Rozdělení pozemku snadno a rychle

Máte velký pozemek a rádi byste jej rozparcelovali na menší, které by se jednodušeji a lépe prodaly? Čeká vás časově a administrativně poměrně složitý proces rozdělení pozemku. My jsme pro vás připravili stručný přehled kroků, na které byste při rozdělování neměli zapomenout.

Má vůbec smysl pozemek dělit na menší?

Dělení pozemku je časově náročné, může trvat i několik měsíců, nicméně ve většině případů se vyplatí. Výnos na metr čtvereční bude určitě vyšší než u velkého pozemku a menší pozemky se rychleji prodávají. Pokud nemáte na běhání po úřadech čas, spolupracujte se zkušeným makléřem, ten celý proces zná a jednoduše vyřídí.

Jak postupovat při dělení pozemku:

 1. Sjednoťte určení pozemku
  Než začnete pozemek rozdělovat, zjistěte, že má celý pozemek jedno určení. V praxi to znamená, že je celý pozemek třeba orná půda. Pokud jsou různé části pozemku různého určení, před samotným dělením je třeba ho sjednotit.
 2. Požádejte stavební úřad o vydání územního rozhodnutí
  Prvním krokem při dělení pozemků je Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků, kterou podáte na příslušný stavební úřad. Součástí žádosti musí být návrh geometrického plánu zobrazujícího nově vzniklé pozemky. V tomto kroku nepotřebujete profesionálního geodeta, stačí si vzít katastrální mapu a rukou do ní zakreslit svoji představu rozdělení. Stavební úřad následně vydá územní rozhodnutí, za něž je účtován správní poplatek 1000 Kč.
 3. Zadejte vypracování geometrického plánu
  Jakmile získáte souhlas od stavebního úřadu, zadejte geodetické kanceláři vypracování přesného geometrického plánu. Geometrický plán obsahuje mj. přesnou výměru a souřadnice změnou dotčených pozemků. Cena za vypracování geometrického plánu se pohybuje v řádu jednotek tisíc Kč.
 4. Požádejte katastr nemovitostí o zápis nově vzniklých pozemků
  Posledním krokem je podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Požádat o tento zápis může majitel na základě ohlášení vlastníka, které doplní geometrickým plánem a s ouhlasem stavebního úřadu. Za tento zápis se neplatí žádný poplatek.

Komerční prezentace

Datum vydání: 20. 8. 2021

Edit: