Pořídit si kondenzační kotel?

Kondenzační kotel Bosch

Kondenzační kotel Bosch Condens 9000i v závěsném nebo stacionárním provedení nabízí nejen elegantní vzhled, ale především komfortní a intuitivní obsluhu, rychlou montáž a snadnou údržbu. Je vhodný jako náhrada starších typů kotlů Junkers díky stejným připojovacím rozměrům. Foto: Bosch-vytápění

Vlastníte-li kotel starší patnácti let, odpovědi na tuto úvodní otázku se v nejbližší době nevyhnete. Zpřísněné požadavky na provoz tepelné techniky umožňují až na malé výjimky pořízení jen kondenzačních kotlů.

Není důvod váhat, správně vybraný a správně instalovaný kondenzační kotel sníží spotřebu plynu až o 30 % a určitě zvýší bezpečnost provozu. Z ekologického hlediska je příznivé, že produkuje méně škodlivých emisí, než kotel atmosférický. A vzhledem k tomu, že za posledních pět let výrazně klesla jeho cena, pořídíte moderní kondenzační kotel již od 30 000 Kč.

Účinnost kondenzace

Nejspíš jste již slyšeli, že kondenzační kotle se vyznačují vysokou účinností, vyšší než 100 %, a možná jste to považovali za marketingový trik. Vysoké efektivity provozu kondenzačních kotlů je dosaženo opětovným využitím tepelné energie obsažené ve spalinách, která u konvenčních přístrojů odchází bez užitku komínem. Tím se ušetří asi značná část paliva. K dalším úsporám dochází díky konstrukci moderních kotlů, mají úspornější elektronické zapalování a dají se lépe regulovat. U starších klesá postupem času účinnost spalování, obvykle se provozují s konstantně vysokou teplotou, čímž vznikají obzvlášť velké tepelné ztráty povrchem kotle. Současné moderní kotle mají navíc obvykle vestavěná elektronicky řízená oběhová čerpadla, která rovněž nemalou měrou přispívají k vyšší efektivitě a úspornosti provozu. Výměnou starého plynového kotle za moderní kondenzační tak můžete snížit spotřebu plynu přibližně o třetinu, někdy i více, záleží na dané otopné soustavě a způsobu provozování.

Modulace výkonu

Moderní kotle jsou vyráběny s možností široké plynulé modulace výkonu, což umožňuje rovnoměrné vytápění objektu bez cyklování, tedy častého vypínání a zapínání kotle, které je u starších kotlů provozovaných v systému on-off příčinou poruch a rychlého opotřebení součástí. Kotel by měl být schopen plynule regulovat svůj výkon v co největším rozsahu, tedy zhruba od deseti procent po plný výkon, díky tomu může po většinu topné sezony pracovat s maximální účinností bez nutnosti cyklování.

Kondenzační kombinovaný kotel

Kondenzační kombinovaný kotel Alteas One Net s patentovaným výměníkem tepla XtraTech, který je navržen tak, aby zaručoval spolehlivou a dlouhou životnost. Je připraven pro vzdálené ovládání díky připojené bráně wi-fi. Foto: Ariston

Ekvitermní regulace

K efektivnímu provozu každé otopné soustavy rozhodující měrou přispívá pružná regulace. Dnes je jednoznačně dávána přednost regulaci ekvitermní, která spočívá v nastavení teploty topné vody v závislosti na venkovní teplotě. Díky tomu je kondenzační kotel provozován v úsporném kondenzačním režimu po co nejdelší dobu svého chodu. Při nižší venkovní teplotě se zvyšuje teplota dodávané otopné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodávaným teplem a tepelnými ztrátami objektu a teplota vytápěného prostoru zůstala konstantní na uživatelem nastavené hodnotě. Je-li venku tepleji, není nutné vytápět vysokými teplotami a teplota otopné vody se automaticky sníží. Moderní ekvitermní regulátory mají navíc možnost optimalizovat vytápění i podle prostorové teploty. Některé moderní ekvitermní regulátory dokonce nevyžadují externí čidlo, ale venkovní teplotu si automaticky odečtou z internetu.

Kondenzát a spalinová cesta

Při instalaci kondenzačního kotle je nutné zajistit odvod vznikajícího kondenzátu, který má kyselý charakter. Je proto nutné, aby materiály, kterými kondenzát protéká, byly dlouhodobě odolné proti působení kyselin, který se obvykle odvádí přímo do splaškového odpadu. Tam, kde to není možné, je nutné doplnit neutralizační případně i přečerpávací box. Obvykle je třeba upravit i spalinovou cestu, používají se trubky na bázi polypropylenu nebo nerezové materiály. Vzhledem k nízkým teplotám však není třeba zděný komín, ale stačí jednoduchý koncentrický nebo dělený odvod spalin, který zajistí i přívod čistého venkovního vzduchu pro spalování, a provoz kondenzačního kotle je pak bezpečnější.

Kondenzační kotel Bosch

Kondenzační kotel Bosch Condens GC 2300i W 24 P určený pro vytápění nebo přípravu vody v připojeném zásobníku. Bezhlučný provoz a malé rozměry jej předurčují pro menší byty. Foto: Bosch-vytápění

Správný výběr kotle

O tom, který typ kotle vybrat je nutné se poradit s odborníkem. Rozhodující je samozřejmě tepelná ztráta domu, ale jiná situace bude při rekonstrukci, kde vyměňujeme kotel bez zásadní úpravy topné soustavy, jiná v domě, který zároveň zateplujeme a jiná v novostavbě. Ve všech těchto případech lze instalovat kondenzační kotel. Ten však funguje nejúčinněji při výstupní teplotě vody nižší než 55°C, kdy dochází ke kondenzaci. Prodloužit dobu, kdy soustava pracuje s nízkou teplotou vratné vody a využívá výhod kondenzace vodních par ve spalinách, pomáhá zmíněná modulace výkonu, ekvitermní regulace, řízení otáček oběhového čerpadla a další opatření.

Neznamená to tedy, že je kondenzační kotel určen jen pro úsporné domy, jak se občas traduje, a není vhodný pro rekonstrukce starších otopných soustav s klasickými radiátory. Radiátory bývají často naddimenzovány, proto může být soustava bez potíží provozována s nižšími teplotami, případně je možné provést dílčí úpravy, zvětšit otopné plochy a podobně. Navíc plný výkon vyžadujeme od kotle jen v těch největších mrazech, a starý nezateplený dům je třeba vytápět i v relativně teplém období, kdy při nižších teplotách využijeme výhod kondenzace.

Text: Miloslava Perglová
Odborný poradce: Ing. Pavel Kvasnička, Ph.D., Bosch Termotechnika
Foto: se svolením firem Bosch, Ariston

Uložit

Datum vydání: 10. 3. 2024

Edit: