Do systému obsahujícího zateplení se vyplatí investovat

Žijeme v době zateplovací. Budovy zateplujeme z různých důvodů, například kvůli prodloužení životnosti staveb, úspoře nákladů na energie nebo ohleduplnosti k životnímu prostředí. Zateplování panelových domů je v podstatě nutností. Otázka zateplování nových nebo starších cihlových staveb je však často problematická. Bude cihlový dům po zateplení „dýchat“? Zatepluje se vůbec cihla?

Práce s keramickou tvarovkou s integrovanou izolací z kamenné minerální vlny

Při stavbě domu je vždy oříškem, podle jakých priorit vybrat stavební materiály a vejít se přitom do rozpočtu. Na stavbě obvodových stěn není vhodné šetřit, protože by měly splňovat přísné požadavky technických norem na tepelnou ochranu budov z hlediska tepelných ztrát, a tím i budoucích nákladů na energie. Pokud chce tedy majitel nemovitosti v budoucnosti ušetřit na vytápění, či chlazení v létě, je vhodné investovat do zateplovacího systému z kamené vlny.

Keramická tvarovka s integrovanou izolací z kamenné minerální vlny

Ideálním partnerem cihly jako stavebního materiálu, který podporuje a doplňuje její vlastnosti, je kamenná vlna. „Důležitý je výběr vhodného zateplovacího systému a jeho odborná realizace. V případně špatně zvolené izolační skladby, a hlavně neodborné instalace, nemusí zateplení splňovat svůj účel a v konečném důsledku nepřinese předpokládanou finančí úsporu, ale jen další náklady,“ říká Martin Henčel, odborník ze společnosti ROCKWOOL.

Odborná instalace zateplení fasády

Pálené cihly jsou díky svým mechanickým vlastnostem vhodným podkladem pro zateplení. „Tradiční technologie výroby, jejíž součástí je výpal, zajišťuje, že se cihly na stavbu dostávají s nulovou expediční vlhkostí. A pokud se během výstavby dostane do cihel nějaká vlhkost, velmi rychle se jí zbaví. Tepelně-izolační systém je možné aplikovat bez výraznější čekací doby na vysychání zdiva,“ uvádí Ivan Vozárik ze společnosti Wieneberger.

Odborná instalace zateplení fasády

Důležitou roli při výběru stavebních materiálů by mělo hrát i bezpečnostní hledisko. Izolace z kamenné vlny patří do nejvyšší třídy reakce na oheň A1. To znamená, že odolávají teplotám vyšším než 1 000 °C. Izolace vnějšího pláště budovy kamennou vlnou může být důležitou investicí nejen z hlediska budoucích výrazných úspor na energiích, ale i z hlediska bezpečnosti jeho obyvatel.

V současnosti patří mezi nejčastěji používané systémy vnějšího zateplení fasády vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS). Oblíbené jsou také provětrávané fasády. Moderním řešením je kombinace pálené cihly a kamennévlny ve formě cihel s integrovanou izolací, například z kamenné vlny ROCKWOOL, která dutiny keramické tvarovky vyplňuje.

Komerční prezentace

Datum vydání: 22. 8. 2017

Edit: