťovou vodu REWATEC BlueLine II

Typy a možnosti využití nádrží

Poslední dobou jsou populární zejména samonosné nádrže na dešťovou vodu z plastu, protože jsou oproti ostatním typům relativně lehké a lze je osadit i svépomocí bez betonování a jiných složitějších postupů. Nádrží je mnoho různých typů. Rozlišujeme hlavně nádrže válcové a nízkoprofilové (ploché). Stále populárnější jsou ploché typy nádrží, protože jejich usazení je podstatně snazší, samy o sobě jsou stabilnější a odolnější zejména vůči spodní vodě a zvláštně při tvrdším podloží uvítáme mělčí výkop. Objemy plochých nádrží mohou být až kolem 50000 litrů a tato kapacita může být dále navýšena spojením více nádrží.

Plochá nádrž REWATEC NEO o objemu 30000 litrů

Zachytávání dešťové vody na zalévání zahrady a použití v domácnosti je však pouze jednou z možností využití nádrží. Většinu nádrží ze sortimentu německé firmy REWATEC lze použít i jako jímku na odpadní vodu. Případně je možné koupit jímku s více komorami, která funguje jako septik a jsou i varianty s lamelovým filtrem, které fungují jako vícekomorový septik navzdory tomu, že mají pouze jednu komoru. Také lze některé nádrže osadit kompletní čistící technologií SOLIDO a využít je jako čističku odpadních vod.

Dále je možné využít možnost úpravy na retenční nádrž, která postupně upouští svůj objem do kanalizace a využívá se například jako ochrana kanalizace před přívalovým deštěm při jímání vody z větších ploch. Podobný princip postupného vypouštění vody mají vsakovací jímky, které svůj obsah postupně uvolňují do okolní půdy pomocí malých otvorů a fungují tak jako vsakovací zařízení. Poslední zajímavou možností jsou požární nádrže, které jsou dodávány s kompletním příslušenstvím pro hašení požárů včetně žebříku a je možné je instalovat pod zem bez rizika pro stávající infrastrukturu díky relativně mělkému výkopu.

Příslušenství k nádržím

Základním příslušenstvím, bez kterého se při instalaci nádrže zpravidla neobejdeme, jsou nástavec šachty a poklop. Volíme je plánovaného zatížení a hloubky uložení. U nádrží REWATEC jsou základní typy nástavců VS20 a VS60 o délkách 20 a 60 cm. Při hlubších usazeních k nástavci využijeme ještě plastové prodloužení šachty o délce 60 cm. Všechny nástavce a prodloužení lze zkrátit dle potřeby. Pro pojezd osobním automobilem volíme pojezdový set, který zahrnuje ocelový poklop a pojezdový nástavec BS60. Pojezd nákladním automobilem vyžaduje využití betonových skruží, které pomohou rozložit zatížení mimo nádrž.

Dále lze využít filtry na dešťovou vodu, kde nejběžnějším typem pro domácí užití je síto instalované do nádrže pod přítok. Výhodou je nízká cena a snadné čištění. Také lze použít filtry instalované externě před nádrží, či kazetové filtry.

Voda je z nádrží čerpána zpravidla pomocí běžných ponorných čerpadel. Při využití dešťové vody i pro spotřebu v domě je potřeba vybrat vhodnou domácí centrálu.

Více informací o nádržích, možnostech jejich využití a široký sortiment včetně příslušenství naleznete na e-shopu primajimky.cz.

Komerční prezentace

Datum vydání: 16. 7. 2020

Edit: