Exteriérové, vchodové dveře

Při příchodu do svého domu či bytu se u vchodových dveří obvykle příliš dlouho nezdržíte. A ani jako host se nad nimi nejspíš nepozastavíte, tedy pokud nebudou třeba puntíkované… Na tuto nedílnou součást domu či bytu jsou přitom kladeny vysoké nároky, design je jen jeden z nich.

Vchodové dveře jsou obvykle to první, čeho se dotýkáte při příchodu domů, a to poslední, na co sáhnete, když domov opouštíte. S naprostou samozřejmostí chrání vaše soukromí. Odpovídající parametr bezpečnosti je však jen jeden z mnoha požadavků, které musejí vchodové dveře splnit.

3

2

1

BRÁNA DO DOMU

Rozdílné nároky se přitom kladou na dveře vedoucí do bytu a do domu, a to už z toho důvodu, že domovní vchodové dveře jsou venkovní a dveře do bytu interiérové.

Dveře vedoucí do domu kromě toho, že by vzhledově měly korespondovat s vnějším pláštěm objektu, musí ze zákona splňovat určité požadavky. Patří mezi ně tepelně technické vlastnosti odpovídající budově. „Vchodové dveře u rodinných domů musí nyní podle programu Zelená úsporám splňovat hodnotu prostupu tepla Ud = 0,95 W/m2K, a raději ještě nižší,“ upozorňuje Miroslav Culka za společnost DAFE-PLAST. Dále musejí být schopné odolávat násilnému vniknutí a povětrnostním vlivům. Vyplatí se dále řešit zvukový útlum a mechanickou odolnost.

U venkovních dveří domu není podle odborníků zásadní rozdíl mezi tím, zda pořizujete nové vchodové dveře při projektování stavby nebo v době, kdy již dům stojí a vy jen potřebujete tento prvek obnovit, ať už z jakýchkoli důvodů. „Už ve stavebním projektu je počítáno s určitými tepelně technickými parametry, které určují, jaké hodnoty tepelného prostupu by objekt měl mít, aby byl dodržen energetický výpočet pro objekt, takzvaný štítek energetické náročnosti budovy. Je tedy důležité vybrat do domu vchodové dveře, které zajistí dodržení stanovených hodnot tepelného prostupu v projektu. Jediné, co již hotový stavební otvor ovlivňuje, je rozměr dveří; těch se ale nabízí celá řada. Ovšem prostupnost tepla je parametr, jímž bychom se měli řídit i v tomto případě,“ konstatuje Miroslav Culka.

4

5

6

Z CHODBY DO BYTU

U vstupu do bytů je podobně jako u venkovních dveří nutné řešit estetickou stránku věci. Aby vyhověla potřebám domu i soukromého prostoru, lze zvolit na každé straně jiné provedení. „Na straně venkovní chodby lze vybrat takový dekor, který dobře splyne s okolními dveřmi, a uvnitř zase zvolit dekor, jaký mají ostatní interiérové dveře. Na vnitřní straně tak mohou dveře dokonale ladit s celkovým pojetím interiéru a na venkovní straně nebudou nijak vyčnívat a lákat svým vzhledem případné lupiče,“ vysvětluje Martin Dozrál ze společnosti SOLODOOR.
Dveře vedoucí do bytu mají v porovnání s těmi domovními obecně nižší nároky na tepelné ztráty, důležitější je však požární odolnost, kouřotěsnost, zvuková neprůzvučnost i klimatická odolnost, která zaručuje rovinnost křídla a snižuje tepelné ztráty, a v neposlední řadě bezpečnost. „Dveře musejí splňovat požární odolnost 30 minut, zvukovou odolnost minimálně 32 dB, klimatickou odolnost, dále hodnotu prostupu tepla U = 1,8 W/m2K. V rámci doporučení je pak náležitost do bezpečnostní třídy alespoň 2, lépe však 3,“ vypočítává Aleš Ullmann. Jeho tvrzení týkající se míry bezpečnosti potvrzuje i Ivan Pavlíček, odborník na zabezpečení domácností ze společnosti NEXT: „Zloději odolají pouze certifikované bezpečnostní dveře nejméně ve III. bezpečnostní třídě, a to s vložkou a kováním, které spadají alespoň do stejné bezpečnostní třídy jako dveře samy.“
Proto pamatujte, vchodové dveře musí být bezpečné, musí dobře vypadat a musí izolovat.

7

8

9

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY

Vybírat vchodové dveře bez pomoci odborníka není rozhodně dobré. O vhodné volbě se tak poraďte s výrobcem dveří, autorizovaným prodejcem či architektem. Napravit špatné rozhodnutí, které se potvrdí až v průběhu užívání, může stát zbytečně peníze navíc a zároveň ohrozit vaši bezpečnost stejně jako snížit komfort bydlení. Kde se nejčastěji chybuje? „Velmi často se stává, že v projektu je počítáno pouze se šířkou 90 cm. Do takového otvoru lze ale osadit dveře s průchodem pouze 75 cm, což odporuje nejen předpisům, ale i požadavkům na kvalitu bydlení,“ upozorňuje Miloslav Culka z DAFE-PLAST. Zamyslet se před výběrem je dobré také nad tím, kam se dveře budou otevírat – zda dovnitř či ven. Vchodové dveře se otevírají obvykle dovnitř, ale pokud máte domovní vchod opatřený zastřešením, lze zvolit i otevírání směrem z domu, které nezabírá místo v chodbě či vstupní hale. Pokud měníte staré dveře za nové, pak by se výměna měla rozhodně týkat nejen dveřního křídla, ale také zárubní. Bez toho totiž nelze docílit technických vlastností, které vykazuje křídlo. „Další častou chybou je tvarově nevhodný druh dveří a zárubní. I společná chodba v bytovém domě si zaslouží určité ohledy na estetiku, protože je vizitkou všech obyvatel. Pro panelové bytovky opravdu nejsou vhodné dřevěné masivní rustikální dveře s kazetami. Proto tam, kde jsou hladké dveře, se doporučuje použít opět hladké provedení, naopak ve staré zástavbě, kde jsou dveře kazetové, zvolit typově stejný druh dveří a zárubní,“ radí Aleš Ullmann ze SAPELI.

10

11

12

VYŠPERKOVANÉ DVEŘE

Trendy a moderní technologie samozřejmě ovládají i sortiment dveří. Pro vchod do domu tak můžete například zvolit plošně lícující vchodové bezpečnostní dveře. Komplet tvoří zárubeň a dveřní křídlo lícující s rámem z exteriéru, vše je tedy v jedné rovině a nikde nic nepřekáží.

Z vychytávek se pro vchodové dveře do domu nabízejí také speciální válečkové panty. „Není to pouze prvek designu, ale i bezpečnosti. Jejich uchycení je vždy skryto v rámu a křídle dveří, takže v interiéru či exteriéru je vidět pouze decentní váleček,“ popisuje Miroslav Culka.

U vchodových dveří do bytu se pak v současnosti uplatňuje moderní prvek v podobě bezpolodrážkového provedení nebo madla, jehož součásti je i bezpečnostní rozeta.

13

15

KOMU OTEVŘETE

Samostatnou kapitolou jsou samozřejmě systémy otevírání dveří. U domů lze kromě dnes již klasických elektronických systémů, jako jsou čtečka karet nebo čipů, biometrická čtečka otisku prstu, klávesnice či elektronický systém dálkového otevírání, místo klíče použít i mobilní telefon. Ten dveře otevře pomocí bluetooth. Pro větší bezpečnost lze dveře také osadit digitálním kukátkem. „Nikdo nepozná, že se díváte do kukátka, umožňuje zoomování, a dokonce některé typy kukátek mají i možnost zaznamenat, kdo zvonil u dveří,“ osvětluje princip digitálního kukátka Aleš Ullmann. Pro pocit vyšší bezpečnosti nejen tehdy, když nejsou dospělí doma, poslouží podobná vychytávka, kterou představuje kamerové dveřní kukátko. To přenáší obraz osoby stojící za dveřmi na malý LCD monitor připevněný na zdi. V momentě, kdy ve vaší nepřítomnosti zazvoní neočekávaná návštěva, můžete si nechat poslat obraz osoby za dveřmi na svůj mobil.

16

17

 

Datum vydání: 6. 2. 2016

Edit: