Kamenná vlna zajistí bezpečné a úsporné bydlení

Ročně se do měst nastěhují desítky milionů lidí. Více než 10 milionů obyvatel bude mít v roce 2030, podle odhadů, 41 světových metropolí. Třicet procent Evropanů spí v málo klidném prostředí. Na celém světě se v budovách spotřebuje 40 % energie. Je nutné přijmout opatření, jinak může vzrůst spotřeba energie do poloviny tohoto století o 50 %. Společnost ROCKWOOL si uvědomuje neodkladnost řešení problémů, které jsou spojené s bezpečným a úsporným bydlením, a proto přijímá výzvu k udržitelnému rozvoji.

Základem je síla přírodního kamene, ze kterého ROCKWOOL vyrábí inovativní produkty pro moderní a úsporné bydlení nebo konkurenceschopné a udržitelné podnikání. Izolace z kamenné vlny šetří spotřebu energií v rodinných domech, bytech i v průmyslových halách, chrání budovy před šířením požáru a obyvatele či zaměstnance před nepříjemným hlukem. Správně provedené izolace fasády, střechy, příčky, podlahy nebo technického zařízení výrazně prodlužují životnost stavby a významně přispívají ke snížení její energetické náročnosti.

Klidné a tiché prostředí

Odhaduje se, že asi 120 miliónů osob na světě trpí problémy spojenými s celkovou nebo částečnou ztrátou sluchu. Hluk zvyšuje stres, negativně působí na koncentraci, produktivitu a rovněž na celkový zdravotní stav. Komplikuje komunikaci a proces učení. Při dlouhodobém působení hluku dochází k poškození zdraví.

Ukázka typických hladin zvuku z různých zdrojů

 

Izolace z kamenné vlny chrání jak vnitřní prostředí před hlukem, který přichází z venku – např. z automobilové dopravy – tak venkovní prostor, který vzniká uvnitř objektu, např. hlučná průmyslová výroba. V bytovém domě mohou být pro jejich obyvatele velmi nepříjemné třeba zvuky od sousedů.

Výrobky ROCKWOOL zásadním způsobem omezují přenos hluku a podstatně zlepšují akustické vlastnosti celé stavby. Kamenná vlna má otevřenou vláknitou strukturu, a proto je k pohlcování a regulování hluku ideálním stavebním materiálem.

Šetří mnohem více energie

Kamenná vlna je dlouhodobě stálá a nemění svou izolační funkci. Zachovává své vlastnosti po celou dobu životnosti. Produkty ROCKWOOL z přírodního kamene mají větší hustotu, nesesedají a nedeformují se. Díky tomu jsou tvarově stálé, pružné a zachovávají svoji tloušťku.

Výroba produktů z kamenné vlny je šetrná k životnímu prostředí. Přírodní cyklus Země vyprodukuje 38 tisíckrát více kamene, než skupina ROCKWOOL spotřebuje při roční výrobě kamenné vlny. Izolace ROCKWOOL ušetří mnohem více energie, než je zapotřebí nejen pro jejich výrobu, ale i pro skladování, přepravu nebo recyklaci a nakládání s odpady. Podstatná část výrobního odpadu je recyklována a vrací se zpět do výroby.

Jednoznačně prokázané vlastnosti

Česká Asociace výrobců minerální izolace, členem je i společnost ROCKWOOL, nedávno zveřejnila výsledky celoevropské studie (autorem bylo Evropské sdružení výrobců minerální izolace EURIMA), která zkoumala současné vlastnosti izolace z kamenné vlny instalované před více než 20 lety v různých budovách a aplikacích. Výsledky potvrdily výjimečné vlastnosti kamenné vlny.

Ukázalo se, že použité izolace mají očekávanou vysokou pevnost v tlaku a jsou v konstrukci budovy plně funkční. Konstrukce navíc nevykazuje žádné závady související s instalací izolace. Některé parametry, např. tepelná vodivost, ukázaly dokonce lepší hodnoty než deklarované. Studie jednoznačně prokázala, že vlastnosti izolací z kamenné vlny se v důsledku stárnutí nezhoršují. Pokud je izolace aplikována v souladu s instrukcemi výrobce, má i po 20 letech takové vlastnosti, které má mít.

Komerční prezentace

Uložit

Datum vydání: 22. 5. 2017

Edit: