TÉMĚŘ POLOVINA KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O KOTLÍKOVOU DOTACI TEPRVE ODSTARTUJE

Letošní léto je ve znamení kotlíkových dotací, téměř polovina krajů je ale teprve spustí. Příjem žádostí čeká Vysočinu, Liberecký, Plzeňský, Středočeský, Pardubický a Zlínský kraj. Cílem těchto dotací je nahradit původní kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním a pomoci nízkopříjmovým domácnostem – seniorům nebo osobám pobírajícím příspěvek na bydlení – získat ekologický zdroj vytápění. Celkově byla na tuto podporu vyhrazena částka 1,7 mld. Kč. Dotace může dosáhnout až 95 % výdajů na pořízení nového systému a významnou výhodou tohoto dotačního programu je fakt, že k vyplacení schválené částky dochází ještě před realizací projektu.

Ti, kdo si o dotaci budou chtít požádat, potřebují:

  • žádost o poskytnutí dotace,
  • kopii dokladu o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle,
  • fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,
  • kopii potvrzení o příjmu domácnosti – např. potvrzení o pobírání starobního nebo invalidního důchodu 3. stupně, popř. potvrzení o pobírání příspěvku na
  • bydlení kdykoli v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o dotaci,
  • potvrzení o tom, že jako žadatel máte v objektu, kde má dojít k výměně zdroje tepla, trvalé bydliště
  • a kopii potvrzení o vedení bankovního účtu či kopii Smlouvy o zřízení účtu na jméno žadatele.

Podání žádostí je očekáváno od:

1. září v kraji Vysočina,

2. září v Libereckém kraji,

3. září v Plzeňském kraji,

4. září v Pardubickém kraji,

5. září ve Středočeském kraji,

a ve Zlínském kraji od 12. září 2023.

„V každém z krajů, které se na příjem žádostí teprve připravují, mohou lidé získat podporu až 180 000 korun. Je to výjimečná příležitost pro ty, kdo by si moderní, ekologicky i ekonomicky efektivnější systém sami pořídit nemohli,“uvádí Pavel Matějovič, provozní ředitel společnosti Schlieger, a dodává: „S podáním žádostí jim mohou pomoci nezávislí odborníci stejně jako společnosti, které se specializují na OZE i na dotační programy, které je podporují.“ Mezi tyto společnosti patří s 13 lety na trhu a více než 13 000 instalacemi podobných řešení i Schlieger. Více na https://www.schlieger.cz/radce/.

Příležitost získat finanční příspěvek na výměnu zdroje tepla ve své nemovitosti mají nadále i obyvatelé krajů, které již dotační program spustily. Všechny shodně potvrzují, že v tuto chvíli disponují dostatkem finanční prostředků pro nové žadatele.

Komerční prezentace

Datum vydání: 16. 8. 2023

Edit: