Bezpečnostní dveře a kování

Vstupními dveřmi se do bytů a domů nevracejí pouze rodiny jejich majitelů. Také řada vloupání se uskuteční touto cestou, a proto stoupá zájem o bezpečnostní dveře, které jsou nejdůležitějším článkem mechanického zabezpečení domu či bytu. Nejenže zvyšují bezpečí našeho majetku a nás samotných, ale pozitivně ovlivňují i pojištění našeho domova.

Pod pojmem bezpečnostní dveře si mnozí představují pouze samotné dveřní křídlo, to by však samo o sobě práci zlodějům příliš nezkomplikovalo. Kvalitní bezpečnostní dveře tvoří dveřní křídlo, speciální zárubeň, dále bezpečnostní zámek a kování. Žádoucího výsledku je dosaženo souhrou všech uvedených komponent, tedy správnou kombinací všech prvků.

2

Bezpečnostní kování Titan s možností překrytí bezpečnostní vložky. Povrch česaný bronz. COBRA

1

Vchodové dveře TopSecur bezpečnostní třídy 2 s tloušťkou křídla 80 mm. HŐRMANN

Nároky na bezpečnostní dveře

Pomocí zkoušek odolnosti při statickém i dynamickém zatížení a odolnosti proti pokusům o násilné vniknutí se bezpečnostní dveře zařazují do pěti bezpečnostních tříd, přičemž do obytnýchobjektů se doporučuje používání bezpečnostních dveří 3. a  4. bezpečnostní třídy. Bezpečnostní dveře ale nabízejí ještě jednu důležitou výhodu – umožňují uzavřít výhodnější smlouvu s pojišťovnou, která zajistí vyšší nebo výrazně vyšší plnění v závislosti na úrovni bezpečnostní třídy v případě pojistné události.

3

Větší bezpečí našeho domova nám nezajistí pouze samotné bezpečnostní dveře, ale i zárubeň a zámek s kováním. Foto Shutterstock

4

Bezpečnostní na sebe dokážou vzít podobu nejrůznějších historických stylů. Na fotografii replika secesních dveří. NEXT

Kvalitní křídlo nestačí

Kvalitní dveře musí mít pevnou ocelovou konstrukci s  celoplošnou oboustrannou ocelovou deskou a vnitřním rozvorovým systémem (otočení klíče v zámku ovládá mechanismus aktivních jisticích čepů, které se vysouvají ve 3, 5, 6, 8 a více bodech do  několikanásobně vyztužených otvorů bezpečnostní zárubně). Uzamykací systém bývá zpravidla ovládán jednou centrální zámkovouvložkou chráněnou bezpečnostním kováním. Jak již ale bylo zmíněno, samo křídlo bezpečnostních dveří ještě nezvýší nedobytnost vstupních dveří. Aby se dosáhlo žádoucího účinku, je třeba je osadit do bezpečnostní zárubně, kterou zloděj nemůže běžně roztáhnout heverem či jiným nástrojem. Bezpečnostní zárubně tvoří profilové rámy z oceli o větší tloušťce, než je běžná obyčejná zárubeň nesoucí papírové nebo voštinové dveře. Proto se nedoporučuje instalovat nové bezpečnostní dveře do  původní zárubně, která není dimenzovaná k tomu, aby nesla více než 60kilogramové dveřní křídlo. Ponechání původních zárubní, které je (ne vždy) možno vylít betonem, odborníci nedoporučují. Beton nedostatečně a nerovnoměrně vyplní pouze sloupky původní zárubně, nedostane se do prahové části a nadpraží, a tak nevznikne kompaktní vybetonovaný celek. Takové řešení pak nekomplikuje pachatelům „práci“ s dveřmi a většinou znamená další náklady spojené s pořízením dalších bezpečnostních dveří, tentokrát již včetně bezpečnostní zárubně. Dveře mají v ocelové vyztužené konstrukci nehořlavou výplň, zajišťující žádoucí tepelné a zvukově izolační vlastnosti. Úniku tepla rovněž zabraňuje těsnění dveřního křídla, případně i zárubně. U dveří se neudává pouze bezpečnostní třída, ale měli byste zde najít také informaci o protipožární odolnosti. Za standardní se dnes považují dveře, které mají odolnost 30 minut. Toto číslo udává dobu, po kterou jsou dveře schopny zadržet plameny v bytě, aniž by se oheň rozšířil na chodbu a dál do dalších bytů. Do bytových domů jsou dveře s  protipožární odolností dokonce předepsány zákonem.

5

Řez bezpečnostními dveřmi NEXT SD101.

6

Detail zámku bezpečnostních dveří a bezpečnostní kování s krytím vložky. KAVAN

Záleží i na vzhledu

V současnosti se již nemusíme ani obávat, že by bezpečnostní dveře mohly narušit vzhled exteriéru rodinného domu. Příjemný estetický vzhled jim zajišťuje povrch z dřevovláknitých desek s laminátovou vrstvou (může ji ale tvořit i dýha nebo masivní dřevo). Dveře mohou být jak hladké, tak s dekorem rámečků různých profilů a tvarů. Jedním z důkazů, že se bezpečnostní dveře vyvíjejí, je fakt, že mohou mít podobu dokonalých replik historických dveří, které již tolerují i památkáři, kteří ještě před časem neumožňovali použití bezpečnostních dveří v  historických objektech. Místo nich se obvykle používaly „jakési“ náhrady – přídavné systémy na původní dveře z vnitřní strany. Repliky historických dveří zároveň splňují přísné nároky kladené na dveře 3. a 4. bezpečnostní třídy, jejichž využití připadá v obytných objektech v úvahu.

7

Bezpečnostní trojčepový zámek Sherlock. SHERLOCK

8

Praktické bezpečnostní a protipožární dveře s laminátovým povrchem: Pyrosafe B2. CAG

Bezpečnostní zámky a vložky

Kromě samotného dveřního křídla a  zárubně se na  celkové bezpečnosti dveří podílejí zámky a vložky (zámek je vnitřní kovový mechanismus v případě bezpečnostních dveří s rozvorovým systémem, který se vsazuje do dveří a do něj se vkládá cylindrická vložka). Při pořizování bezpečnostních dveří bychom se měli řídit pravidlem, že dveře, vložka i kování by měly mít stejnou, minimálně 3. bezpečnostní třídu. Bezpečnostní dveře včetně vložky a  kování bychom měli kupovat pouze u  odborníků prodávajících výhradně certifikované výrobky (certifikace dle ČSN P ENV 1627 a Národního bezpečnostního úřadu – NBÚ), kteří disponují potřebným přehledem, zkušenostmi a dobrou pověstí. Z hlediska zabezpečení ochrany před vytvořením duplikátu klíče nepovolanou osobu je podstatné, že další klíče je možno přidělat pouze na základě bezpečnostní nebo identifikační karty. Tento způsob pořizování kopie klíče mají pouze certifikované kvalitní cylindrické vložky s patentovou ochranou nebo právně chráněným profilem klíče s platností v České republice. K přidělání klíčů je pak nutné mít s sebou originální klíč, bezpečnostní kartu vložky, případně občanský průkaz.

9

Bezpečnostní kování SVEVA s možností překrytí bezpečnostní vložky. Povrch matný nikl, v nabídce také chrom lesklý, bronz česaný a leštěná mosaz. COBRA

10

V současné době již není problém pořídit bezpečnostní dveře historickému objektu. Foto Shutterstock

11

Dvoukřídlé bezpečnostní dveře s oboustranným dřevěným obložením křídla i zárubně a s elektromotorickou vložkou. KAVAN

Nepostradatelné kování

Pro zajištění komplexní bezpečnosti dveří zbývá doplnit ještě bezpečnostní kování, nejlépe s překrytím, jehož posláním je chránit zámek a vložku před útokem zvenčí. Odrazí „první pachatelův pokus“ a  chrání vložku proti zlomení, vytržení nebo odvrtání. Z toho důvodu by nemělo chybět na žádných vstupních dveřích do bytu či domu.Čím se liší bezpečnostní kování od běžného kování? Použitým materiálem, tedy kvalitou oceli, dále již zmiňovaným překrytím, které chrání – překrývá vnější konec cylindrické vložky, který tak není možné vylomit či vytrhnout, a uchycením ve dveřním křídle. Rozhodneteli se pro kování bez překrytí, vložka by neměla „vyčnívat“ ven o více než 2 milimetry.  Pro bezpečnostní kování platí, že montáž i  demontáž lze provést pouze zevnitř. V nabídkách specializovaných firem se nejčastěji setkáte se třemi typy bezpečnostního kování: klika-klika, madlo-klika, madlo-koule. Zde hraje při výběru důležitou roli to, jak často jsou dveře používány, jaká je frekvence otevírání. Při větší frekvenci je praktičtější provedení klika-klika. Ovšem rozhodujícím faktorem je taktéž design, v bytovém domě případně i kování vašich sousedů.

Více informací se nachází v červnovém vydání z roku 2012, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

titul

odborný poradce Tomáš Pospíšil – manažer marketingu ČR, SHERLOCK bezpečnostní dveře.
Foto: archiv firem

Datum vydání: 19. 3. 2016

Edit: