Krbová kamna: zdroj tepla a pohody

S krbovými kamny a vložkami se počítá nejen ve většině obytných novostaveb, ale dodatečně se jimi vybavují i objekty, které již něco pamatují. Důvodem není pouze jedinečná schopnost živého ohně vytvořit příjemnou atmosféru, ale i počet kilowattů, který jsou uvedené zdroje tepla schopny vyprodukovat.

Co nám krbová kamna či krbové vložky mohou nabídnout? Pokud se nechceme spokojit s pouhým sálavým teplem, kterým je vytápěna místnost, v níž jsou instalovány, nabízejí se nám i možnosti, jak si s jejich pomocí zajistit tepelnou pohodu ve větším prostoru, nebo je můžeme integrovat do systému vytápění celého domu.

Krbová kamna

Pořízení krbových kamen neprovázejí žádné větší starosti či komplikace. Spokojí se s komínem o průměru 100–150 mm, snadno se instalují pouhým napojením na kouřovod. Podstatnou výhodou krbových kamen je ve srovnání s krbovými vložkami i přijatelnější cena a nižší spotřeba paliva: 1,5–3,5 kg za hodinu; záleží na výkonu a účinnosti kamen a samozřejmě i na kvalitě dřeva.

Díky značnému prosklení dokážou krbová kamna vytvořit v místnosti stejně příjemnou atmosféru jako krbové vložky. Některé typy krbových kamen, která jsou vybavena teplovodním výměníkem a napojí se na teplovodní rozvod, můžeme využít k vytápění více místností či celého domu. Co se týče nevýhod – menší spotřeba topiva je spojena s nižším výkonem. Zatímco výkon krbových vložek se pohybuje v rozmezí 3–35 kW, výkon krbových kamen je 2–20 kW. Nelze je použít k teplovzdušnému vytápění jiných místností (nepočítáme-li šíření teplého vzduchu otevřenými dveřmi v místnosti, kde jsou kamna instalována), produkují totiž pouze sálavé teplo. Určitým handicapem krbových kamen je i to, že zabírají v prostoru více místa.

Jaká krbová kamna vybrat?

O co bohatší je současná nabídka krbových kamen, o to složitější je výběr. Zdaleka nestačí stanovit si částku, kterou hodláme investovat. Při koupi krbových kamen bychom si měli ujasnit, zda potřebujeme zdroj tepla, kterým si v chladných dnech pouze přitopíme, nebo se má účinně podílet i na vytápění dalších místností. Hlavně je zapotřebí zjistit, jakým výkonem by měla nová kamna disponovat. Zde je třeba znát hned několik věcí. V první řadě, jaký tah má komín, jaký má průměr kouřovod a jak velký prostor budeme vytápět. Ani to však ještě nestačí, neboť je třeba brát ohled i na další skutečnosti – zda si pořizujeme kamna do novostavby nebo do starého objektu, k jehož vytopení je třeba přibližně dvojnásobný výkon. Potřebný výkon se vypočítá tak, že vynásobíme vytápěnou plochu výškou stropu. Jeden kilowatt postačí k vyhřátí 20 m³ starého objektu a 40 m³ nového. Posledním krokem pak je vydělení počtu metrů čtverečních u starého domu 20, u novostavby 40.

Co dalšího ovlivňuje výběr krbových kamen

Ani výpočtem optimálního výkonu však výběr kamen nekončí. Čeká nás ještě další rozhodování, například dáme-li přednost kamnům s plechovým nebo litinovým či s kachlovým pláštěm. První se rychleji nahřejí, druhá si naopak dají na čas, ale zase vydrží déle hřát, protože dobře akumulují teplo. Záleží však ještě na dalších faktorech – například na způsobu spalování. Velmi výkonná jsou krbová kamna s terciárním (nazývaném rovněž sekundárním) spalováním, neboť spalují i zbytkové hořlavé plyny, které u běžných kamen odcházejí nevyužity komínem. Tak je zajištěna větší účinnost spalování i nižší spotřeba paliva.

Výběr krbových kamen do značné míry určuje i způsob jejich využití. Do prostor, kde si potřebujeme pouze jednou za čas co nejrychleji přitopit, jsou vhodná sálavá krbová kamna, která nemají druhý plášť, a neumožňují tak cirkulaci vzduchu. Sálavé teplo je předáváno přes celý povrch kamen prostorem do okolí, kde dochází ke zvýšení teploty. Kamna bývají rychle ohřátá, jejich povrch dosahuje vyšších teplot než u druhého typu kamen – konvekčních. Sálavá krbová kamna se pořizují například do místností s vysokými stropy. Jejich hlavní výhodou je rychlá předávka tepla do místnosti. Tam, kde potřebujeme, aby kamna vydávala teplo co nejdelší čas, je vhodné volit kamna konvekční – dvouplášťová. V jejich spodní části dochází k nasávání studeného vzduchu mezi plášť spalovací komory a vnější plášť kamen, kde se prouděním ohřívá a stoupá vzhůru. Dochází tak k přirozené cirkulaci vzduchu a kamna jsou schopna vytopit větší prostory. Nejdéle hřejí konvekční kamna s keramickým obkladem nebo kamna litinová.

Krbové vložky

Lidé často řeší dilema, zda si pořídit krbová kamna nebo krbovou vložku. Krbové vložky ve srovnání s krbovými kamny podávají vyšší výkon (až 35 kW), ale mají i vyšší spotřebu paliva. Některé druhy krbových vložek mají rovněž větší nároky na komín, jeho průměr, a proto je vhodné na ně pamatovat již v projektu. Krbové vložky nám poslouží k vytápění i více místností, a to pomocí nejen teplovodního, ale na rozdíl od krbových kamen i teplovzdušného vytápění, které je konstrukčně jednodušší a přijde nás levněji. Teplovzdušným vytápěním se rozumí využití tepla nejen v samotné místnosti, kde se krbová vložka nachází, ale i v dalších prostorách objektu. Výhodou tohoto systému, kromě zmíněné nižší ceny a snadné instalace, je především krátký čas, který stačí k vytopení prostor. Teplovzdušné vytápění se využívá především u rekreačních objektů, v rodinných domech častěji slouží především k přitápění.

Co je nutné ještě vědět

Základem úspěšného teplovzdušného vytápění je správná cirkulace teplého a studeného vzduchu. V domech s plastovými okny, která eliminují přirozené větrání, se proto nesmí zapomenout na přívod chladného vzduchu zvenčí. Studený vzduch z místnosti nebo z externího přívodu je nasáván do krbu a ohříván pomocí teplovzdušného výměníku uvnitř vložky. Vzduch se ohřívá na jeho stěnách a odtud jej rozvody odvádějí na určené místo. Po připojení rozvodu se nám nabízejí dvě možnosti: rozvod lze ukončit ve zdi na některém místě domu a opatřit jej tepelně odolnou mřížkou. Tato varianta připadá v úvahu tam, kde můžete využít cirkulaci vzduchu bez pomoci ventilátoru. Druhou možností je napojení rozvodné izolované hadice do jednotlivých místností.

Nesmíme však zapomenout na to, že samovolně vše funguje pouze do vzdálenosti pěti metrů a směrem nahoru. Při vytápění vzdálenějších prostor je třeba vybavit krbovou vložku ventilátorem, který teplý vzduch popohání a usměrňuje. Rozvod může být dlouhý až 30 metrů, ale je třeba počítat s tím, že vzduch je horší vodič než voda, a tak do vzdálenějších místností může dorazit pouze vlažný, tedy s nulovou vytápěcí schopností. K tomu, aby vše fungovalo k naší spokojenosti, je třeba zvolit správný výkon krbové vložky. Ten se vypočítá stejným způsobem jako u krbových kamen.

Vybíráme krbovou vložku

  • Pokud máte zájem o krbovou vložku, je třeba s ní počítat již v projektu, neboť některé typy jsou náročnější na komín, a to především co se týče průměru.
  • Před koupí krbové vložky je třeba dobře stanovit potřebný výkon.
  • Nejkvalitnější krbové vložky jsou litinové.
  • Při určování kvality však hraje důležitou roli i doporučená doba provozu vložky.
  • U skla krbové vložky je důležitý samočisticí povrch usnadňující údržbu.

Jakou krbovou vložku zvolit

Hodláme-li prostor vytápět pomocí teplovzdušného vytápění, máme na výběr jak dvouplášťové, tak jednoplášťové krbové vložky, kde obezdívka tvoří druhý plášť. První z nich fungují na principu samovolné regulace vzduchu. Jejich součástí je teplovzdušný výměník. Pokud nebudete potřebovat přenos tepla do vzdálenějších místností, obejdete se u této vložky bez ventilátoru. Výhodou těchto krbových vložek jsou lepší akumulační vlastnosti. Pomalu se zahřívají, ale zase jsou schopny uchovat teplo v době, kdy už se v krbu netopí. Mezi plášti dvouplášťových vložek se vzduch ohřívá do vysokých teplot – kolem 100 stupňů. Takto horký vzduch nelze pustit do pokoje, proto se mísí s přisávaným vzduchem. Vše řídí termostat. Tímto způsobem je možné vyhřívat i několik místností, přičemž účinnost tohoto způsobu vytápění lze zvýšit pomocí ventilátorů.

Teplovodní vytápění

Krbovou vložku můžete zapojit do vytápění jiných částí domu pomocí teplovodního vytápění – teplé vody ohřívané v teplovodním výměníku, který je instalován ve zdi nad krbovou vložkou. Výhodou tohoto způsobu vytápění je, že ho lze zapojit i do již existujícího rozvodu. Aby vše fungovalo k naší spokojenosti, je důležité, aby výměník měl optimální výkon. Výměník s poddimenzovaným výkonem neumožní dostatečné vytopení všech prostor, příliš velký výkon výměníku zase většinou způsobuje nadměrné znečišťování prosklených ploch, které je i tak větší než u teplovzdušného vytápění, a zanášení komína. Navíc napojení teplovodního vytápění na krbovou vložku zabraňuje optimálnímu spalování, neboť studená voda oheň ochlazuje. V tomto směru může do určité míry napomoci automatická řídicí jednotka.

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

Určité potíže s využitím krbových vložek i kamen nastávají v nízkoenergetických a pasivních domech, které jsou podstatně lépe utěsněné než starší objekty. Do nízkoenergetického domu bychom si však neměli pořizovat vložku fungující v režimu otevřeného ohně. V případě, že jsme tak již učinili nebo si koupi přístroje spalujícího dřevo s vysunutým sklem nedokážeme odříci, je třeba zvýšenou spotřebu vzduchu pokrýt nainstalováním přívodu vnějšího vzduchu do blízkosti krbu z venkovního prostředí nebo i z nevytápěné místnosti, například haly. Tento přívod zajistí, aby nevznikl deficit vzduchu v místnosti, ale určité ztrátě tepla nezabrání.

Ještě složitější situace nastává v pasivních domech, kde se výměna vzduchu (asi 60 % celkového objemu vzduchu v domě za hodinu) uskutečňuje prostřednictvím přesně seřízených rekuperačních systémů. Pokud se v těchto domech vůbec uvažuje o krbu, pak je jeho instalaci třeba zakomponovat již do projektu. Použít je možno pouze krbovou vložku vybavenou přívodem externího vzduchu napojeným na spalovací komoru. V zájmu minimalizace energetických ztrát se krbovou vložku v pasivních domech doporučuje instalovat na obvodovou stěnu objektu. Tím, že za mrazivých dnů proudí do vložky ledový vzduch, se výkon vložky snižuje a dochází ke špinění skla.

line

Vybíráte nová krbová kamna? Desítky krbových kamen za skvělé ceny naleznete na www.give.cz/krbova-kamna

line

Text: Alena Vondráková

Datum vydání: 12. 4. 2015

Edit: