Zděný dům, nebo dřevostavba?

Pokud jste na začátku procesu plánování výstavby nového rodinného domu, stojíte před zásadní otázkou volby stavební technologie. Jistě, je jich mnoho, ale my se zaměříme na dvě hlavní.

Alternativní střechu tohoto rodinného domu tvoří betonová krytina Tegalit STAR. Má rovný profil a čisté linie. Speciální pigmenty integrované do povrchu odrážejí část infračerveného záření a omezují přehřívání střechy. foto Bramac

Dvě technologie, tři různé materiály, ale jeden přírodní základ. Tak lze shrnout představené cesty výstavby rodinného domu zděním z cihel či pórobetonu, anebo formou dřevostavby.

Nové eso: víceúčelová cihla Porotherm 20 T Profi s ultra-praktickou šířkou jen 20 cm. Svými parametry strčí do kapsy i širší cihly a hodí se pro jednokrokovou stavbu věnce. foto Wienerberger

 

Místo Malty malta

Pokud jste se rozhodli nejet letos k moři na Maltu, ale raději šetřit na maltu, tvárnice a další stavební materiál, máme pro vás hrst praktických informací a rad, abyste si nepřipadali jako Alenka v říši divů a neudělali zbytečné chyby hned na začátku. Proces výstavby rodinného domu totiž nezačíná s prvním kopnutím do země, nýbrž daleko dříve. Základem dobré a úspěšné stavby je výběr kvalitního pozemku.

Stálice: cihla HELUZ FAMILY 50 2in1. Šířka 50 cm, výplň z polystyrenu EPS, nejlepší tepelná izolace na trhu. foto Heluz

 

Pozemek pro stavbu

Máte vyhlédnutý pěkný pozemek a chtěli byste si na něm postavit nový dům? Pak buďte ostražití a dobře si rozmyslete, v jakou dobu si pozemek prohlédnete. Ideální je opakovaná prohlídka v různé dny v týdnu a v různou denní dobu. (Katastrální zákon nezná pojem „pozemek“, zná jen pojem „parcela“. Parcely dělí na stavební a pozemkové. „Stavební pozemek“ je termín stavebního zákona.) „Navštívit pozemek, kde plánujete stavět dům, doporučuji nejen o víkendech, ale i během pracovního týdne. Můžete tak například přijít na to, že jsou cítit intenzivnější pachy z dílny, která je o tři domy dále, ale třeba i na to, že je v místě vyšší hlučnost dopravy, než se původně zdálo. Tyto aspekty mají neblahý vliv na naše zdraví,“ upozorňuje Tomáš Sysel, představitel nezávislého Institutu zdravého bydlení (IZB). „Při výběru pozemku by stavebníci neměli zohledňovat pouze statiku či budoucí sousedství, ale kupříkladu i vliv počasí. V nechráněných místech dům snáze vychladne a bude nutné jej více vytápět a lépe izolovat. Stejně tak je důležitá i orientace domu vůči světovým stranám či zamezení budoucích problémů s vlhkostí nebo škodami způsobenými vodou, například pokud se pozemek nachází v blízkosti pole ve svahu.“

Nízkoenergetická dřevostavba v systému Two by Four. Akrylátová fasáda v kombinaci s elegantním dřevěným obkladem, 3,4 mil. Kč bez DPH. foto Dům razdva

 

Konstrukce souvisí s okny

Proč je nutné ještě před začátkem vlastní stavby pečlivě rozmyslet stavební materiál a technologii výstavby? Mimo jiné proto, že od tohoto rozhodnutí se pak bude odvíjet i příprava otvorů pro okna. Obvodové stěny domu – pokud se nejedná o dřevostavbu – totiž mohou být postaveny z různých zdicích systémů. V případě betonu jde o možnost buď vylití z monolitického železobetonu, nebo vyzdění z betonových tvárnic, které jsou následně vylity betonovou směsí. Klasiku pro výstavbu rodinných domů ovšem nadále představují pálené cihly nebo cihly z pórobetonu, kterým se budeme věnovat dále. Správnému osazení oken podle volby materiálu a stavební konstrukce domu se bude podrobně věnovat následující článek.

Difuzně uzavřená skladba dřevostavby nabízí vynikající parametry tepelné izolace. Dům s bílou akrylátovou fasádou, 3,9 mil. Kč bez DPH. foto Dům razdva

 

Pálené cihly

Zvolili jste klasiku? Dobře děláte: Kvalitní cihelné zdivo dneška nemá žádnou zásadní slabinu. Stačí si při výběru konkrétního materiálu ohlídat tři základní parametry: minimální tepelný prostup, dobrou akumulaci tepla a vysokou paropropustnost (difuzní schopnost). Uvnitř moderního obvodového cihelného zdiva jsou všechny izolanty upraveny jako hydrofobní (nesmáčivé) a zároveň paropropustné, takže vlhkost se může dostat pouze do cihlového střepu a z něj se pak odpařuje. Právě to je podstatná výhoda, kterou jednovrstvé cihelné zdivo nabízí ve srovnání s vnějším kontaktním zateplením, kde zejména při rychlé realizaci novostaveb hrozí srážení stavební vlhkosti ve zdivu a následný vznik plísní. Tepelné parametry cihel jsou dnes takové, že i pro obvodové zdivo pasivního domu vystačíte s jednovrstvým zděním. Nepotřebujete žádné dodatečné zateplení ani pod vnější, ani pod vnitřní omítkou. To vám při stavbě šetří čas i práci, později peníze za vytápění nebo letní klimatizaci – a navíc také obytný prostor v interiéru. Nové typy tvárnic pro obvodové zdivo jsou vyrobeny ze stejného materiálu jako standardní pálené cihly, ale mají promyšlený systém dutin (voštinové cihly). Ten sám o sobě napomáhá lepší izolaci tepelné i zvukové, ale dutiny u obvodového zdiva navíc zpravidla vyplňuje vložený izolant. Může jím být pěnový polystyren EPS (zajišťuje velmi kvalitní tepelnou izolaci), nebo minerální vata (má přírodní základ a zvládá spolehlivě tepelnou i akustickou izolaci), případně expandovaný perlit. Vložený izolant dokonale nahradí dodatečnou izolaci, zajistí komfort bydlení a hned dvojí úsporu – prostorovou i ekonomickou.

Lícové zdivo Terca fasádě opravdu sluší! Cihly se vyrábějí ražením hlíny do formy, mají čtyři pohledové strany se zvrásněnou strukturou a jsou vždy plné. foto Wienerberger

 

Pórobeton

Svým přírodním základem se právem chlubí bílý pórobeton (systém Ytong). Křemičitý písek, vápno a voda – to jsou suroviny, z nichž vzniká lehký a moderní stavební materiál. Díky své porézní struktuře přirozeně dýchá a udržuje ideální vlhkostní mikroklima, navíc pohlcuje pro zdraví nepříznivé kladné ionty a svým zásaditým složením brání vzniku plísní. Jeho dalšími výhodami jsou snadná opracovatelnost (hodí se pro zasekání všech potřebných instalací) a skutečně ucelený stavební systém pro celý dům. Speciálně pro jednovrstvé zdění je určena moderní řada tvárnic Lambda YQ. Tyto tvárnice v sobě koncentrují optimální kombinaci nejdůležitějších vlastností pórobetonu, ale pro výstavbu a úsporný provoz současných domů s téměř nulovou spotřebou energie je zásadní jejich extrémně nízký součinitel tepelné vodivosti. Náklady na vyzdění jednoplášťové konstrukce (i pro pasivní dům) jsou ve srovnání se zateplenou stěnou nižší. Dodatečná izolace představuje navíc variantu s omezenou životností a horšími užitnými vlastnostmi. Samotná stavba z tvárnic Lambda YQ je rychlejší a přesnější, její energetické parametry určujete tloušťkou zdiva (45, 50 nebo 55 cm). Aby předností nebylo málo, je systém Ytong plně kompatibilní jak s akustickými vápenopískovými tvárnicemi Silka, tak i s minerální tepelnou izolací Multipor. Díky tomu zajistí opravdu komplexní výstavbu.

Pórobetonové tvárnice Ytong Lambda YQ tloušťky 45 cm samy o sobě plní základní požadavky energetické normy. Pro vylepšení tepelné izolace lze použít tvárnice tloušťky 50 či 55 cm. foto Xella

 

Ať žije ekologie!

Životní návyky a potřeby české společnosti se mění. Stále více si uvědomujeme, že svým chováním a způsobem života ovlivňujeme nejen naše bezprostřední okolí, ale také celkové životní prostředí pro naše děti. Právě proto narůstá zájem o dřevo jako ryze přírodní a ekologický materiál. Moderní dřevostavby jsou domy stavěné ohleduplně vůči přírodě a přitom otevřené vůči všem technickým inovacím a nárokům současného života. Jako dřevostavby jsou obecně označovány budovy, jejichž hlavním konstrukčním prvkem je dřevo. Dřevo tvoří nosnou konstrukci stavby, přičemž ostatní (nenosné) prvky představují často jiné materiály (jejich podíl může být i více než 60 %). Kromě dřeva bývají používány zejména kvalitní izolační materiály, ocelové spojovací prvky, speciální fólie, obklady či nátěry. Základy stavby jsou zpravidla z betonu nebo zděné. Díky této kombinaci materiálů je zaručena výsledná vynikající technologická kvalita stavby a vysoká kvalita bydlení. V zahraničí (hlavně Skandinávie, USA, Kanada) využívají přednosti dřevostaveb již několik desetiletí.

S nosným zdivem Ytong se pracuje snadno: Ytong lepicí maltu nanášíte pomocí zednické lžíce Ytong s výškou zubu 5 mm. Maltujete po celé ploše zdiva, rýhy hřebene jdou rovnoběžně se stěnou. foto Xella

 

Přednosti dřevostavby

Jaké jsou? Velmi dobrá tepelná izolace a prodyšnost konstrukce, z čehož vyplývá úspora energií za vytápění, ale také možnost pružně a rychle interiér vytopit nebo naopak vyvětrat. Tady se stává výhodou podstatně nižší akumulace tepla ve srovnání se zděným domem. Díky použití moderních kvalitních materiálů a izolací mají dnes dřevostavby také vynikající akustické vlastnosti. Pokud výrobce či dodavatel stavbu neošidí, můžete v klidu zapomenout na „strašáka“ vrzajících podlah. Fyzická životnost dřevostaveb sendvičového typu se odhaduje nejméně na 100 let, u masivní dřevostavby bude ještě delší. Dřevo je jediný čistě přírodní stavební materiál. Moderní dřevěné konstrukce mají díky tomu podstatně nižší energetické nároky na výstavbu než ostatní typy staveb. Z hlediska komplexní analýzy životního cyklu (LCA) je dřevo jednoznačným vítězem. Zejména u montovaných dřevostaveb je důležité průmyslové sušení dřeva vysokou teplotou: Při něm dochází k usmrcení všech zárodků dřevokazného hmyzu. V případě poškození vodou je ošetření dřevostaveb jednodušší než u zděných konstrukcí. Zcela vyhovující je i odolnost moderních dřevostaveb vůči požáru, což opakovaně prokázaly testy i praktické experimenty.

Pálená drážková posuvná krytina Stodo 12 s tmavě hnědou engobou. Profil s jemnou vlnou, zvýšená odolnost vůči povětrnostním vlivům, záruka 33 let. foto Wienerberger

 

Typy a systémy dřevostaveb

Dřevostavby můžeme rozdělit na masivní a montované. Masivními dřevostavbami jsou tradiční české roubenky a sruby (finského a kanadského typu), u montovaných domů je situace složitější. Vedle klasických „sendvičů“ (prefabrikovaných panelů přesně na míru, zpravidla z OSB desek se všemi otvory, tepelnou izolací a výztužnými žebry uvnitř) jsou tu také technologie strukturovaných izolovaných panelů (SIPs), masivních celodřevěných panelů a lehkých či těžkých skeletových konstrukcí, které se skládají přímo na staveništi a dávají šanci jednak stavět svépomocí, jednak do poslední chvíle měnit dispozice nově vznikajícího obytného prostoru. Mezi ně patří také ve světě osvědčený stavební systém Two by Four, který využívá jako stavební základ hranoly 2 x 4 palce. Rámová konstrukce z KVH hranolů (průmyslově sušené a hoblované stavební řezivo) je vyplněna tepelnou izolací. Toto řešení dovoluje širokou škálu variací jak ve skladbě stěn, tak v jejich finální úpravě. Stavby lze provádět jak difuzně otevřené, tak i pasivní (difuzně uzavřené).

 

A co střecha?

Šikmá střecha dnes tvoří ucelený funkční systém – a přední výrobci krytin tento systém nejen respektují, nýbrž sami nabízejí se všemi doplňky a vychytávkami (například pod názvem „inteligentní střešní systém“). Správně složené souvrství s řádnou izolací podstřešního prostoru a se všemi klempířskými prvky pak poskytuje opravdu mimořádnou trvanlivost. Systémové řešení doslova zastřešuje spolehlivá krytina, která by vás měla chránit před všemi rozmary počasí nejméně 50 let. Důležitý faktor, který ovlivní konkrétní volbu krytiny, však tvoří předpokládané zatížení sněhem. Pokud je velké, může to nahrávat kvalitním plechovým krytinám z hliníku či oceli, protože sníh po nich přirozeně sjíždí. Jinak jsou ovšem mezi plechovými krytinami značné rozdíly nejen v ceně, ale také v kvalitě (a délce záruky). Proto byste si měli dát pozor a nešetřit na nepravém místě! To mezi skládanými krytinami jsou rozdíly v kvalitě podstatně menší – takže tady víceméně platí heslo „střecha na celý život“. A pokud máte pevný krov, lze i vyšší hmotnost a stabilitu krytiny považovat za výhodu.

 


Zděný komín

Český výrobce HELUZ nabízí výhodné komínové komplety HELUZ IZOSTAT a HELUZ KLASIK, jež jsou okamžitě skladem. Vybírejte je s ohledem na energetický standard vašeho domu, zvolený typ spotřebiče a druh paliva. Oba systémy se hodí pro pevná paliva a podtlakový (atmosférický) provoz. Moderní systém HELUZ IZOSTAT může mít pasivní standard, komplet HELUZ KLASIK tvoří výhodnou ekonomickou variantu. Pro jiné spotřebiče a paliva nabízí firma individuální komíny dle projektové dokumentace. Komínové systémy HELUZ byly jako první v ČR certifikovány podle nové evropské normy. heluz.cz

foto Heluz


Naplánujte exteriér domu chytře

Čeká vás rozsáhlejší renovace vnějšího vzhledu obydlí? Než se vrhnete do práce, naplánujte si vše pomocí online plánovače exteriéru, který vám ušije rekonstrukci na míru. Na www.hornbach.cz/planovace lze po nahrání reálných fotek přední i zadní části domu pomocí simulace vybírat barvu střechy, trámů či oken, nebo zvažovat úpravu stěn, soklu a dveří. Pokud máte terasu, můžete zde s tímto chytrým konfigurátorem změnit podlahu. Díky této jednoduché online předpřípravě získáte lepší představu o tom, jak by různé kombinace vypadaly přímo na vašem domě, a efektivněji se rozhodnete pro ty, které vám vyhovují nejlépe. hornbach.cz

foto Hornbach


 

 

text Vít Straňák

foto se souhlasem firem Heluz, Hornbach, Wienerberger, Xella, Bramac, Dům razdva

Datum vydání: 3. 11. 2022

Edit: