Vítězné návrhy v soutěži Stavby s vůní dřeva 2023

Re-vize fasády domu na sídlišti v Třebíči. Lukáš Kvasnica

Dřevěné stavby velké – Cena odborné poroty: Re-vize fasády domu na sídlišti v Třebíči. Lukáš Kvasnica, Fakulta stavební VUT v Brně. Foto: archiv Nadace dřevo pro život

Letošního ročníku studentské soutěže Stavby s vůní dřeva se zúčastnilo 60 českých a slovenských studentů z jedenácti českých a tří slovenských fakult. Celkem zpracovali 52 děl ve dvou soutěžních kategoriích: Dřevěné stavby malé a Dřevěné stavby velké.

Studentskou soutěž Stavby s vůní dřeva každoročně vyhlašuje Nadace dřevo pro život. Ta ve svých projektech poukazuje na přínosy využívání dřeva pro naši společnost a životní prostředí. Cílem soutěže je motivovat studenty vyšších a vysokých odborných škol, aby ve svých školních pracích a následně ve své budoucí profesi používali dřevo.

 Gymnázium Bernolákovská. Matej Grman a Niki Jaško

Cena stora enso: Dřevěné stavby velké: Gymnázium Bernolákovská. Matej Grman a Niki Jaško, Stavební fakulta STU v Bratislavě. Foto: archiv Nadace dřevo pro život

Soutěž je pořádána od roku 2012, za celou dobu existence se jí zúčastnilo přes 500 studentů z České i Slovenské republiky. „Dřevo, a to nejen jako stavební materiál, s námi bylo, je a bude, a proto je důležité, aby s ním i nastupující generace uměla pracovat a využívala veškerý jeho potenciál,“ uvádí ředitel Nadace dřevo pro život Stanislav Polák. „Děkujeme nejen studentům, kteří přihlásili svá díla, ale i hlasujícím, kteří spolu s odbornou porotou vybírali vítězné projekty.“ Letos se mezi soutěžní díla rozdělilo celkem 4 717 hlasů, což je nejvíce v historii celé soutěže. Odborná porota, veřejnost a partneři soutěže vybrali nakonec sedm vítězných projektů, jejichž autoři si rozdělili hodnotné ceny.

Útulna u rozcestí Nad Kotelní jámou. Kateřina Štrofová

Dřevěné stavby malé – Cena odborné poroty: Útulna u rozcestí Nad Kotelní jámou. Kateřina Štrofová, Fakulta architektury ČVUT v Praze. Foto: archiv Nadace dřevo pro život

Domov důchodců Štěpánka. Jan Suchý

Dřevěné stavby velké – Cena veřejnosti: Domov důchodců Štěpánka. Jan Suchý, Fakulta stavební ČVUT v Praze. Foto: archiv Nadace dřevo pro život

Dřevo je moudré

V letošním ročníku soutěže měli studenti za úkol zformulovat, proč ve svých dílech pracují se dřevem. Nosným tématem napříč soutěžními díly byl pozitivní vliv na psychiku, zejména při využití dřeva v interiéru. S odkazem na důvody, proč pracují se dřevem, se dá říci, že mladí stavitelé a designéři vnímají dřevo jako materiál pro tvůrčí práci, který je plný symboliky. „V přihláškách mě zaujalo hned několik komentářů. Například to, že dřevo je moudré, neboť nás učí trvanlivosti, ale i proměnlivosti. Nebo že dřevo vytváří dokonalou harmonii s přírodou a přináší do staveb duši a teplý dotek lidskosti. Líbila se mi také definice dřeva jako materiálu s hmatatelnou silou a pravdivostí. Jako materiálu, který je dokonalým společníkem architektů,“ přibližuje vnímání dřeva soutěžícími studenty Pavla Panáčková, členka odborné poroty a odborný vedoucí celého projektu.

Glamping Louže. Samuel Čandík

Dřevěné stavby malé – Cena veřejnosti: Glamping Louže. Samuel Čandík, Fakulta stavební ČVUT v Praze. Foto: archiv Nadace dřevo pro život

Kdo zasedl v porotě?

Doc. Ing. Roman Fojtík, Ph.D., Fakulta lesnická a dřevařská
Ing. arch. Pavel Horák, Domesi/Prodesi
Ing. Lukáš Krbec, A2 Timber
Ing. arch. Jakub Mareš, Ateliér k světu
Ing. Pavla Panáčková, Nadace dřevo pro život
Ing. arch. Bohuslav Šenkýř, ŠENKÝŘ Architekti
Ing. Irena Truhlářová, ARCHCON atelier
Ing. arch. Tomáš Veselý, Magistrát hl. m. Prahy

Adaptabilní konverze podniku Tepna Náchod. Karolína Šimonová

Cena ministerstva průmyslu a obchodu: Dřevěné stavby velké: Adaptabilní konverze podniku Tepna Náchod. Karolína Šimonová, Fakulta architektury ČVUT v Praze. Foto: archiv Nadace dřevo pro život

Co získali vítězové?

Všichni vítězové získali diplom Nadace dřevo pro život, ale další motivační bonusy rozhodně nechyběly. Vedle stáží a exkurzí ve výrobních závodech sponzorů (Kronospan, Stora Enso) to byla především prezentace soutěžního díla v rámci celoroční putovní výstavy. Na vítěze hlavní Ceny odborné poroty v obou kategoriích navíc čekala prémie 50 000 Kč, v případě Cen veřejnosti 10 000 Kč. Celý projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva zemědělství a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Text: Vít Straňák
Foto: archiv Nadace dřevo pro život

Datum vydání: 7. 2. 2024

Edit: