Brownfieldy a jejich využití

Víte, co je to brownfield? Pokud ne, případně jen tušíte, že něco takového existuje, jste na správné adrese. My se na brownfieldy totiž v následujících řádcích soustředíme velmi podrobně. Dozvíte se tedy nejen to, oč se vlastně jedná. Zaměříme se na stavy brownfieldů a jejich dopad na okolí. V neposlední řadě bude naším cílem podrobněji informovat i o dotačním programu, jenž se k nim vztahuje. Nezapomeneme upozornit ani na známou developerskou společnost, na niž se budete moci v případě potřeby prodeje brownfieldu nebo získání dotace s jistotou obrátit.

Co jsou brownfieldy?

 

Odpověď na tuto otázku není až tak složitá. Začít můžeme překladem obou anglických slov, z nichž je výraz brownfield utvořen. Brown je označení pro přídavné jméno hnědý a field pro pole. Co je ovšem oním hnědým polem? Jedná se o dlouhodobě velmi zanedbaný objekt, případně soubor nemovitostí nebo pozemků. Mnohdy bývá celá oblast brownfieldu navíc kontaminovaná. Spadají sem i takzvané decimující zóny. Tímto souslovím označuje Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oblasti, jež jsou dlouhodobě nevyužívané a kontaminované. Velmi silně znečištěné plochy, které mohou být jen stěží opět efektivně využitelné, jsou mnohdy také pojmenovávány termínem blackfields.

 

Jak vznikly brownfieldy?

 

Ke vzniku hnědých polí došlo tak, že konkrétní pozemky, budovy nebo areály přestaly sloužit ke svému původnímu účelu. Využívány přitom mohly být různorodě. Jen pro představuje, jedná se nejčastěji o silně zchátralé:

 

– hospodářské budovy,

 

– průmyslové objekty,

 

– stavební areály,

 

– skladové haly,

 

– administrativní bodovy,

 

– nákupní prostory,

 

– bytové či panelové domy.

 

Stavy a negativní dopad přítomnosti brownfieldů

 

Nemovitosti brownfieldů se mohou nacházet v poměrně zachovalém, anebo naopak devastačním stavu. Jít může o klasické ruiny, popřípadě staticky zachovalé objekty, z nichž mohou do podzemních vod unikat k silně znečištěné životní prostředí ohrožující látky. Negativní dopad brownfieldů je tedy vcelku nasnadě. V první řadě devastují prostředí už svým vzhledem. Pohyb v jejich blízkosti je nesmírně riskantní, jelikož z budov mohou upadávat kusy omítky či celé zdi nebo jiné prvky, jež jsou součástí daného komplexu. V oblasti koncentrace brownfieldů je pochopitelně také maximální nezaměstnanost spojená se zvyšující se mírou kriminality.

 

 

Revitalizace vyžaduje individuální přístup

 

V podstatě každou oblast brownfiledů je zapotřebí individuálně prozkoumat a zjistit, jakým způsobem lze zapracovat na její revitalizaci. V potaz je zapotřebí brát především skutečnost, že součástí celého areálu mohou být jak technicky, tak i z kulturního pohledu jedinečné stavby. Jejich demolice je tedy prakticky nereálnou záležitostí.

 

Dotace na brownfieldy

 

V České republice byl vyhlášen specifický Program podpory regenerace a následného podnikatelského využití brownfieldů. V jeho rámci byla vyčleněna částky 2 miliard korun, jež půjdou ze státního rozpočtu vztahujícího se k období od roku 2017 do roku 2023. Samotný program se ovšem vztahuje pouze k určitým krajům. Konkrétně jde o brownfieldy v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji, případně jiných konkrétních problémových částech České republiky. Hlavní podíl na vzniku programu měly pochopitelně obce, na jejich území se brownfieldy nacházejí.

 

Obraťte se na specialisty

 

Ať už potřebujete řešit problematiku brownfieldů z hlediska prodeje nemovitostí, jež se na nich nacházejí, anebo z pohledu revitalizace takto zasažených oblastí, vsaďte na profesionály. Naším tipem je společnost Endeka, která se mimo jiné zaměřuje také na Endeka či bytovou výstavbu. Typický je tento developer především tím, že nestaví jen na okrajích velkoměst, ale snaží se revitalizovat i místa ve středu metropolí či ve stavebně méně dostupných regionech.

Komerční prezentace

Datum vydání: 9. 4. 2015

Edit: