Exteriérové topné systémy

Temperování venkovních ploch garantuje čistotu okolí domu a suché boty po celou zimu. Důležité je ale také bezpečí – na suchém chodníku neuklouzneme.
Nejdůležitější je temperovat vstup k domu a cestu od branky, místo na parkování a venkovní schody. Praktické je ale nechat umístit topné rohože či kabely i pod cestu k dílně, kůlně nebo zahradní sauně.

I když žijeme v nížině, kde v zimě sotva zasněží, i tak temperované venkovní plochy oceníme: slouží nám totiž od podzimu do jara, kdy není nouze o deště, nebezpečnou ledovku a náledí nebo mrznoucí déšť se sněhem.

1

Pro každého něco

Vyhřívání vnějších povrchů přináší kromě komfortu a čistoty také zvýšenou bezpečnost. Při ranním vykročení z domu nehrozí uklouznutí, v horším případě pád či rovnou podvrknutí nebo zlomenina nohy. Pohodlí a zvýšení bezpečnosti ocení méně pohybliví a starší lidé, ale i rodiče malých dětí. Ideální jsou suché zimní cesty pro dětské kočárky a invalidní vozíky.

Instalaci svěřte odborníkům

Elektrické temperování chodníků a cest provádějí specializované firmy. Jejich pracovníci určí vždy nejlepší variantu topných systémů pro dané místo. Exteriérové topné kabely nebo rohože se vyznačují zvýšenou mechanickou odolností. Vkládají se pod nášlapnou vrstvu, tedy pod asfalt, beton nebo dlažbu. V podstatě je to obdoba interiérových velkoplošných topných systémů, kdy máme topení pod podlahou nebo ve stěně. Venku musí být všechno jenom odolnější a více chráněné.

2

Topný kabel je trojitě přichycen k vnitřní straně žlabu. V případě potřeby je veden také v úžlabí střechy. Dvojité nebo trojité uložení kabelu se zvolí v závislosti na délce slunečního svitu, místním klimatu a velikosti žlabu či úžlabí. V-SYSTÉM ELEKTRO

Topné rohože a kabely

Topné rohože se pokládají na delší užší místa, jako jsou příjezdové koleje ke garáži, cestičky pro pěší a podobně. Rohože, které se zalévají do betonu, se mohou uvést do chodu nejdříve po 28 dnech, tedy až po úplném vyzrání betonu. Betonová směs musí obsahovat příměsi chránící beton před vnějšími vlivy.
Topné kabely neboli termokabely nacházejí využití zejména při temperování menších nebo nepravidelných ploch, u kterých není možné použít topné rohože. Kabely se pokládají podobně jako doma do podlahy: pravidelně – vzdálenost mezi smyčkami kabelu musí být nejen pravidelná, musí navíc být shodná se šířkou smyček. A pro zajímavost: průměr ohybu kabelu smí být minimálně osminásobkem jeho průměru.

3

Topný kabel je trojitě přichycen k vnitřní straně žlabu. V případě potřeby je veden také v úžlabí střechy. Dvojité nebo trojité uložení kabelu se zvolí v závislosti na délce slunečního svitu, místním klimatu a velikosti žlabu či úžlabí. V-SYSTÉM ELEKTRO

4

Na schody a terasy

U pochozích komunikací se topný kabel nebo rohož umísťují do pískového lože nebo do betonové desky, u schodů a teras nejčastěji do lepicího tmelu. Na cestu, po níž jezdíme autem, se umístí topný kabel do betonové desky; ta jej bude chránit před deformací, když nad ním přejede auto. Pro vyhřívání venkovních ploch se instaluje plošný příkon 300 W/m², aby systém mohl správně fungovat i v průběhu tuhých mrazů.

Způsob regulace je na vás…

A jak se venkovní topení ovládá? Důležité je najít ideální typ regulace pro daný typ zateplení. Musí se určit optimální chvíle, kdy se topný systém uvede do chodu – dříve, než vznikne nebezpečí námrazy, ale ne příliš předčasně. Temperování venkovních ploch je možné ovládat třemi způsoby: ručně, na základě snímání teploty anebo podle monitorované teploty i vlhkosti vzduchu.

5

Okapy a střešní svody lze vyhřívat odporovými topnými kabely nebo samoregulačními kabely. Konstrukce samoregulačních kabelů zajišťuje automatickou regulaci topného výkonu v závislosti na okolní teplotě – a to v kterémkoliv místě jeho délky. Vyhřívání chodníku: instalace do jemného plaveného písku. FENIX JESENIK

Řízení podle teploty a vlhkosti

Spolehlivostí a nejlevnějším provozem se vyznačuje ta regulace, která snímá venkovní teplotu i přítomnost sněhu, ledu nebo vody. Postřehne tedy přítomnost vlhkosti spolu s mrazem a vydá pokyn k zapnutí systému. Je ale finančně nejnáročnější. Regulátor (umístěný v rozvaděči) pomocí kabelové teplotní sondy snímá venkovní teplotu. Až se venku ochladí pod nastavenou hodnotu, uvede se do činnosti vlhkostní čidlo – na něm nejdříve roztaje sníh nebo led a vlhkost, která na tomto čidle vznikla, vodivě propojí dva kovové snímače. Regulátor potom zaznamená vznik námrazy a sepne připojený topný kabel – a celá venkovní plocha se začne temperovat.

Řízení pouze na základě teploty

Tady vše záleží na poklesu teploty. Topný kabel řízený termostatem se sepne v případě, že venkovní teplota klesne pod nastavenou hodnotu. Diferenční termostat přitom můžeme nastavit – určit na něm teplotu pro zapínání a vypínání. Tento systém je méně přesný než předchozí, který bere v potaz i vlhkost. Nezareaguje třeba na holomráz bez sněhové pokrývky. Systém, který nesleduje vlhkost, se na základě zaznamenání mrazu zapne a topný prvek pak běží naprázdno, nikde ani sníh, ani led…

Ruční ovládání topného systému

Temperování venkovních ploch se podle potřeby dá jednoduše ručně zapnout i vypnout. Je jasné, že v tomto případě to s přesností nebude nejlepší: buď ve správnou dobu nejsme doma anebo na to zapomeneme. To je samozřejmě neekonomické, stoupají nám náklady na spotřebu elektřiny. Systém se musí zapnout hned, když námraza vzniká, pozdější sepnutí už nemusí pomoci. A dokonce, pokud už nasněžilo, odtávání se může opozdit a trvat až 12 hodin. Jindy zase můžeme systém zapnout omylem a běží tak zbytečně. Tím se opotřebovává topný kabel nebo rohož a jejich životnost se zkracuje – to pokud bychom systém zapnuli při teplotách vyšších než 10 °C.

7

Chodník temperuje odporová topná rohož HMO (topný kabel z výroby, fixovaný v pravidelných roztečích na tkanině pro snadnou pokládku). Topná rohož je zpravidla zasypána kladečskou vrstvou (kamenivem frakce 0-4) bez ostrých úlomků. Skladba plochy je vždy dána projektem. V-SYSTÉM ELEKTRO

Kolik stojí zimní pohodlí?

50 centimetrů široká a 4 metry dlouhá topná rohož MST s příkonem 600 W stojí 1648 Kč.
Třímetrová a 75 cm široká topná rohož MDT (400 W/m²) přijde na 2064 Kč.

Zateplené střechy a okapy

Venkovní topné systémy zvládnou odstranit sníh a led i ze střechy a chránit ji tak po celou zimu, včetně jejích doplňků. Těžký sníh společně s rampouchy ohrožují osoby kolem domu. Nehledě na škody způsobené na střeše: tíha ledu a sněhu může zkroutit či odtrhnout okapy, svody nebo poškodit střešní krytinu. Stejně tak i tající voda fasádu. Střechy, žlaby a svody vyžadují topné kabely s ochranným opletením. Topné kabely se vkládají na střešní krytinu, do okapových žlabů a svodů a fixují se speciálními plastovými úchytkami. O temperování můžeme uvažovat u všech druhů střech. Ploché střechy se často pokrývají celé, pultové a sedlové – hlavně ty s šikmějším spádem – mají zateplené hlavně okrajové, nejvíce namáhané části, žlaby a svody. O typu a způsobu instalace systému rozhodne opět odborná firma, přičemž vezme v úvahu i nadmořskou výšku a typ místního klimatu.

K vyhřívání venkovních ploch se instaluje plošný příkon 300 W/m². Vysoký výkon je nezbytný, aby celý topný systém mohl správně fungovat i při teplotách hluboko pod bodem mrazu.

Kam se topný kabel nebo rohož ukládá?

Chodník: do pískového lože nebo do betonové desky
Schody a terasa: do lepicího tmelu
Příjezdová cesta: Do betonové desky, která chrání topný prvek před tíhou automobilu.
Foto: archiv firem

Více informací se nachází v listopadovém vydání z roku 2016, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

img.php

Edit: