Se suchem je třeba počítat

Příroda nás učí, že se musíme naučit lépe hospodařit s vodou. Zdá se, že dlouhá období sucha a nepravidelné prudké místní srážky se stávají „normálním“ počasím. Otázka šetření pitnou vodou proto přestává být otázkou pouhého snížení výdajů domácnosti.

Kromě toho, že bychom měli šetřit pitnou vodou, je potřeba hledat cesty, jak ji lépe využívat. Například tím, že ji v domácnosti použijeme opakovaně, nebo ji tam, kde je to možné, nahradíme vodou dešťovou. Pro tyto dvě možnosti je možné získat i finanční podporu z dotačního programu Dešťovka.

Čerpadlo do sudu na dešťovou vodu for_q RP 3400 dokáže přečerpat 3400 litrů za hodinu do výšky až deseti metrů. www.hornbach.cz

Zadržovat dešťovku

Nezalévat pitnou, ale srážkovou vodou se přímo nabízí. Nejenže je zdarma, ale dávají jí přednost i rostliny. Je měkká, okysličená, snadno se v ní rozpouštějí nerostné živiny obsažené v půdě. Obvykle se zachytává do sudů či kádí umístěných pod okap. Pokud však pár dní neprší, i voda v sudech dojde. A navíc podle posledních studií se máme připravit na delší období sucha, která se budou střídat s obdobími intenzivních srážek. Z tohoto důvodu je třeba instalovat větší nádoby, nejčastěji plastové akumulační nádrže, které se zabudují do země, aby se dlouhodobě zajistila kvalita akumulované vody – ta má pak stálou nízkou teplotu a je chráněna před účinky denního světla. V nadzemní nádrži je potřeba nízkou teplotu vody zajistit izolací.

Čistička odpadních vod STMH využívá jako jediná v České republice moderní bezúdržbový třístupňový systém čištění, a tím je pro provozovatele ideálním zdrojem kvalitní zálivkové vody, a to v množství až 150 litrů denně na jednoho člena domácnosti.

Splachovat dešťovkou

Víte, že jen za splachování utratí čtyřčlenná domácnost ročně více než 3000 Kč? Už jen z toho důvodu se vyplatí hledat jiné řešení. Samozřejmostí by měla být úspornější toaleta, s dvojitým splachováním, která místo deseti litrů potřebuje tři nebo šest litrů vody. A dešťovou vodu shromážděnou v retenční nádrži je možné kromě zalévání využít právě i na splachování.
Dešťovou vodu je možné použít i jinde v domácnosti, například k praní je měkká voda ideální. Voda v nádrži by ale neměla překročit teplotu 16 °C, jinak hrozí množení bakterií, na vstupu i výstupu by měla být nádrž osazena filtry. Takto skladovaná voda však není dostatečně kvalitní, aby mohla být využita pro sprchování či koupání. Vyloučené to ale není, existují již speciální čističky na poměrně ekonomickou úpravu dešťové vody na vodu použitelnou pro tělesnou hygienu.

Hranatý sud z recyklovatelného plastu je opatřen víkem a výpustným kohoutem, kovové výztuže zajišťují větší stabilitu. www.hornbach.cz

Využití odpadní vody

Nejvíce vody v domácnosti spotřebujeme na sprchování a koupání. Přitom tím vodu nijak výrazně neznečistíme. Takto málo znečištěnou, takzvanou šedou vodu, je proto možné po úpravě opakovaně použít ke splachování či zalévání. Běžný rodinný dům spotřebuje denně zhruba 600 litrů šedé vody za den, z nich může být až polovina znovu použita. Využít šedou odpadní vodu ke splachování je možné i v bytových domech. Šedou vodu je nutné před novým použitím upravit v čistírně odpadních vod, kde se filtruje a biologicky čistí.
Existují dokonce domovní čističky, které dokáží recyklovat veškerou odpadní vodu z domácnosti tak, že je možné ji znovu využít také na zalévání.

Větší nádrže na dešťovou vodu se zabudují do země. Velikost se odvíjí od odvodňované velikosti střechy a ročního srážkového úhrnu. Nádrže s regulovaným odtokem udržují předem nastavené množství vody k využití na zahradě či v domácnosti a pomalu vypouští nadbytečný obsah nádrže. www.primajimky.cz

Dotace Dešťovka

  • Zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady
    Podpora až 55 000 Kč je poskytována jen u stávajících domů v oblastech výrazně postižených suchem.
  • Akumulace srážkové vody pro splachování v domácnosti
    Podpora do výše 65 000 Kč je určena stavebníkům a majitelům domů po celé ČR.
  • Zalévání zahrady a využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové
    Podpora až 105 000 Kč na systém na recyklaci přečištěné odpadní vody, který může, ale nemusí být kombinován s využitím srážkové vody

U všech tří typů projektů je dotace poskytována maximálně na 50 % uznatelných nákladů.

Text: Miloslava Perglová
Foto: archiv firem, Shutterstock

Datum vydání: 30. 7. 2021

Edit: