Aktivně na starém domě

Postavit nový dům v meruňkovém sadu? To se rakouskému pěstiteli ovoce zdála příliš velká oběť. Rozhodl se proto raději vybudovat obytný prostor formou nástavby na starém domku své matky, stísněném v uliční historické zástavbě. Přesto se architektům podařilo zajistit domu nádherný výhled na Venušinu zahradu, chloubu rakouské obce Willendorf, i údolí Dunaje.

Willendorfská Venuše – nejvýznamnější nález z mladší doby kamenné na rakouské půdě – je pro Rakušany obdobně cenná jako ta naše Věstonická a meruňky jsou tradičním artiklem této zemědělské oblasti. Do tohoto kontextu vstoupili rakouští architekti Volker Dienst a Christoph Feldbacher, kteří měli za úkol vytvořit moderní prostor plný denního světla, poskytující soukromí i propojení s okolní přírodou. Využili proto původní dům jako podnož nového moderního bydlení. Přitom ve starém domě vybudovali pohodlný bezbariérový byt pro matku majitele a našel se i prostor pro sídlo firmy. Nástavba, která splňuje standard aktivního domu, je díky promyšlenému konceptu osvětlení zalita denním světlem. Projděte se s námi tímto bytem, který svým příkladem přitáhl do vesnice další mladé obyvatele.

2

Východní stranu domu zvýrazňuje mozaiková grafika ze šindelové střešní krytiny, znázorňující Willendorfskou Venuši, kterou ale rozpoznáte teprve z větší vzdálenosti. Na severní stěně domu uzavřená dřevěná fasáda z masivních jedlových fošen zajišťuje obyvatelům soukromí a stín.

1

Na starém venkovském domku vyrostla moderní dřevostavba s výhledem do dalekého okolí.

VZNÁŠEJÍCÍ SE LOFT

Díky konceptu „dům na domě“ vyrostla na staré budově nová montovaná dřevostavba, která původní objekt na dvou stranách přesahuje. Vyzdvihla se tak vysoko, že proskleným průčelím dohlédne přes přilehlé parkoviště na ovocný sad a blízké údolí Dunaje, krásný výhled je i z rozlehlého balkonu na východní straně. V šindelové střeše, která přechází i na východní fasádu, z dálky rozpoznáte mozaikovou grafiku willendorfské Venuše. Severní stěnu kryje rošt z masivních jedlových fošen. Z vnější strany působí jednolitě, avšak zevnitř – těsně za úrovní fasády jsou osazena okna, která přivádějí do interiéru jemné světlo a umožňují obyvatelům sledovat barevné proměny slunce. Interiér řešený jako velký loftový prostor jako by odráží rozlehlost dunajského údolí. Do vysoké místnosti je vložen dřevěný modul, který ukrývá sociální zařízení a sklad. Na takto vytvořené galerii se nachází ložnice přístupná po dřevěných schodech. Vzdušnost prostoru podporují panely z přírodního jedlového dřeva, kterými jsou vodorovně obloženy všechny stropy a stěny. Z jedlového dřeva je i minimalistické zařízení bytu či schody. Důraz na barvu a materiál klade pouze ústřední atypicky řešená bílá kuchyňská linka z corianu, kterou doplňuje stůl z přírodního dubového dřeva. Podlahu tvoří též přírodní, nahrubo řezané jedlové panely.

3

Interiér uspořádaný jako velký loftový prostor s vyvýšeným patrem na spaní, pod kterým se nachází sociální zařízení a úložné prostory, střeží Willendorfská Venuše.

4

Díky velkému prosklenému průčelí a širokým posuvným dveřím nabízí prodloužená nástavba výhled na meruňkový sad a údolí Dunaje i z ložnice na galerii.

5

Galerie slouží jako ložnice, pod ní našly své místo koupelna, WC i zabudované kuchyňské spotřebiče.

BUDIŽ DENNÍ SVĚTLO

Hlavním cílem této přestavby bylo vytvořit prostor dostatečně soukromý, ale zároveň s velkým přísunem denního světla, který bude intenzivně propojený s okolní přírodou, a to i přes hustou okolní zástavbu. Proto byly všechny prostory v horním patře navrženy tak, aby umožňovaly přísun denního světla i v zamračených dnech. Hlavní přísun světla zajišťuje prosklená štítová stěna. Vodorovná pásová okna na východní straně a strategicky rozmístěná střešní okna na západě zajišťují přísun denního světla i do odlehlejších částí místnosti. Světlo dopadající shora je totiž v zamračených dnech třikrát intenzivnější než světlo dopadající z boku. Hru světla zde doplňuje i netradičně řešené prosvětlení fasády směrem do ulice, kde jsou vertikální okna překryta fasádními prkny. Takto vytvořeným roštem proniká světlo i vzduch do interiéru, a přitom je směrem do ulice zajištěno maximální soukromí.

Dostatek denního osvětlení v domě byl vyhodnocen pomocí softwaru VELUX Daylight Visualizer. Volně dostupná aplikace ukázala, že koeficient denního osvětlení dosahuje v obytném prostoru v průměru 8,5 %. To zní možná poněkud slabě, ale ve skutečnosti je tato hodnota neobvykle vysoká: norma DIN 5034-4 doporučuje koeficient denního osvětlení uprostřed místnosti alespoň 0,95 %. A navíc – díky rovnoměrnému rozložení světla a všudypřítomnému světlému jedlovému dřevu se místnost zdá být ještě světlejší.

6

7

Cíleně umístěná střešní okna VELUX osvětlují prostor do hloubky interiéru.

8

Okna překrytá fasádním roštem zajišťují světlo, větrání i soukromí zároveň.

ÚSPORNĚ A OHLEDUPLNĚ

Dům je navržen tak, aby co nejméně zatěžoval životní prostředí. Na horní patro byly využity dřevěné stavební prvky, které mají vynikající tepelně-izolační vlastnosti. Spolu se zateplením fasády v přízemí splňuje celý dům moderní energetické standardy, přestože velká část fasády je věnována oknům, která jsou považována za velký zdroj tepelných ztrát. Ve skutečnosti je ale rozhodující bilance mezi tepelnými ztrátami skrze okno (hodnotou U), a to včetně tepelných mostů vzniklých při montáži, a využitelným solárním ziskem (hodnotou g) během topné sezóny. Katedra stavebnictví a životního prostředí Dunajské univerzity v Kremži provedla vyhodnocení energetické bilance střešních oken v tomto domě a dospěla k následujícímu výsledku: „Tepelné ztráty je možné z většiny kompenzovat solárním ziskem, a to zejména v přechodných obdobích. V březnu lze okna dokonce považovat za zdroj čistých energetických zisků. V zimních měsících sice není možné ztráty zcela kompenzovat, nicméně pokles energetické bilance lze o třetinu snížit.“

Vzhledem k orientaci domu nelze efektivně použít tepelné kolektory a solární panely. Ale byly již zahájeny přípravy na instalaci solárního systému na sousední budově. Stejně tak je dům připraven na přechod na energii z obnovitelných zdrojů v podobě účinného geotermálního tepelného čerpadla, až doslouží olejový kotel. Celkový energetický koncept domu dotváří krb, který navíc vytváří útulnou atmosféru. Spotřeba energie na vytápění, ohřev vody a provoz elektrických spotřebičů je 82 kWh/m2 za rok.

9

10

11

VĚTRÁNÍ A PŘEHŘÍVÁNÍ

Stejně jako dostatek denního světla je pro dům důležitý i dostatek čerstvého vzduchu i v zimě, a to s co nejmenším množstvím tepelných ztrát. Zde je během topné sezóny větrání zabezpečeno regulovaným domácím systémem, který ve velké míře zajišťuje i zpětné získávání tepla. V letních měsících a v přechodných obdobích pak lze šetřit energii vypnutím ventilačního systému, protože je možné větrat běžným otevřením oken. Střešní okna se dají navíc ovládat dálkově a je možné nastavit automatické režimy fungování. Mechanický systém ventilace v topné sezóně a dostatečné větrání automaticky ovládanými okny v letních měsících zajišťuje vynikající kvalitu vzduchu – při koncentracích CO2 činících pouhých několik set ppm, což odpovídá venkovnímu vzduchu.

Nahlédněte do pařížského podkroví v článku Pod střechou v Paříži.

A jak ukázalo letošní léto, je při návrhu domu třeba dbát i na to, aby se dům příliš nepřehříval. Vesnička Willendorf se nachází v jednom z nejteplejších regionů Rakouska, proto byla domu s velkými plochami věnována zvláštní pozornost. Spodní část jižní fasády je zastíněna sousedním domem, zatímco horní část nové nástavby stíní dřevěné lamely instalované zepředu. Ty odrážejí 96 % zářivé energie, protože mají koeficient útlumu Fc = 0,04. V nejteplejších letních dnech poskytují nejlepší ochranu venkovní rolety na střešních oknech. Terasu na východní straně a prostor za ní pak chrání před horkem markýzy. Díky komínovému efektu, vytvářenému krbem, funguje velmi účinně také noční větrání. Čerstvý vzduch proniká do domu otevřenými okny ve fasádě a vydýchaný vzduch odchází pryč v nejvyšším bodě domu skrze dálkově ovládaná střešní okna. Jejich otevírání reguluje časovač; to znamená, že je větrání zajištěno i večer, a to ještě dříve, než obyvatelé dorazí domů. Dešťové senzory pak okna automaticky zavírají v případě, že začne pršet.

S použitím podkladů VELUX

Více informací se nachází v listopadovém čísle, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

Datum vydání: 13. 12. 2015

Edit: