S větrem v zádech

Dům na kopci nabízí překrásné výhledy na město, rybník i zalesněné kopce, tato přednost je však přirozeně spojena i s většími nápory větru, než někde ve skrytu mezi domy. A přesto se podařilo vybudovat dům, který nejenže nabízí posezení v závětří, ale dokáže zužitkovat energii slunce a vůbec se chovat ohleduplně k přírodě.

Když se mladá rodina rozrostla o dalšího člena, respektive členku, bylo nutné uvažovat o prostornějším bydlení a opustit čtyřicetimetrový byt v paneláku. Manželům se poštěstilo získat výjimečný pozemek na kraji města poblíž Prahy, ale ne v satelitní zástavbě, kam se rozhodně stěhovat nechtěli. Návrh domu svěřili svému kamarádovi Ondřeji Kalušovi.

Na východě přiléhá k domu přístřešek pro auto, který zároveň vytváří vizuální bariéru směrem k sousednímu pozemku. Má v sobě zabudovanou i stavební buňku, která slouží jako dílna.

Pasivní bungalov

Od začátku měli jasno v tom, že chtějí dům energeticky úsporný, aby dosáhli na dotaci Zelená úsporám, a přízemní, aby je k stáru či v nemoci nezaskočila nutnost denně překonávat schody do patra. O tom, že se bude jednat o dřevostavbu, se rozhodli na základě úvodních diskusí s Ondřejem Kalušem, který již úspěšně navrhoval dřevostavby ve spolupráci s projekčně realizační firmou Chytrý dům. „Nemusel nás moc přesvědčovat, dřevo máme rádi, prohlédli jsme si jejich referenční stavby a popovídali si s majiteli, kteří byli spokojeni jak s průběhem stavby, tak s výsledkem,“ vypráví majitel. „Horší to bylo se širší rodinou, kde jsou všichni stavaři a příznivci zděných staveb. A i ti se nakonec přesvědčili, že technologie dřevostaveb je dnes již někde jinde.“

Dřevěný jezevčík

„Poměrně dlouho jsme hledali ten pravý tvar, který by nejlépe slušel danému místu a vyhovoval i dispozičně. Jedné z variant jsme říkali jezevčík, druhé – dispozičně úspornější – buldoček. U té nás zaujalo vestavěné patro uprostřed společenského obytného prostoru, které nakonec zůstalo i ve finálním protáhlém řešení. Je to místo, kam se můžeme „zašít“, být spolu, a přesto odděleni, kde můžou přespat návštěvy, kde si moc rády hrají naše dvě dcery…“ říká majitel.
„Potvrdilo se, jak dobře fungují prvky lidové architektury vycházející z empirických zkušeností. Patro nad kuchyní zde vlastně nahrazuje místo za pecí,“ dodává architekt. Nad soukromou částí domu se nachází půdní prostor využívaný jako sklad především sezonních sportovních potřeb.

Čelem ke slunci, zády k větru

Návrh ctí všechny principy nezbytné pro realizaci pasivního domu. Je kompaktního tvaru, dobře zateplen a utěsněn, situován prosklenými plochami k jihu a západu, aby využil energii slunce. Přesah střechy chrání terasu a zároveň přirozeně působí jako stínění prosklených ploch na západní stěně. „Nechtěli jsme mechanické stínění pomocí žaluzií, které by nás sice ochránily před horkem, ale uzavřely nás uvnitř domu. Takhle pořád vidíme ven,“ popisuje majitel.
Lehkou konstrukci chrání před povětrností plechové opláštění. Nezbytným prvkem pasivního domu je řízené větrání s rekuperací tepla, které si všichni pochvalují: „Nikdy není v místnostech vydýcháno a díky filtraci je vzduch kvalitní.“

Dětský pokoj je zatím jeden, ale je připraven na budoucí rozdělení. Spaní se přesune na připravená vyvýšená patra.

Citlivě k přírodě

Majitelé se snažili volit takové technologie, které co nejméně zatěžují přírodu, a především z tohoto důvodu si přáli dům v pasivním standardu. Díky větrání s rekuperací tepla a pasivním tepelným ziskům nemusejí příliš přitápět, jen v nejchladnějších dnech přijdou ke slovu sálavé skleněné panely. Ve společenské části jsou dva s výkonem 700 W, které však po většinu roku slouží jako nástěnka.
Spotřeba elektřiny je z velké části kryta z vlastních zdrojů – fotovoltaických panelů, které dokáží produkovat elektřinu i při vysoké oblačnosti. Ohřev teplé vody zajišťuje malé tepelné čerpadlo umístěné v kompaktní vzduchotechnické jednotce, které využívá energii z odpadního vzduchu. Nazmar nepřijde ani teplo z ohřáté vody, pod vanou je instalován tepelný výměník, který předehřívá vodu v bojleru.
Nejen v tomto ohledu si pochvalují firmu Chytrý dům, která dělala čest svému jménu, pomohla najít vhodná řešení i se získáním dotace, kterou využili převážně k financování technologií. Kromě energie se snaží minimalizovat i spotřebu vody – dešťovou zachytávají k zalévání zahrady. A trochu litují toho, že dále nezužitkovávají i použitou vodu. To je kromě některých drobností jediné, co by na svém domě případně změnili.

Pohled architekta

„Návrh rodinného domu a pasivního zejména je velmi komplexní činností. Cílem je vytvořit plošně zanedbatelnou, avšak autonomně plně funkční záležitost šitou na míru konkrétnímu uživateli, který si za tím účelem pořídil konkrétní pozemek. K tomu je třeba splnit pasivní standard, který je exaktně definovaný.
Osobně kladu největší důraz na funkční rozvržení a hladké provozní návaznosti. Součástí rodinného domu musí být dostatek úložných prostor. Propojení domu s okolím zprostředkovávají okna, výhledy jsou pro mě priorita číslo dvě.
V případě tohoto domu na špičce terénní vlny s výhledem na rybník, město i hluboké lesy si byl stavebník popisovaných hodnot vědom. Sladit výhledy s nízkoenergetickým konceptem proto byla opravdu radost.
Třetí věc, která mě přednostně zajímá, je dojem pozorovatele při pohledu zvenčí, je skvělé, když se povede navrhnout dům, který odráží osobnost majitele a zároveň se nepere s okolím.“
Ondřej Kaluš

Pohled projektanta a realizační firmy

„Naší snahou bylo zachovat co nejvíce z architektonického návrhu a přizpůsobit naši konstrukci navržené architektuře. Statickým oříškem byl způsob řešení západního štítu, kde je okno na celou výšku štítu v místě, kde je třeba podepřít vrcholovou vaznici a také dům „stáhnout“ vodorovným prvkem. Díky ochotě statika vymýšlet nevšední řešení a díky velké provázanosti realizační fáze s projekční přípravou jsme nakonec na všechny tyto výzvy našli odpověď. Zajímavostí je i to, že si statik vytvořil model domu, aby si v reálu ověřil chování a deformace zamýšlené konstrukce.
Pro návrh pasivního domu je nutné skloubit spoustu požadavků jednotlivých profesí, proto bylo výhodou, že jsme všechny projekční fáze zajišťovali u nás ve firmě, kde spolu úzký projekční tým denně komunikuje. Zkušenosti ze staveb se tak rovnou promítnou do projektu. Je důležité postupovat od konceptu technického řešení až k jednotlivým detailům.
Samotná stavba pak měla hladký průběh. Závěrečné práce na vnitřních a vnějších dřevěných obkladech nás naplňovaly radostí a očekáváním finálního výsledku. Je hezké sledovat tu proměnu, jak se během chvíle promění konstrukce v hotový dům.“
Petr Filip, Chytrý dům

Ing. arch. Ondřej Kaluš

Vystudoval FA ČVUT, během studií se věnoval nízkoenergetickým stavbám v ateliérech Petra Suskeho, Eduarda Schlegera a Lukáše Lieslera. Působí v ateliéru RH-ARCH, který je zaměřen na komerční výstavbu všeho druhu. Dřevostavby navrhuje výhradně ve spolupráci s firmou Chytrý dům, jejíhož důsledného a pozitivistického přístupu si velmi cení.
Kontakt:
Ing. arch. Ondřej Kaluš
tel.: 776 485 552
www.chytry-dum.eu

Půdorys: 1 – vstup, 2 – WC, 3 – technická místnost, 4 – koupelna, 5 – šatna, 6 – ložnice, 7, 8 – dětský pokoj připravený k rozdělení na dva, 9 – pracovna, 10 – jídelna, 11 – kuchyňský kout, 12 – obývací pokoj, 13 – terasa, 14 – dílna v přístřešku pro auta

Vizitka domu

Architektonický návrh: Ing. arch. Ondřej Kaluš
Projekt a realizace: Chytrý dům, s. r. o.

Zastavěná plocha: 227 m2, z toho kryté stání 65 m2
Užitná plocha: 144 m2

Založení stavby: betonové pasy
Konstrukce: dřevěná sloupková, systém 2 x 4 modifikovaný pro evropské podmínky a pro požadavky na pasivní domy – profily 60/120 x 640 mm, obvodové stěny z kolíkovaných nosníků – fošny a vnější latě s vloženou tepelnou izolací z dřevovláknitých desek spojené kolíky z tvrdého dřeva, přes které se přenáší tíha fasády do nosné fošny. Dřevěné kolíky jsou zároveň jediný a téměř zanedbatelný systematický tepelný most.
Střešní krytina: plechová falcovaná RUUKI Classic
Okna: dřevohliníková Alphawin s trojskly
Vytápění: jednotka Nilan Compact zajišťuje větrání, ohřev vody a částečné přitápění, doplňkový zdroj sálavé panely FENIX GR

Text: Miloslava Perglová
Foto: Jaroslav Hejzlar

Uložit

Uložit

Datum vydání: 6. 2. 2018

Edit: