Čím začít při rekonstrukci bytu?

měření tepelných ztrát

Po montáži oken by mělo následovat kontrolní měření jejich tepelné ztráty, které odhalí případné nedostatky. Foto: Veka

Máte starý byt a přemýšlíte, jak mu vrátit dávno zašlou slávu? Začněte u jeho „obálky“ – tedy zvenčí. Zateplením fasády, výměnou netěsnících oken a zasklením lodžie.

Zateplená fasáda dům spolehlivě chrání před výkyvy teplot a rozmary počasí v zimním i letním období. U bytových a panelových domů se nejčastěji využívá takzvané kontaktní zateplení fasády, tedy vnější kompozitní systém známý pod anglickou zkratkou ETICS (External Thermal Insulation Composite System). Ten je v České republice dlouhodobě nejrozšířenější technologií zlepšování tepelně-technických parametrů obvodových plášťů budov. Druhou variantu tvoří systémy provětrávané fasády, které se dnes hojně využívají zejména u rodinných domů.

zateplená fasáda

Zateplená fasáda s pastovitou omítkou weberpas silikon brick, která věrohodně imituje cihelné zdivo. Foto: Weber, Saint-Gobain

Systémy ETICS

Kontaktní termoizolační systémy bývají lepidlem nebo tmelem pevně spojeny s podkladem a zpravidla ještě ukotveny hmoždinkami. Podmínkou pro využití kontaktního zateplení je suché zdivo a pevný a únosný podklad. Systémy ETICS tvoří ucelené a do detailů propracované sestavy tepelné izolace, které jsou vždy vytvořeny z produktů jednoho výrobce. Ty se v systému vzájemně doplňují a brání tvorbě tepelných mostů. Systém by neměl být aplikován svépomocí, nýbrž vyškolenou odbornou firmou. Pro radu se můžete obrátit na profesní sdružení výrobců nejčastěji používaných izolačních materiálů: Sdružení EPS ČR nebo Asociaci výrobců minerální izolace.

Zcela základní rada ovšem zní: Když se k zateplení fasády odhodláte, nešetřete na jeho tloušťce! Nejvíce peněz totiž zaplatíte za práci – pár centimetrů izolace navíc už jsou jen drobné, které vám ovšem zajistí dlouhodobou úsporu za energie. Odborníci doporučují 18 až 20 cm izolace.

děrovaná akustická sádrokartonová deska

Máte problém s hlukem od sousedů nebo akustikou prostoru? Zkuste využít děrované sádrokartonové desky Cleaneo Akustik. Foto: Knauf

Další izolační materiály

Nemáte důvěru k většinovým systémům zateplení? Chcete něco speciálního, ale přesto v kontaktním systému, který stavební obálku celé budovy spolehlivě utěsní? Izolaci pevně spojenou se stavebním materiálem představují rovněž kalcium-silikátové minerální desky Multipor, které díky obdobnému složení ideálně doplňují pórobetonové tvárnice Ytong. Ke kontaktní tepelné a zvukové izolaci můžete použít rovněž desky z tuhé PUR či PIR pěny, tenkovrstvé izolace z tvrzené fenolické pěny (Kingspan Kooltherm K5) nebo přírodní konopné či dřevovláknité fasádní desky.

plastová okna vekra

Plastová okna VEKRA Komfort EVO v odstínu Coriander Oak. Výborné termoizolační vlastnosti a ostře řezané hrany rámů je předurčují do nízkoenergetických budov. Foto: Vekra

Výměna oken

Ať už zvolíte klasický systém ETICS, nebo vsadíte na přírodní, případně moderní tenkovrstvé izolace, vždy se v rámci zateplení fasády vyplatí myslet také na výměnu starých oken za nová. Z pohledu izolace tepla a úspor energií hrají nová okna zásadní roli. Jejich výměnou se dá uspořit poměrně významné množství energie, podle našich zjištění až třetina,“ říká Ing. Milena Tomčíková, ředitelka vývoje a produktů značky Vekra. Ani skutečnost, že je bytový dům již po rekonstrukci, ovšem neznamená, že jeho obyvatelé jsou stran tepla „za vodou“. K velkému rozmachu výměny oken totiž došlo už na přelomu tisíciletí. „Tehdy na trhu panovalo přesvědčení, že mezi okny není až takový rozdíl. Proto je mnoho majitelů vybíralo hlavně podle ceny,“ vysvětluje Milena Tomčíková. „Dnes sice působí na pohled funkčně, ale jejich majitelé už z užívání tuší, že nemají dostatečnou těsnost a patřičné termoizolační vlastnosti.“ Taková okna zpravidla i špatně tlumí hluk, jejich skla se v zimě vydatně rosí a vzniká u nich riziko plísní.

Demontáž a montáž oken

Pro dobrý výsledek je podstatná nejen kvalita okna jako takového, ale i správnost jeho instalace. Prvním krokem je vybourání původních oken. „Demontáž je nejlepší přenechat profesionální firmě. U panelových domů je totiž třeba počítat s ocelovým osazovacím rámem, který je nutné odstranit pomocí rozbrušovačky,“ upozorňuje Ing. Pavel Kašpar z Vekry. Stejně tak osazení nových oken by měl provádět odborník, který má ověřené postupy práce. Ideální je objednat si okna přímo od výrobce, který dokáže zajistit demontáž starých oken a instalaci těch nových. Naprosto zásadní roli ve výsledné kvalitě okna ovšem hraje způsob zasklení.

Řez izolačním sklem

Řez izolačním sklem. Foto: Heluz Izos

Zasklení oken

„V průběhu posledních třiceti let jsme byli svědky výrazného nárůstu velikosti oken v našich domech a bytech. Dnes se podíl oken na celkové ploše obvodového pláště domu pohybuje okolo 20 %, přičemž u architektonicky výrazných domů a komerčních objektů může být tento podíl ještě mnohem vyšší. Podstatné ovšem je, že z celkové plochy oken tvoří skleněné části přibližně 80 %, a proto právě na vlastnosti zasklení bychom měli klást zvláštní důraz. Když se na to podíváme čistě matematicky, je zřejmé, že zasklení tvoří klíčovou složku vnějšího pláště moderních staveb a má značný dopad na energetickou bilanci budovy. Přestože se jednotlivé typy skel na první pohled zdají být podobné, realita je taková, že se jejich vlastnosti mohou značně lišit. Věděli jste například, že správně zvolené zasklení může v zimě významně přispět k vytápění vašeho domova? V dnešní době, kdy se ceny energií ustálily na poměrně vysoké hranici, je zcela zásadní zaměřit se na tepelněizolační vlastnosti zasklení. Tyto vlastnosti jsou charakterizovány součinitelem prostupu tepla Ug – čím nižší hodnota tohoto součinitele, tím lepší izolační schopnosti zasklení nabízí. Současné izolační sklo je v tomto ohledu neporovnatelné s dvojsklem používaným na přelomu tisíciletí, které mělo hodnotu Ug okolo 1,6 W/m2K. Naproti tomu například izolační trojsklo IZOS ENERGY+ dosahuje vynikající hodnoty Ug pouhých 0,5 W/m2K. Toho je dosaženo kombinací vrstveného skla a skel s nízkoemisním pokovením umístěným do teplého rámečku s molekulárním sítem, přičemž mezery mezi skly jsou vyplněny argonem. Při venkovní teplotě –7,5 °C to znamená rozdíl v teplotě vnitřního skla o více než 3 °C, což se projeví na úsporách nákladů na vytápění – ty mohou být nižší až o 25 %. Navíc takové zasklení vykazuje vysoký solární faktor (g = až 63 %), což značí, že dokáže efektivně propouštět sluneční energii do interiéru. V zimních měsících tak může významně přispět ke snížení nákladů na vytápění a za určitých podmínek může dokonce nahradit nebo doplnit funkci fotovoltaických systémů či tepelných čerpadel.“ Josef Kroupa, Key account manager HELUZ IZOS

dodatečná instalace závěsného balkonu

Moderní alternativu představuje dodatečná instalace závěsného balkonu. Na snímku balkony s kombinovanou výplní zábradlí. Foto: Pekstra

Co nabízí zasklení lodžie/balkónu

Prostor balkonu nebo lodžie nabízí lákavou možnost zasklení, případně rovnou rozšíření venkovní plochy bytu, které se vyplatí se zasklením spojit. Úspěšně tím snížíte tepelné ztráty interiéru, takže výsledkem bude ekonomická úspora za vytápění. Kvalitním zasklením lodžie nebo balkónu navíc vytvoříte vnější bariéru, která obvod bytu uzavře a zvýší vaši ochranu jak před nepřízní počasí, tak i před hlukem z ulice. Před profesionálním zlodějem vás sice zasklení neochrání, ale přesto bude tvořit překážku, která přinejmenším ztíží nežádoucí vniknutí cizí osoby do bytu. A pokud jste milovníky rostlin, pak si můžete být jistí, že zasklení venkovního prostoru bytu vám výrazně zlepší podmínky pro celoroční pěstování okrasné zeleně.

Chcete lodžii rozšířit?

Zateplování panelových domů s sebou nese jeden nežádoucí jev: zmenšení užitné plochy lodžie. Naštěstí však dnes již existuje řešení, jímž užitnou plochu lodžie naopak zvětšíte. Jde o předsazení balkonové konstrukce nebo vložení zcela nové balkonové konstrukce. Na výběr máte hned tři varianty. První z nich představuje zvětšení hloubky stávající betonové lodžie předsazením uceleného zaskleného systému, které plochu lodžie rozšíří až o jeden metr směrem ven a změní ji v zasklený balkon. Tento systém lze uplatnit až do šířky původní lodžie 6 metrů. Do stejné maximální šířky stávající lodžie můžete uplatnit rovněž druhou variantu: předsazenou balkonovou konstrukci, která sice není zasklená, ale zato nabízí rozšíření původní lodžie až o 150 cm (také tento systém se dá dodatečně zasklít). Třetí variantu představuje vložení nové balkonové konstrukce po celé ploše lodžie. To vám umožní zvětšení původní hloubky až o 80 cm.

Všechny varianty představujeme i obrazově. Cena realizace se pochopitelně bude odvíjet od zvoleného řešení, rozměru stávající lodžie a hloubky půdorysného zvětšení, ale orientačně počítejte s investicí okolo 150 tisíc korun.

Typy zasklení lodžie a balkónu

Jestli nemáte ambice na rozšíření venkovního prostoru, ale chcete balkon nebo panelákovou lodžii jen zasklít, můžete volit ze tří typů zasklení. První typ představuje pevné zasklení s rámem pro každé jednotlivé okno, druhý typ hybridní zasklení s celoobvodovým rámem, třetí je plně mobilní bezrámové zasklení.

Každý typ má své výhody. Pevné zasklení jednotlivých oken je stabilní, odolá větru i amatérským pokusům o vloupání a mělo by také lépe tepelně i zvukově izolovat. Nemluvíme ovšem o kutilském řešení z minulosti, nýbrž o moderním systému. Každopádně je z hygienických důvodů nutné, aby v tomto systému bylo možné otevřít nejméně dvě okna (minimum pro vytvoření průvanu). Výhodou hybridních a zejména mobilních systémů zasklení je elegantní odlehčený vzhled a bezprostřednější kontakt s okolím. V případě kvalitního provedení vám poskytnou jednoduchý způsob úplného otevření, pohodlného mytí a údržby. Hybridní systém s celoobvodovým rámem je rozhodně pevnější a poskytuje vyšší míru ochrany, zatímco výhodou bezrámového drážkového systému je snadné otevření všech skel a možnost komfortní údržby. Dnes převažují právě bezrámové systémy, které propouštějí dovnitř maximum světla i čerstvého vzduchu a umožňují opravdu pohodlné mytí skel.

Text: Vít Straňák
Foto: se svolením firem Knauf, Veka, Vekra, Heluz Izos, Pekstra, Weber/Saint-Gobain, Alumistr, Optimi, P.J.-mont

Datum vydání: 3. 4. 2024

Edit: