Vše, co potřebujete vědět o třídění a recyklaci plastů

Životní prostředí už dlouhá léta volá o pomoc a zdá se, jako bychom ho konečně začínali slyšet – je to zřejmě i pod tíhou zpráv z celého světa… Ekologicky šetrné výrobky i zodpovědné třídění odpadu jsou aktuálními tématy. My se nyní podíváme blíže na jeden specifický typ materiálu, jímž lidé zatěžují přírodu: plasty.


Kam plasty třídit?

I ten nejméně všímavý člověk už určitě při pohybu po ulicích zaznamenal obvykle žluté kontejnery, které jsou určeny k třídění plastů. Nejčastěji pak, společně se zelenými kontejnery na sklo a modrými na papír, tvoří kontejner na plast “svatou trojici”.

Třídění odpadů z plastu, který rozhodně nepatří mezi přírodní materiály, je důležité. Proto je nezbytné zabránit tomu, aby skončil jinde, než v nádobách určených k jejich třídění (jako třeba na skládce, v lese nebo v přehradě). Lidstvo prozatím stihlo přírodu zamořit neuvěřitelnými 8 miliardami tun plastového odpadu – zkusme tedy zbytečně nevytvářet další!

Třídíte plasty správně?

Prvním krokem k úspěšné recyklaci plastů je jejich zodpovědné vytřídění do nádob na třídění plastu, odkud jejich obsah putuje k ručnímu dotřídění a dalšímu zpracování na třídicí linky.

Rozhodně ale pomůže, budete-li vědět, že mezi recyklovatelné plasty patří plastové sáčky, tašky a fólie, PET lahve, obaly od nejrůznějších čisticích a kosmetických přípravků, neznečištěné obaly a kelímky od potravin, ale také obaly od CD.

Obecně platnou zásadou je, že do kontejneru třídíme plasty, které nejsou mastné, neobsahují zbytky potravin či nebezpečných látek, nebo nejsou jinak znečištěné (oleje, ředidla, barvy, silikony, tmely, lepidla apod.).

Použité plasty mohou ještě posloužit!

Seznam produktů z recyklátu se stále rozšiřuje v přímé úměrnosti ke zkvalitňování výroby. Mnohé tak již vykazují stejnou kvalitu a odolnost jako produkty z primárních surovin.

Nejčastější využití mají výrobky z recyklovaného plastu ve stavebnictví (protihlukové stěny), ale setkáte se s nimi i u užitných předmětů, jako je zahradní nábytek, kryty, tašky, izolace a, ač se to zdá k nevíře, dokonce u oblečení. Kromě toho lze recyklací plastů (více viz infografika Recyklace plastů) získat některé plyny a chemické látky.

 

 

Komerční prezentace

Edit: