Spolu, a přece odděleně

Řešit bydlení společně s rodiči není již zcela obvyklé, a když ano, pak většinou formou samostatného pokoje nebo malé bytové jednotky uvnitř domu. Dvě generace však našly jiné východisko – dva domy v jednom.

V situaci, kdy mladá rodina se dvěma dětmi i manželovi rodiče potřebovali nově vyřešit své bydlení, se společné řešení přímo nabízelo. Zvláště, když kromě rodinné existuje i silná pracovní vazba. Díky společné profesi zde panuje mezi dvěma generacemi ne příliš častá shoda ve vkusu – další bod pro.

POZEMEK PŘEDURČIL ŘEŠENÍ

Při hledání vhodné parcely nadchlo celou rodinu údolí rozevírající se do širokého výhledu lemovaného lesem. Výborná dopravní dostupnost z Brna i vlastní infrastruktura obce volbu jen potvrdily. S představou, že na tomto pozemku vybudují dva domy, se obrátili na architektonickou kancelář ARCHTEAM, jejichž nabídka typových projektů je jednoznačně nejvíce oslovila. Územní rozhodnutí však bylo vydáno jen na stavbu jednoho domu, proto byli připraveni usilovat o změnu. Po návštěvě architektky Aleny Režné se naštěstí vyhlídka na úřední martýrium rozplynula. Přesvědčila je, že značně svažitý pozemek jejich záměru nevyhovuje, vhodnější bude jeden dům se dvěma bytovými jednotkami. Bylo tedy nutné místo typových projektů přistoupit k individuálnímu návrhu. Naštěstí nejen mezi generacemi, ale i mezi investory a architekty panovala vzácná názorová shoda. Návrh, se kterým ARCHTEAM nakonec přišel, byl nadšeně přijat. Konsenzus panoval i v názoru na dřevostavby, investoři mají kladný vztah ke dřevu, o moderních dřevostavbách mnohé věděli a byli jim předem nakloněni. Na konečné podobě domu se podepsali i místní úředníci – obec vyžadovala šikmou střechu. Desetistupňový sklon, kterým je podle normy defi nována šikmá střecha, se ještě nezdál dostatečný, necelých dalších pět stupňů již úředníkům k pocitu, že se jedná o architekturu vhodnou do tohoto údolí, stačilo.

DVA DOMY NAD SEBOU

V konečném řešení se na jednom půdorysu nacházejí dva provozně oddělené domy – dvě hmoty příčně na sebe položené se samostatnými vchody. Jak říkají majitelé, když nechtějí, nemusejí o sobě celé dny vědět. Libují si, že toto řešení prohloubilo intimitu dvou domácností více, než kdyby stály dva domy vedle sebe. V úrovni ulice je společný vstupní dvůr s garáží, po venkovních schodech se stoupá vzhůru a postupně vstupuje do každého z domů. Dům rodičů je orientován na západ, horní stavba k jihu. Oba mají vlastní terasy, spodní je částečně kryta hmotou horního domu. Maximální spojení s exteriérem bylo jedním z požadavků majitelů, výhled do krajiny zajišťují veliká okna. Největším oříškem a značným zásahem do rodinných fi nancí byla úprava terénu. Byl vytvarován především pomocí opěrných betonových zdí. Dřevostavba k opěrné zdi nepřiléhá, aby nebyla v přímém kontaktu se zeminou. A majitelé si díky tomu pochvalují příjemný koutek, spodní terasu, jak říkají, kde je i v těch největších parnech chládek. Také je velmi potěšila vegetační střecha na domě rodičů, která umocňuje splynutí domu se zahradou a také zlepšuje klima uvnitř domu.

DŮM S VLASTNÍMI PLÍCEMI

Domy ateliéru ARCHTEAM jsou již ve standardu realizovány jako nízkoenergetické. Majitelé tohoto domu si přáli především z důvodu zvýšení akustické izolace dům zateplit dvanácti centimetry minerální vlny oproti plánovaným pěti. Podle architektky Režné to již nemá významný vliv na celkovou tepelnou ztrátu domu, ale větší vrstva izolace přišla vhod i z estetických důvodů – umožnila umístit pouzdra venkovních žaluzií do roviny s fasádou. Kvalitní izolaci odpovídají i okna opatřená izolačním trojsklem. Kvůli neprůzvučnosti byly opatřeny akustickou izolací i podlahy a strop. Dokonale utěsněný dům bez tepelných mostů nabízí použití řízené výměny vzduchu, která umožní podstatné snížení nákladů na provoz domu a zamezí hromadění vlhkosti a vzniku plísní. Je proto vybaven řízeným větráním s rekuperací tepla. Znamená to, že je zde zajištěna nucená ventilace, při níž se navíc odcházejícímu vzduchu odebírá teplo, jímž je naopak přicházející čerstvý vzduch ohříván. Nízká tepelná ztráta domu je předpokladem pro možnost instalace teplovzdušného vytápění. V tomto případě je dům vytápěn teplovzdušnými jednotkami kombinovanými s integrovaným zásobníkem tepla a zemním registrem, který vzduch v zimě ohřívá a v létě ochlazuje. Každý z domů má svůj vlastní oddělený systém s rekuperační jednotkou i výměníkem. Voda se v integrovaném zásobníku tepla ohřívá zatím elektricky, je však připraveno zapojení na solární kolektor. Vzduch, který jde do rekuperační jednotky, je tedy ohříván jednak odpadním teplem, jednak vzduchem ze zemního registru a vodou ze zásobníku. Krbová kamna jsou v technické zprávě k domu nazývána doplňkovým zdrojem tepla, ale o tepelnou pohodu se starají především ona – kromě dnů, kdy venku skutečně mrzne a kdy musí přijít na pomoc elektřina. Vydatně jim pomáhá slunce díky velkoplošnému prosklení a v přechodných obdobích i zemní registr. Teplou vodu zajišťuje průtokový ohřívač, který je součástí integrovaného zásobníku.

ZKOUŠKA ZIMOU I VEDREM

Dům byl za první rok svého fungování otestován tuhou zimou i tropickými vedry k plné spokojenosti majitelů. Elektricky přitápět museli pouze tři týdny. Co se spotřeby elektrické energie týká, nezaznamenali rozdíl mezi letním a zimním provozem. Voda se v zásobníku ohřívá v době nízké sazby za elektrický proud, ale objem téměř 1000 litrů vystačí pro plynulý provoz domácnosti. V letních parnech, i když si nechávají v obývacích pokojích otevřená okna a dveře na terasu, je v ložnicích za zavřenými dveřmi stále příjemný chládek díky vzduchu, který je ochlazován ze zemního registru. Příjemné klima při návratu domů zůstává i v těch nejparnějších dnech. Majitelům se potvrdilo, že dřevostavba je velmi komfort ním obydlím. Její stěny sice neakumulují teplo, jak jsme zvyklí ze zděných staveb, ale dům se velmi rychle vytopí. „Ceníme si toho, že můžeme snadno zareagovat na změnu nálady, přidat topení a během pár minut máme již citelně tepleji.“

Prostor mezi zadní stěnou domu a opěrnou zdí vytváří příjemný a praktický venkovní prostor. Provizorní plot bude odstraněn, až doroste osázená zeleň.

 

PROMYŠLENÁ JEDNODUCHOST

„Základním konceptem bylo využít svah tak, aby s ním dům maximálně splynul. Byly voleny co nejjednodušší a nejjasnější prvky doplněné zelení splývající se svahem a zahradou. Aby hmoty působily co nejkompaktněji, byla zvolena barva omítky stejně šedá jako krytina z hydroizolační fólie,“ říká Alena Režná. Pochvaluje si spolupráci s majiteli, protože se pro návrh nadchli, výborně se shodli, a proto se podařilo celkově realizaci dotáhnout i do detailů podle představ architektů, včetně úprav okolí. O vnitřní zařízení se postarala fi rma Resa, která je nejen výrobcem nábytku, ale i dodavatelem dalšího bytového zařízení. Díky již zmíněnému souladu estetického cítění investorů a architektů zůstala také v interiéru zachována jednoduchost až strohost odpovídající architektuře domu.

Vzduch a světlo jsou zde nejdůležitějšími prvky utvářejícími prostor přirozeně navazující na přírodní exteriér. „Stále objevujeme nové pohledy na stavbu, stále nás překvapuje, jak je vše do hloubky promyšlené. Ani bychom to u na pohled tak jednoduché stavby nečekali,“ říkají spokojení majitelé.

Rodinný dům 2 v 1

 • Autoři: ARCHTEAM – Milan Rak, Alena Režná
 • Realizace: 2009
 • Pozemek: 1140 m 2
 • Zastavěná plocha: 193 m 2
 • Podlahová plocha: 204 m 2 , spodní byt 94,7 m 2 , horní byt 109,3 m 2
 • Dodavatel zemních prací a spodní stavby: Zemako, s. r. o.
 • Dodavatel dřevostavby: VRD Bohemia, s. r. o.
 • Návrh a dodávka interiérového zařízení: Resa, spol. s r. o.
 • Zahrada: Ing. Ivo Kubíček
 • Spodní stavba: monolitické železobetonové pasy a opěrné zdi
 • Dřevostavba: sendvičové panely Kkontrol
 • Fasáda: omítka
 • Rovná střecha přízemí: větraná s extenzivním ozeleněním
 • Sedlová střecha: stropní panely, větraná mezera, bednění s hydroizolační fólií
 • Okna: dřevěná eurookna s izolačním trojsklem, U = 0,6 W/m 2 K
 • Podlahy: plovoucí, lamino
 • Vytápění a větrání: centrální teplovzdušné jednotky Duplex kombinované s integrovaným zásobníkem tepla IZT od fi rmy Atrea, součástí je elektrický průtokový ohřívač TV, do jednotek Duplex je proveden přívod vzduchu ze zemních registrů
 • Doplňkový zdroj tepla: krbová kamna JOTUL s teplovzdušnou krbovou vložkou
 • Odvod spalin: nerez komíny Izomat
 • Skladba stěny směrem ven: sádrokartonová předstěna s minerální vatou tl. 60 mm, stěnový panel KKONTROL tl. 210 mm, kontaktní zateplovací systém s minerální vatou a omítkou tl. 120 mm; Hodnota U obvodové stěny = 0,15 W/m2K

O nábytkové vybavení se postarala fi rma Resa.


ARCHTEAM

Založen v roce 1992 architektem Milanem Rakem. V oblasti projektování staveb působí souvisle 18 let.
Je zaměřen na komplexní projekční činnost v investiční výstavbě včetně inženýrské činnosti související s projektovou přípravou a realizací staveb. Pracuje ve stálém složení autorizovaných architektů, projektantů a specialistů v oblasti projektových a inženýrských činností.

ARCHTEAM realizoval řadu významných staveb s celorepublikovým i mezinárodním ohlasem a byl úspěšný v řadě architektonických soutěží. Mezinárodním oceněním Intentational Architecture Award 2007 udělovaným The Museum of Modern Architecture and Design Chicago získal uznání mezi nejlepšími projekty a stavbami z celého světa.

Kontakty:

Palác Omega
náměstí Svobody 9, Brno
tel.: 725 841 242, 542 213 617

Weyrova 3, Náchod
tel.: 725 841 242, 491 422 009

Palác Vinohrady
Vinohradská 184, Praha 3
tel.: 725 841 242

archteam@archteam.cz
www.archteam.cz

Dřevěné lepené vazníky stropu ve spodním bytě nebyly ve shodě se snahou o maximální vzdušnost prostoru zakryty sádrokartonem. Původním záměrem bylo nechat dřevo přiznané, jen lehce natřené šedou lazurou, výsledek však nedopadl ke spokojenosti majitelů. Techničtější charakter vazníků opatřených krycím nátěrem investorům vyhovuje lépe.


Dokonale utěsněný dům bez tepelných mostů nabízí použití řízené výměny vzduchu, která umožní podstatné snížení nákladů na provoz domu a zamezí hromadění vlhkosti a vzniku plísní.


Koupelna je obdobně jako ostatní místnosti laděna do světlých neutrálních tónů.

 

 

Terasa horního domu je orientována na jih, zastínění zajišťuje textilní markýza.

 

Život rodiny se z největší části odehrává ve velkém světlém prostoru, který se v teplých dnech rozroste i o terasu. V chladnějším období umožňuje velkoplošné prosklení obyvatelům, aby si mohli co nejvíce užívat krásného okolí.

 

 

 

 

 

Miloslava Perglová
Foto: Martin Zeman

 

Datum vydání: 16. 1. 2021

Edit: