Topení biomasou v krbových kamnech

Zdroj energie, který můžeme i cíleně pěstovat, to je biomasa. Tento pojem se sice do povědomí širší veřejnosti dostal poměrně nedávno, ale v podobě dřeva provází lidstvo odnepaměti. A dřevo nám může výborně sloužit i dnes, doprovázeno dalšími moderními přívlastky jako alternativní, obnovitelné a ekologické palivo, navíc patřící k těm nejlevnějším.

Biomasou je obecně označován souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, tak živočichů. Pro energetické účely se mohou využít různé organické, především rostlinné materiály jako obilí, kukuřice, sláma či kejda, jejich spalování je však zatím ekonomické jen ve větším množství, při větších výkonech. Proto v  domácnostech převládá staré dobré dřevo. Při jeho používání nás kromě tepla, které vydává, může hřát i vědomí, že nepřispívá ke zvyšování množství CO2 v ovzduší. Sice se při spalování dřeva oxid uhličitý uvolňuje, ale stromy ho spotřebovávají během vlastního růstu, a navíc produkují kyslík. Mluvíme proto o neutrální bilanci CO2.

2

Krbová kamna vyrobená z mastku využívají jeho schopnost udržovat teplo a poté ho následně pomalu uvolňovat. Ke krbovým kamnůch TULIKIVI je možné připojit teplovodní výměník. Umožňují i spalování pelet.

1

Kachlová kamna Trino s výměníkem jsou konstruována tak, aby téměř 75 % tepla, což při celkovém výkonu kamen 10,4 kW činí 7,7 kW, bylo předáno teplovodní otopné soustavě. Tím je zabezpečena dokonalá tepelná rovnováha s maximálním využitím energie ze spalovaného paliva. Minima emisí a účinnosti až 85% je dosaženo pomocí terciárního spalování, při němž se do spalovací komory kamen přivádí předehřátý vzduch umožňující reakci s energetickým plynem, který se uvolňuje při samotném spalování. HAAS+SOHN Rukov

Dřevo, štěpka, nebo pelety?

Kromě klasických naštípaných polínek můžeme spalovat dřevo i ve formě dřevěných briket, pelet nebo štěpky. Kterou z těchto forem vybrat, záleží na tom, k jakému účelu má sloužit. Přece, že s ní budeme topit, říkáte si. Ale odpověď není tak snadná. Chcete především levně vytápět celý dům, nebo si chcete navodit příjemnou atmosféru u praskajícího ohně? Mezi těmito dvěma póly existuje mnoho dalších možností. Podívámeli se na možné palivo z ryze praktického hlediska, je štěpka, tedy drobné kousky dřeva či kůry, nejlevnější, její ekonomické spalování při menších výkonech je však vzhledem k vysoké vlhkosti problematické, navíc klade i největší nároky na skladovací prostor. Kusové dřevo je z hlediska ceny, zvláště mámeli vhodný zdroj na  dosah, cenově téměř stejně výhodné, skladovací prostor sice potřebujeme o něco menší, přesto počítejme pro rodinný dům na celou sezonu alespoň s 15 m3, a také s tím, že se zahřejeme navíc i prací – štípáním dřeva, jeho skládáním, nošením a přikládáním. Kusové dřevo je zastupitelné pohodlnějšími, ale také dražšími briketami. Z hlediska komfortu jednoznačně vítězí pelety poskytující téměř obdobné pohodlí jako při vytápění plynem či elektřinou. Oproti dřevu za ně zaplatíme více, v porovnání s plynem a elektřinou jsou však k naší peněžence ohleduplnější. Prostor na  skladování potřebují dvakrát až třikrát menší než naštípané dřevo, musí však být naprosto suchý a uzavřený, aby pelety nenavlhly. Nově se rozšiřujícím palivem jsou agropelety ze slámy či sena, nebo obilí, které jsou výrazně levnější, pro zemědělce dokonce zdarma. Zásoby dřeva či pelet můžeme samozřejmě doplňovat postupně, avšak s rizikem, že v topné sezoně je nakoupíme dráž.

4

Koš na dřevo s dřevěnou rukojetí od firmy HAAS+SOHN Rukov koupíte za 798 Kč.

5

Interiérový kotel VERNER se 100 vyrábí i s možností zadního přikládání, díky čemuž je možné kotel využít v prostorách s vysokými nároky na čistotu. Nový model, který bude v prodeji v létě, získal mimo jiné i cenu za nejpřínosnější exponát veletrhu Moderní vytápění 2012

Hlavní, nebo doplňkový zdroj?

Jak jsme již naznačili, možností, jak využít dřevo k vytápění, je mnoho, a záleží na tom, jakou roli mu v systému vytápění domu přisoudíme. Máme na výběr od lokálních topidel určených pro jednu místnost až po kotle pro teplovodní soustavy ústředního vytápění. Mezi těmito dvěma póly existuje řada možností jak topidlo na dřevo, krbovou vložku či kamna zapojit do  systému vytápění a  získat tak dvojí užitek. Jak atmosféru romantického pohledu do plamenů, tak efektivního využití tepla, které při hoření vzniká. Daní, kterou za to platíme, je uzavření ohně za prosklená dvířka. Otevřený krb sice přináší naprosto nefalšovanou romantiku, avšak většina tepla odejde bez užitku komínem. Účinnost otevřeného krbu totiž dosahuje maximálně 15 procent. Krbové vložky, které tvoří základ současných krbů, pracují s účinností okolo 80 %. Možností jak využít tepla z  krbu nebo kamen k vytápění i dalších místností, jsou de facto dvě. Buď můžeme rozvádět teplý vzduch, a to přirozeně do přilehlých místností, nebo pomocí nuceného oběhu i do vzdálenějších míst. Druhou možností je zapojit krb nebo kamna do teplovodního 100 systému ústředního vytápění.

6

Vysoce účinný kotel zplyňující dřevo Vitoligno 100-S od firmy VIESSMANN s tepelným výkonem od 25 do 80 kW díky velkému nakládacímu prostoru garanguje dlouhou dobu hoření a tím delší intervaly pro doplnění. Velké plnicí dveře pojmou kusové dřevo s délkou do 50 cm.

7

Kotel Turbomatic se dvěma akumulačními nádržemi zajišťuje vytápění tří rodinných domů. Voda z nádrží je vedena dobře izolavaným potrubím. Výhodou jsou nižší pořizovací náklady v propočtu na jeden dům. RIONI

Dřevo v hlavní roli

Má-li sloužit dřevo pouze jako zdroj tepla, popřípadě i k ohřevu teplé vody, spalujeme ho v centrálních teplovodních kotlích. Neměly by to však 25 být ty staré klasické, kde dochází k nedokonalémuspalování a  úniku velkého množství škodlivin. Modernějším způsobem se dřevo spaluje odhořívajícím nebo prohořívajícím způsobem, největší účinnosti spalování a  minimálního množství škodlivých látek, které se dostanou do ovzduší, se dosahuje spalováním dřeva v  pyrolytických kotlích. V nich dochází ke zplyňování dřeva, pyrolýze. Při vysokých teplotách se dřevní hmota přeměňuje na plyn a uhlík a využije se tak energie hořlavých plynů. Účinnost pyrolytického spalování se v kombinaci s moderní konstrukcí kotlů blíží hranici 90 %, což představuje až dvojnásobek oproti spalování klasickému. Kromě vysoké účinnosti přinášejí i praktické výhody. Dokáží pracovat v poloautomatickém či automatickém provozu. Navíc prodlužují interval, kdy je nutné do kotle přikládat. Můžete tak večer přiložit bez obavy, že se ráno vzbudíte do prochladlých stěn. V  útlumovém režimu vydrží některé kotle bez obsluhy 12 až 16 hodin. 74 Zcela bez obav můžete usínat i opouštět domov při použití kotle na  pelety. Ty nabízejí i  zcela automatický provoz, pomocí šnekového dopravníku si kotel sám odebírá pelety ze zásobníku. Provoz kotlů je řízen prostorovým termostatem, případně ekvitermní regulací, tedy přizpůsobuje se teplotě venkovního vzduchu. Aby kotel pracoval v optimálním režimu, doplňuje se akumulační nádrží, která slouží k odebrání přebytečného výkonu a akumuluje teplo na pozdější dobu.

8

Kombinovaný kotel SP Dual zvládne půlmetrová polena i pelety. RIONI

9

Mefisto – Čistič skel kamen a krbových vložek. DRUCHEMA

Dvě mouchy jednou ranou

Ohřívat vodu pro centrální vytápění a přitom si užívat pohledu do ohně umožňují krbové vložky nebo kamna s teplovodním výměníkem. Ten předává teplo vodě kolující v otopném systému. Může se připojit ke klasické krbové vložce nebo se vyrábějí vložky a kamna s výměníkem již zabudovaným. Výkon krbové vložky nebo kamen s výměníkem rozdělujeme na výkon „do vzduchu“, tedy ten, který předávají kamna do prostoru, ve kterém se nacházejí, a výkon „do vody“, tedy kolik tepla předá výměník do systému vytápění. Kromě domů s velmi malými tepelnými ztrátami nebývá topidlo s výměníkem jediným zdrojem tepla v domě, ale zapojuje se do systému v kombinaci s  plynovým nebo elektrickým kotlem. V  danou chvíli přebytečné teplo se ukládá v akumulační nádrži a využije se v době, kdy se v kamnech již netopí. Kamna či krb s teplovodním výměníkem jsou o něco náročnější na dobrý tah v komíně než ty bez něho, a to zvláště při zatápění, kdy voda ve výměníku ještě nemá optimální teplotu. V současné době se setkáme i s interiérovými kotli, tedy topidly, jejichž prvotní funkcí je maximálně využít energie dřeva nebo pelet k ohřevu vody do topného systému, ale počítá se s jejich umístěním do obytných prostor. Tomu je přizpůsoben jejich vzhled a neupírají nám jako jejich sourozenci uzavření v kotelnách pohled do plamenů, naopak ušetříme při stavbě za prostor určený pro kotelnu. Prosklenými dvířky i ony produkují sálavé teplo. Mají-li možnost zadního přikládání, odpadá jakákoli špinavá manipulace se dřevem či popelem.

10

Volně stojící kamna Girona kombinují teplovzdušný a akumulační způsob vytápění. ROMOTOP

11

Krbová kamna a komín spolu mohou tvořit samostatný uzavřený systém, který nezabírá žádný prostor navíc. V systému PLEWA Unitherm je vše integrováno do komínového tělesa a neztrácí se obytná plocha. Teplo proudí do místnosti nenápadným otvorem, který je součástí systému. BETONOVÉ STAVBY

Instalaci svěřte odborníkům

Krb a krbová kamna mohou výrazně zkrátit topnou sezonu hlavního zdroje tepla, v přechodných obdobích se dokáží postarat o teplo samy. Při zapojení krbu s výměníkem do systému vytápění je třeba vycházet z tepelné ztráty domu a řady dalších faktorů. Každý teplovodní systém musí být opatřen předepsanými prvky, kterými jsou především expanzní nádoba, pojišťovací ventil a oběhové čerpadlo, které je vhodné doplnit záložním zdrojem pro případ výpadku elektrické energie. Teplota vody v systému nesmí být příliš nízká, protože pak způsobuje v systému nízkoteplotní korozi, která dokáže výměník ve velmi krátké době poškodit. Příliš chladná voda v systému vede k nadměrnému usazování sazí a dehtu na teplosměnných plochách výměníku a  tím ke  snižování jeho výkonu. Stejně tak je nutné zajistit systém pro případ přehřátí vody ve  výměníku. Zkrátka: správně zapojit kamna či krb s teplovodním výměníkem do systému ústředního vytápění vyžaduje odborný návrh a provedení, jen tak může být zajištěna správná funkce, dlouhá životnost a vaše spokojenost.

12

Moderní kotle na kusové dřevo, štěpku a piliny VERNER řady EXTRA jsou vhodné i do nízkoenergetických novostaveb. Kotle vynikají inteligentní a jednoduchou regulací, v celém rozsahu výkonu kotle (7 – 14 kW) je zajištěna účinnost nad 90 %.

 

 


Vybíráte nová krbová kamna? Širokou nabídku, skvělé ceny a odborné poradenství při výběru naleznete na www.give.cz/krbova-kamna


 

Save

Uložit

Edit: