Dominantní krása ohně

Žár plamenů, vějíře jisker, řeřavé uhlíky a vůně praskajícího dřeva jsou pro atmosféru domácí pohody nenahraditelné a zřejmě také nenapodobitelné. I když…
Napodobit půvab originálu se dnes snaží řada krbů na plyn, biolíh nebo i na elektřinu. Zatímco u elektrických krbů je nápodoba přece jen dost iluzorní, u plynových a lihových se to vcelku daří. Koneckonců jde také o živý oheň, byť s podstatně klidnějšími plamínky. Ukázky těchto „krbových imitací“ vám nabízíme v závěru článku, ale teď se vraťme ke klasice na dřevo.

Proč si je pořídit?

Krb či kamna na dřevo vám mohou ušetřit náklady na vytápění, vaření i pečení, to vše s romantickou atmosférou, pocitem pohody a jistého komfortu. Pokud toužíte po regulérním vytápění dřevem, máte jako stavebníci hned několik možností. Jednotlivou místnost samozřejmě dokonale prohřejí jak uzavřený krb, tak i krbová kamna, ale jestliže chcete vytápět celý dům, musíte se rozhodnout pro konkrétní systém.

Základem je komín

Ať už zvolíte krb, nebo krbová kamna, kouřovod spotřebiče se vždy připojí do komína. Proto jeho těleso musí být stavebně v pořádku a mít dobrý tah, aby spolehlivě odvádělo spaliny nad střechu domu. Jde-li o novostavbu s dobrým těsněním oken a dveří, nezapomeňte na přívod spalovacího vzduchu do spotřebiče. A především nezapomeňte na pravidelné čištění spalinových cest a povinnou kontrolu i revizi komína. V současné době se totiž na danou oblast vztahuje nejen zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ale také jeho prováděcí vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Teplo pro dům

V nabídce topidel na dřevo dnes najdete krbová kamna teplovzdušná, krbové vložky s teplovodním výměníkem pro ohřev užitkové vody i doplňky pro akumulaci tepla. K nejrozšířenějším typům ovšem patří teplovzdušné krby, které za pomoci kvalitní krbové vložky, teplovzdušných rozvodů a zpravidla ještě soustavy ventilátorů dovedou účinně vytápět celý rodinný dům.

Krbová kamna

V krbových kamnech dnes lze topit nejen dřevem, ale také dřevěnými briketami nebo peletkami. Výběr konzultujte s odborníky podle rozměru místností nebo celkové plochy prostoru, jež mají kamna vytápět. Pro bezproblémový provoz potřebujete kvalitní palivo. Pokud je jím dřevo, mělo by být dva roky staré a řádně vyschlé. Pak dosahuje vyšší účinnosti spalování, má nižší produkci popela a méně znečišťuje spalinové cesty (dehtování spalovací komory, kouřovodů i komína). Můžete zvolit krbová kamna s teplovodním či teplovzdušným výměníkem nebo s akumulací tepla. Cena se pohybuje od 15 až po 100 tisíc korun – podle kvality použitých materiálů, účinnosti spalování, frekvence přikládání či vybírání popela, případně podle doplňků (výměník, trouba, akumulační jádro).

Kovaná kamna Busta jsou dílem kováře Pavla Tasovského. Horní deska ze dvou žulových kamenů, které akumulují a následně vyzařují teplo. Cena 103373 Kč. Želetavská kamna.

Teplovodní rozvod

Chcete využívat krb k vytápění celého domu? Můžete zvolit krbové vložky s teplovodním nebo teplovzdušným výměníkem. První z nich kombinují teplovzdušný přenos tepla do prostoru a rozvod tepla prostřednictvím vodního média. Za kvalitní teplovodní vložku ovšem zaplatíte dost peněz, navíc musíte připočíst náklady na akumulační nádrž, oběhové čerpadlo, záložní zdroj a další nutné příslušenství. Výměník bývá zpravidla umístěn ve dvojitém plášti vložky nebo přímo v topeništi a tvoří jej soustava potrubí, skrz které protéká voda a ohřívá se. Může být umístěn také na odvodu spalin, ale pak hrozí nadměrné ochlazení spalin v kouřovodu, což zhoršuje tah komína a vede k většímu dehtování vložky i spalinové cesty.

Teplovzdušný rozvod

Jestliže zvolíte pro vytápění celého domu teplovzdušný výměník, máte na výběr dva systémy: nucený a samotížný. V prvním případě rozvod tepla zajišťuje ventilační jednotka, která potřebuje připojení k elektrickému proudu, v tom druhém stoupá teplý vzduch z kamen přirozeně vzhůru a ventilátor není zapotřebí, rozvod tepla však trvá déle. Kvalitní krbová vložka vás přijde nejméně na 25 tisíc korun, spíše však počítejte s cenou 80 až 100 tisíc. Speciální teplovzdušné krby mají ve své horní části zabudovány otvory pro následný rozvod tepla systémem pevného potrubí z pozinkovaného plechu nebo hliníku. Instalace bývá relativně snadná a pořizovací cena přijatelná (určitě levnější než klasické teplovodní vytápění domu). Podstatnou výhodou je, že systém nemůže zamrznout. Díky tomu je vhodný k vytápění chat či chalup, kde se netopí trvale. Nevýhodou je vyšší hlučnost, prašnost, vysoušení vzduchu a přenos zvuků nebo pachů přes průduchy. Tyto potíže mohou zmírnit vzduchové filtry a izolace rozvodů. Potrubní rozvod bývá zakončen v jednotlivých místnostech mřížkou se žaluzií nebo ventilačním talířem.

Rozvod od kamen

Teplý vzduch mohou po domě rozvádět i krbová kamna, a to buď tlačným, nebo tažným systémem. Tlačný ventilátor je umístěn ve spodní části kamen, nasává studený vzduch z místnosti a vhání jej do mezipláště a teplovzdušného výměníku. Ohřátý vzduch pak vychází ze zadní části kamen, kde je vyveden do dvou objímek. Na ně lze napojit větve teplovzdušných rozvodů a potrubím vytápět vzdálenější místnosti. Proudění ohřátého vzduchu do rozvodů lze regulovat uzavírací mřížkou v přední části kamen. Tažný systém má krbový ventilátor umístěn nad kamny a napojen na teplovzdušné vývody spotřebiče. Ventilátor odsává teplý vzduch a rozvádí ho potrubím do jednotlivých místností.

Akumulace tepla

Speciální konstrukci mívají krbové vložky pro akumulační provoz. Podle typu bývá možné na ně umístit další akumulační prvky (šamotové desky, cihly či prstence). Velké procento akumulačních čili sálavých krbů má stavěné topeniště, jehož tahový systém dosahuje vynikající účinnosti. Pro případný rozvod tepla po domě se zde dá vybudovat tzv. hypokaustní systém (vytápění zdola). Akumulační krby sestávají ze speciální krbové vložky a obestavby, která je zhotovena z materiálů schopných akumulovat maximum tepla (litý šamot, mastek, žula, keramické kachle). Krby nemají ventilační mřížky a po zatopení se začne nahřívat buď tahový systém, nebo samotná obezdívka. Proto je nástup tepla v místnosti pomalejší než u klasických krbů. Po nahřátí celé akumulační masy však krb vydrží bez přikládání pomalu sálat teplo – někdy až 24 hodin (mastková kamna). Cena ovšem odpovídá kvalitě a začíná přibližně na 200 000 Kč.

Text: Vít Straňák
Foto: archiv firem

Datum vydání: 7. 4. 2020

Edit: