Jak vypadá moderní čistička odpadních vod pro rodinné domy?

Pro stále více nově postavených rodinných domů je čistička odpadních vod nezbytností. Pozemky k zástavbě jsou totiž na okrajích měst a obcí, kde nemohou být připojeny k centrální kanalizaci, a tak se majitelé rodinných domů musí o čištění odpadních vod z domu postarat sami. Tedy vlastně svěřit tuto práci právě čistírnám. Jak mají vypadat moderní čistírny a co by v nich nemělo chybět? Na to se nyní zaměříme detailněji.

Budeme popisovat na konkrétním příkladu – čističce Gonap
Popis čistíren odpadních vod jsme se rozhodli provést na konkrétním modelu. Rozhodli jsme se pro čistírnu značky Gonap české výroby. Čistírny odpadních vod Gonap jsou jedny z nejkvalitnějších druhů nabízených na našem trhu. Firma Gonap certifikována dle systému kvality ISO 9001:2000 a na vývoji a inovacích nabízených produktů spolupracuje i s jinými, specializovanými organizacemi. I díky tomu dosahuje vysoké kvality.

Domovní ČOV podzemní typ 5Pa*
Tento druh čistírny je určen pro domácnosti, ve kterých trvale pobývá 2-6 osob. Tedy pro většinu rodinných domů. Jedná se o podzemní čistírnu, kterou tvoří samonosná nádrž z kvalitních plastů, která se usazuje do výkopu. Čistírna je řízena mikroprocesorovou jednotkou PLC včetně vizualizace provozních stavů. Toto zaručuje optimální nastavení technologického procesu a zároveň dosažení vysokého čisticího efektu. Minimální čistící účinnost je 95%.

Hlavní je vnitřní rozmístění a technologie čištění
Nejdůležitější u čistíren odpadních vod je však samotná technologie čištění. V DČOV podzemní typ 5Pa* je nádrž rozdělena technologickými přepážkami na akumulační a aktivační prostor. S pomocí aeračních pryžových elementů je v aktivační oblasti vody provzdušňována. V horní části se nachází uzavřený prostor pro elektroventily, dmychadlo a nádoby pro odvodňování stabilizovaného kalu. Akumulační prostor je dimenzován tak, aby byl schopen pojmout 24 hodinovou produkci splašků.

Komerční prezentace

Datum vydání: 9. 4. 2015

Edit: