Teplo, světlo i prostor v podkroví

Proměňujeme-li dosud neobydlenou půdu na obytné podkroví, chceme z něho mít krásný světlý prostor, kde nás nebude v zimě sužovat chlad a v létě naopak vedro. To ovšem nebývá zcela jednoduché, tak jako nebývá jednoduchá žádná rekonstrukce. A v prostoru přímo pod střechou je to ještě o něco složitější.

Proměna neobydlené půdy v obytné místnosti změní požadavky na střechu, která dosud kryla nevytápěnou půdu plnou netěsností, tak na prostor pod ní. Tyto požadavky mohou být mnohdy i protichůdné. Podkroví je třeba zateplit, ale musí i větrat, silná vrstva tepelné izolace nás zase může připravit o cenný prostor a podobně.

Střešní okna jsou významným zdrojem světla v podkroví a zajistí i dostatečný výhled. Ke splnění obou těchto požadavků je vhodné kombinovat okna v různých výškových úrovních. www.fakro.cz

Prostor?

Ať se chystáme k rekonstrukci podkroví ve vlastním domě, nebo uvažujeme o koupi půdy obytného domu, je třeba prověřit, zda je prostor pro rekonstrukci vůbec vhodný. To musí posoudit v prvé řadě statik, protože půdní vestavbou se zvýší zatížení, které musejí unést jak stěny domu, tak strop, respektive podlaha podkroví, a zejména krov, který nově ponese tepelnou izolaci. Krov nemusí vyhovovat nejen z hlediska statiky, ale může být napaden dřevokaznými houbami nebo hmyzem, proto je třeba provést i mykologický rozbor. Objeví-li se nedostatky, není třeba se hned svých plánů vzdávat, většinou je možné navrhnout opatření ke zpevnění a sanaci konstrukce, případně je možné přistoupit k celkové rekonstrukci střechy a tedy i střešní konstrukce.
Prostor by měl zhodnotit i architekt, který posoudí, zda je zde možné vytvořit plnohodnotně obyvatelný prostor za splnění hygienických norem na denní osvětlení, větrání i požární bezpečnost. Nejméně polovina obytné plochy by měla mít světlou výšku 2,40 m. Některé krovy mají tak složitou konstrukci, že je využitelný prostor minimální i při velké půdorysné ploše. I v tomto případě se může nalézt řešení, některé trámy je možné odstranit, některé lze nahradit jiným konstrukčním prvkem, například ztužující stěnou, ocelovým táhlem… Samozřejmě v součinnosti se statikem. U složitějších podkroví se dobré zpracováním prostorové studie předem prověřit, zda se náročné úpravy vyplatí.

V produktové řadě Klima nabízí společnost Baumit systémy interiérových omítek se schopností
regulace mikroklimatu v interiéru. Relativní vlhkost vzduchu lze regulovat pomocí strojní vápenné
omítky Baumit Klima omítky S, která je schopna pojmout vysoké množství vzdušné vlhkosti a pak
tuto vzdušnou vlhkost při nízké relativní vlhkosti vzduchu rovnoměrně uvolňovat do interiéru.
Omítku doplňuje Baumit Klima štuk či stěrka a vysoce paropropustná barva. www.baumit.cz

Teplo?

Vytvořit obytné podkroví znamená ho zateplit. A to nejen dostatečně, ale také správně. Dostatečně znamená tak, aby zde ani v létě nebylo nesnesitelné horko. Ochránit podkroví před letním přehříváním je totiž náročnější, než před nežádoucími úniky tepla v zimě. Při výpočtech potřebných parametrů izolace je proto nutné vycházet právě z letních podmínek. Pak ani v létě nebude nutné využívat klimatizaci.
Správným zateplením máme na mysli nejen pečlivé provedení, ale především správný návrh jednotlivých vrstev. Je třeba mít na paměti, že změnou podkroví v obytné části dochází k významné změně fyzikálních poměrů. V obytném, utěsněném a zatepleném podkroví se přestane krov a střešní krytina přirozeně vysoušet prouděním vzduchu. Přitom se zde v důsledku bydlení začne vytvářet velké množství vlhkosti – sprchováním, vařením či jen samotným dýcháním. U nesprávně navržených či nedbale realizovaných střech hrozí, že vlhkost zkondenzuje uvnitř nasákavých izolačních vrstev, které zvlhnou a přestávají izolovat. Nadměrná vlhkost je pak příčinou vzniku plísní a hniloby.
Nezbytnou součástí zateplení je tedy i ochrana střešní konstrukce před touto vlhkostí pomocí speciálních folií, která zabrání nebo omezí pronikání vlhkosti do střešního pláště. Při dodatečném zateplení podkroví se nejčastěji používá parozábrana, tedy fólie, která, jak název napovídá, brání tomu, aby vodní páry pronikaly z interiéru do střešního pláště. Musí být instalována precizně, spoje a okraje musí být dokonale utěsněny. A nesmí se během realizace ani později poškodit. I malá netěsnost, třeba kolem potrubních prostupů či kolem okna, může způsobit, že se zde hromadí vlhkost bez možnosti vyschnout a postupně se tak rozvíjejí destruktivní procesy.

Lehké hliníkové zárubně J.A.P. Silence jsou určeny pro dodatečnou montáž celoskleněných otočných dveřních křídel do zděného i sádrokartonového otvoru. Subtilní zárubeň dovoluje sladění s interiérem jejím dodatečným překrytím. www.japcz.cz

Kam s izolací?

Zcela logicky se nabízí místo mezi krokvemi. Nároky na zateplení se však neustále zvyšují a výška, kterou nabízejí krokve, je obvykle nedostatečná. Tloušťku izolace je možné navýšit přidáním vrstvy izolace i pod krokve, tím se však snižuje výška místností. Výhodou je, že se odstraní tepelné mosty vytvářené krokvemi. Tam, kde je s úpravou podkroví spojena i výměna střešní krytiny, existuje i třetí možnost, a to umístit izolaci nad krokve. Toto řešení nabízí řadu výhod. Izolační vrstva může mít libovolnou tloušťku a lze ji kombinovat s tradičním uložením izolace mezi a pod krokve. Vrstva izolace je celistvá, nevznikají tedy tepelné mosty způsobené vlastní konstrukcí – krokvemi, instalacemi apod. Nadkrokevní izolace nesnižuje strop v interiéru, navíc je možné ho nechat přiznaný a podtrhnout tak atraktivitu podkrovního prostoru. Krokve nejsou uzavřeny uvnitř střešního pláště, neohrožuje je vlhkost či dřevokazné houby.

Přivést světlo do podkroví můžeme různými způsoby. Nejsnadnější je zvětšit okna ve svislých štítových stěnách. To však obvykle nestačí, je třeba prosvětlit interiér i v místech vzdálenějších od fasády. Většinou se rozhodujeme, zda zvolit střešní okno, nebo vikýř. Čemu dát přednost? Rozhodující je, co je prioritou, zda prostor, či světlo. Srovnáváme-li střešní okno a vikýř podle toho, kolik zajistí v interiéru světla, vítězí jednoznačně střešní okno. Výhodou vikýře je, že zvětší využitelný prostor pokoje. To však nemusí platit v případě úzkých vikýřů, které prostoru moc nepřidají a přinesou o hodně méně světla než střešní okna. Pokud potřebujete zvětšit prostor, je výhodnější dlouhý spojený vikýř s více okny než několik úzkých. Členitá konstrukce vikýřů je navíc náročná na provedení, a hrozí proto vznik tepelných mostů, zatékání a podobně. Ve srovnání se střešními okny je jejich realizace finančně náročnější. Střešní okna lze různě kombinovat, například se svislými, nebo výše umístěná, která poskytnou více světla, s nižšími, která umožní výhled…
Tam, kde tvar střechy neumožňuje použít střešní okna, jsou užitečným pomocníkem světlíky, které mohou být neotvíravé či otvíravé na elektrický pohon.
Hluboko do interiéru, i do míst, která nejsou přímo pod střechou, ale třeba pod půdním prostorem pod hřebenem střechy, můžeme přivést světlo pomocí světlovodů. Světlo se
vede ze střechy odrazivým tubusem do místa určení, kde se o rovnoměrné rozptýlení světla postará difuzér.

Světlovod dokáže přivést světlo i do míst, která nejsou přímo pod střechou. Světlovody Solatube® díky minimální ztrátě na jeden metr přenášejí denní světlo až na délku 30 m. Střešní kopule Raybender® 3000 využívá Fresnelovu čočku, která účinně sbírá i rozptýlené denní světlo nehledě na orientaci Slunce. Snižuje počet odrazů světla v tubusu a tím zvyšuje a stabilizuje výkon světlovodu v průběhu dne. www.solatube.cz

Na stavební úřad?

•Při rekonstrukci neobytného půdního prostoru na obytný je v každém případě potřeba ohlásit změnu užívání stavby. Pokud se bude při vestavbě zasahovat do nosné konstrukce či se bude měnit vzhled střechy, je potřeba stavební povolení.

•Pokud se jedná o půdu v domě s více majiteli, ve společenství vlastníků, je potřeba stavebnímu úřadu kromě projektu pro stavební povolení předložit i smlouvu o výstavbě. Musí ji uzavřít všichni dosavadní vlastníci bytů s budoucími vlastníky budované bytové jednotky. Proto si tuto smlouvu zajistěte ještě před koupí takového prostoru.

Text: Miloslava Perglová
Foto: archiv firem

Více informací se nachází v prosincovém vydání z roku 2017, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

Datum vydání: 9. 1. 2018

Edit: