Slovník realitních pojmů, které se vám budou hodit

Realitní pojmy se mnohým mohou zdát neprozkoumanou záhadou. Přitom není nic těžkého porozumět základním informacím, které vám pomohu při prodeji domu nebo bytu. Výhodou je také využití služeb realitní kanceláře, která vám dokáže zodpovědět veškeré dotazy, které se týkají trhu nemovitostí.

Dokumentární akreditiv

Tento pojem popisuje bankovní produkt, který zajišťuje prodávajícím obdržení kupní ceny. Poté zajišťuje kupujícím zaplacení tehdy, když prodávající splní veškeré podmínky, které jsou uvedeny v dokumentu, nebo tedy v dokumentárním akreditivu.

 

Dražební jistota

 

Při prodeji domu se můžete často setkat s pojmem dražební jistota. Jedná se o podmínku účasti na dražbě, kdy se složí peněžní prostředky nebo bankovní záruky. Je stanoven termín a výška této jistoty, to stanovuje dražební vyhláška.

 

Energetická náročnost budovy

 

Často projednávanou hodnotou, se kterou se můžete při prodeji nemovitostí setkat, je energetická náročnost budovy. Jedná se o množství energie, které je nutné pro pokrytí potřeby energie s užíváním budovy.

 

Evidence nemovitostí

 

Evidence nemovitostí je soupisem a dále také popisem vybraných nemovitostí, jež se používala ještě před katastrálním zákonem. Nemovitosti byly zobrazeny na pozemkových mapách.

 

Exkluzivita

 

Na trhu se nemovitostmi a často i na půdě realitní kanceláře můžete slyšet pojem exkluzivita. Tou je myšleno výhradní právo, podložené smlouvu, kdy určitou činnost může provádět jen jedna společnost.

 

Katastr nemovitostí

 

V současné době je katastr nemovitostí souborem údajů o nemovitostech. Tento soubor dat obsahuje soupis, popis, geometrické a polohové určení. Součástí katastru nemovitostí je také evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

 

Kupní smlouva

 

Důležitou součástí, kterou potřebujete při prodeji domu a prodeji bytu a s kterou se můžete obrátit na služby realitní kanceláře je kupní smlouva. Ta určuje vztah mezi prodávajícím a kupujícím za účelem koupě.

 

Stavební úvěr

 

Pokud se chystáte koupit dům, tak většinou využijete hypotéční úvěr, kdy vám banka půjčí peníze. V případě stavby domu se používá stavební úvěr, který se poskytuje na zahájení a dokončení stavby. Je zajištěný zástavním právem k pozemku a pojistkou.

Komerční prezentace

Datum vydání: 15. 4. 2015

Edit: