Krytina je součástí střešního pláště

Je lepší pálená nebo betonová taška? A co plechová, asfaltová nebo vláknocementová krytina? Čemu dát přednost? Která je nejlevnější? Která nejdéle vydrží? O kterou se nebudeme muset vůbec starat? To jsou otázky, které si klademe při výběru střešní krytiny. Střechu však nedělá jen krytina, ta je jen součástí celého střešního pláště. Je proto třeba uvažovat o střeše jako celku.

Úlohou střešní krytiny je chránit dům před všemi rozmary počasí. To však je pravda jen částečná, respektive plně platná u střech, pod kterými se přímo nebydlí a pod kterými je půdní provětrávaný prostor. Takové domy se však dnes již téměř nestavějí, naopak, staré půdy se postupně zabydlují. Střeše tak přibyly další povinnosti, především nedovolit, aby skrze ni unikalo z domu teplo. Proto již nestačí dům ochránit jen krytina, o splnění náročnějších úkolů se musí postarat více vrstev střešního pláště, zejména tepelná izolace a pojistné folie. Z těchto důvodů je třeba konkrétní střešní krytinu zvolit již na začátku projektové přípravy, protože se jí musí přizpůsobit jak tvarové řešení střechy, tak konstrukci a složení střešního pláště. Nebo naopak, požadovaný tvar střechy může předurčit výběr krytiny. A netýká se to jen novostaveb, ale i rekonstrukcí domů.

3

2

Rozměr šindele maloformátové falcované krytiny PREFA je 420 x 240 mm v položené poloze, tloušťka plechu 0,7 mm. Plocha 1 m2 je tvořena deseti kusy šindelů o celkové hmotnosti 2,5 kg. Celý systém je bezúdržbový, není ho třeba natírat a při dodržení montážních pravidel na něj lze poskytnout čtyřicetiletou záruku (na jakost materiálu a barvu). PREFA Aluminiumprodukte

1

Betonová taška Classic STAR je vyrobena unikátní technologií, jejímž výsledkem je velmi hladký povrch a pevné tělo tašky. Do povrchové vrstvy jsou integrované pigmenty, které odrážejí sluneční záření. Vyznačuje se barevnou stálostí, zvýšenou odolností a atraktivním vzhledem. BRAMAC

CO PLATÍ PRO VŠECHNY

Než se budeme věnovat konkrétním kritériím výběru, zdůrazněme, že základním by měla být kvalita. Střešní krytina je vystavena tak obtížným podmínkám, že se zde opravdu nevyplatí šetřit. Druhým doporučením týkajícím se všech druhů krytin je jednoduchost řešení. To se netýká přímo krytiny, ale celkového návrhu střechy, jejího tvaru. Čím je střecha členitější, tím větší je riziko poruchy. A nejde ani tak o to, že nám bude střechou téci do domu, ale o to, postupně tak bude ztrácet izolace své tepelně izolační vlastnosti, krov bude podléhat hnilobě a plísním… Zjistit, kde se stala chyba může být obtížné, a oprava bude nejspíš nákladná. Nepůjde jen o to vyměnit několik tašek. Střešní krytiny navíc nejsou namáhány jen shora, povětrnostními podmínkami. Protože se přímo pod střechou bydlí, je střešní plášť namáhán i vlhkostí, která vzniká provozem domácnosti. Krytina musí mít možnost dobře větrat a při případném zatečení i rychle proschnout. Střechy jsou proto navrhovány jako odvětrávané, tedy s větrací mezerou pod krytinou. A třetím obecným doporučením je dbát i o kvalitu realizace střechy. Té se ještě budeme dále věnovat.

4

Rovný profil, klasické zbarvení, čisté linie a geometrický tvar plochy – to jsou vlastnosti, které předurčují betonovou tašku Tegalit STAR jako krytinu vhodnou pro moderní architekturu. Nejmodernější technologie výroby STAR se vyznačuje výrazně hladkým povrchem a vysokou pevností střešních tašek, které jsou odolnější proti povětrnostním vlivům, usazování nečistot, mechů a lišejníků. Speciální, do povrchu integrované pigmenty zajišťují odraz infračerveného záření a chrání tak podkroví před přehřátím. BRAMAC

5

Místa, kde střecha navazuje na hraničící nebo prostupující stavební prvky, jako jsou komíny, vikýře nebo dělicí stěny, patří z pohledu možného zatékání k nejrizikovějším. Je proto nutné je opravdu důkladně utěsnit.

6

Z pěti barevných provedení těsnicího pásu si lze vybrat to, které nejlépe ladí s odstínem střešní krytiny. Více na www.hpi.cz.

PODLE ČEHO VYBÍRAT

Můžeme říci, že každá kvalitní, certifikovaná krytina bude dobrou volnou. V prvé řadě by měla domu slušet, souznít s architektonickým stylem domu i jeho okolím. Někde může být výběr krytiny omezen místními regulativy, popřípadě památkovou ochranou. Omezujícími kritérii budou zejména klimatické podmínky a sklon střechy, popřípadě její členitost. Výrobci jednotlivých druhů krytin uvádějí doporučený bezpečný sklon střechy, který je optimální pro položení krytiny. Neznamená to však, že není možné použít danou krytinu nad tento sklon, jen jsou potřeba doplňková opatření, která výrobci také přesně definují. Při rekonstrukcích nás může ve výběru limitovat tíha krytiny, tedy jak hodně zatíží střešní krov. V případě novostaveb se tvarové řešení a její konstrukce v projektu přizpůsobí zvolené krytině. Je však třeba poznamenat, že například dvojnásobná hmotnost nevyžaduje zvýšit dvakrát únosnost střechy. Únosnost střechy musí být v projektu dimenzována na podstatně větší zátěž, než je tíha střešní krytiny, musí počítat i s nápory větru či ležícím sněhem. Hmotnost střešní krytiny proto znamená zhruba jen 15 – 25 % celkové zátěže.

7

8

9

KMB BETA – profilovaná drážková betonová taška vyrobená z jemnozrnného probarveného betonu vytváří na střeše zajímavé efekty. Každý ze čtyř nabízených odstínů lze dodat v povrchové úpravě matné nebo lesklé. Je určena pro šikmé střechy od 12° do 90°. KM BETA

KOLIK BUDE STÁT?

Již jsme si řekli, že bychom neměli šetřit na ceně samotné krytiny, na její kvalitě. Pokud chceme ušetřit, čekejme raději na akční či sezonní slevy kvalitních krytin. Neporovnávejme však jen cenu samotné plošné krytiny, ale je třeba srovnávat cenové nabídky konkrétně na naši střechu. Tedy včetně všech prvků, kterými se řeší tvar střechy, její odvětrávání, zajištění proti skluzu sněhu a tak dále. Tyto doplňkové prvky jsou dražší než cena samotné krytiny, proto mohou konečnou kalkulaci výrazně ovlivnit. Cena se různí i podle náročnosti pokládky, tedy podle ceny práce. Některá krytina vyžaduje bednění, které je výrazně dražší než laťování. Rozdíly budou i v nákladech na dopravu a přihlédnout je třeba i k předpokládané životnosti střechy a nákladnosti údržby.

10

11

12

13

Asfaltové šindele vyhoví jak tradiční, tak moderní architektuře. Šindele IKO Cambridge Xpress laminované dvouvrstvé se vyznačují odolností proti silným větrům. Vyrábějí se v široké škále přírodních barev a odstínů. IKO

KVALITA REALIZACE

Samotná střešní krytina je pouze polotovar, který může plně sloužit až po pokládce; záleží tedy na samotném řemeslném zpracování. Výběru realizační firmy proto věnujte obzvláštní pozornost, špatně provedená práce by mohla nejen pokazit radost z korunovace vašeho domu, ale ohrozit i uznání záruky v případě problémů. Prověřenou realizační firmu můžete získat v databázi Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů nebo vám ji může doporučit prodejce krytiny, spolehlivé jsou reference sousedů a známých. Dobrá firma by se měla prezentovat referenčními objekty, z nichž některý byste si rozhodně měli osobně prohlédnout. Věnujte pozornost sepsání smlouvy o dílo, nespoléhejte se na předložený formulář, pohlídejte si záruku na práci i pojištění odpovědnosti za výkon stavebních prací. Trvejte na vedení stavebního deníku, který je důležitým dokladem při řešení reklamací. Výrobci poskytují různě dlouhé záruky na svůj materiál, avšak udávají přesné podmínky, za kterých za výrobky ručí. Proto je třeba si je pečlivě prostudovat a dbát o to, aby je dodržela realizační firma.

Solidní firma by měla na základě projektové dokumentace nebo alespoň zaměření střechy předložit podrobnější cenovou nabídku a návrh smlouvy o dílo. Cenová nabídka by měla obsahovat výměry jednotlivých částí střechy, cenu použitého materiálu nejlépe ve specifikaci použitých prvků, samostatně vyčíslenou cenu za práci, případně i cenu za dopravu materiálu na stavbu, cenu za manipulaci s materiálem, při rekonstrukcích i cenu za likvidaci odpadu a rovněž platnou sazbu daně z přidané hodnoty.

14

KLASIKA – TAŠKY

Tradiční krytinou jsou u nás pálené, a později i betonové tašky. Jsou sice mezi střešními krytinami nejtěžší, tuto svou nevýhodu však vykupují jinými vlastnostmi, především vysokou odolností, dlouhou životností, dobrými tepelně izolačními i zvukově izolačními vlastnostmi. Jsou prodyšné a vyznačují se i vysokou akumulační schopností. Betonové tašky jsou obecně o něco těžší, rozdíl je však velmi malý, záleží také na tvaru konkrétního výrobku. Váha pro výpočet zatížení se uvádí u jednotlivých typů tašek, pohybuje se od 40 kg po 80 kg na m2. Ač se jedná o klasiku, v nabídce najdeme vedle klasických tvarů i tašky rovné, větších formátů, které sluší i zcela moderním tvarům domů. Pro rekonstrukce jsou vhodné posuvné tašky, které se díky vůli v krycí délce hodí takřka pro všechny rozteče latí a které je možné pokládat na původní laťování. Pálené a betonové tašky jsou vhodné pro střechy o sklonu od 22°, některé typy betonových tašek jsou vhodné i pro sklony ještě nižší, až 7°.

VLÁKNO A CEMENT

Vláknocementové krytiny jsou klasikou v oblasti lehčích krytin. Nahrazují dříve používané azbestocementové krytiny a eternit na střechách o sklonu sklon 15° až 20°. Na rozdíl od nich je zdravotně zcela nezávadná. Vyrábějí se ve dvou základních druzích – jako skládané v podobě šablon různých tvarů nebo jako vlnité velkoformátové tabule. Vláknocementová krytina je pevná, stálá a odolná vůči povětrnostním vlivům. Její hlavní výhodou je nízká hmotnost (12 až 21 kg/m2), je proto velmi vhodná při rekonstrukcích, když starší krov již neunese těžkou skládanou krytinu. Nevýhodou je jejich křehkost, střecha není pochozí, obtížněji se proto opravuje. Vláknocementové šablony a desky je možné použít i k obkladu štítů a fasád.

15

16

Vláknocementová krytina CEMBRIT umožňuje snadnou výměnu původních azbestocementových krytin, najde však uplatnění i u moderních staveb. Speciální povrchová úprava zvyšuje odolnost a životnost, vyrábí se v několika barevných odstínech pomocí několikastupňového barvení nanášením pigmentové cementové pasty a transparentní vrstvy. Použití od sklonu střechy 18°.

TY NEJLEHČÍ

Až desetinásobně lehčí než těžké skládané jsou krytiny plechové. Můžeme jimi pokrývat střechy o extrémně nízkých sklonech – od 3° a v těch nejnáročnějších klimatických podmínkách. Jsou tvárné, a tedy vhodné i pro atypické tvary střech, je možné je použít i na svislé vodu nepropouštějící konstrukce. Nejpoužívanějším materiálem pro plechové krytiny je ocel upravovaná tak, aby se zamezilo korozi a prodloužila její životnost, nejčastěji žárovým pozinkováním, ale také lakováním nebo nanesením vrstvy plastu již ve výrobě. Někdy se na plechové krytiny aplikují i další vrstvy, například protihluková nebo imitující povrch keramických střešních krytin. Povrchová úprava by měla zajistit alespoň 15 let bez nutnosti krytinu natírat, ty nejkvalitnější nevyžadují nátěr po celou dobu životnosti. Zcela bezúdržbový, a přitom neměnící svůj vzhled, je hliník, navíc extrémně lehký a extrémně odolný. Materiály jako je měď a titanzinek získají ochrannou patinu, a jsou také zcela bezúdržbové, avšak cenově nejnáročnější. Životnost těchto materiálů dosahuje ke stovce let. Plechové materiály nevyžadují příliš masivní konstrukci střechy, a v případě rekonstrukce starých střech není třeba její zpevňování. Obvykle se pokládají jako plocha z tabulového nebo pásového plechu. V posledních letech jsou oblíbené plechové šablony imitující klasické tašky. Je tak možné spojit klasický vzhled s výhodami lehké krytiny.

Od volby plechové krytiny někdy odrazuje strach z hluku, který budou vyvolávat bubnující dešťové kapky. Obava není zcela opodstatněná, protože pod jakoukoliv krytinou nad obytným prostorem je několik dalších vrstev, zejména tepelné izolace, které chrání i akusticky. Navíc některé plechové krytiny mají speciální protihlukové pásky, čímž se, co se hluku týká, stávají srovnatelnými s ostatními typy materiálů.

17

18

Prvky střešní krytiny Zenit® se vyrábějí z probarveného betonu s vysokou mechanickou odolností. Výraznější intenzitu a sytost barvy nabízejí tašky MEDITERRAN s povrchovou úpravou EVO.

TVÁRNÝ ASFALT

Asfaltový šindel se u nás se objevil asi před dvaceti lety, kdy jeho pověst trochu pošramotily nekvalitní výrobky. Řadí se mezi lehčí střešní krytiny, váží od 12 do 21 kg/m2. Asfaltové nebo též bitumenové šindele se skládají z nosné vložky, upraveného asfaltu – bitumenu a kamenného posypu. Na kvalitě všech těchto složek záleží, jaká bude životnost krytiny, proto je třeba vybírat jen kvalitní produkty. Velkou výhodou je tvárnost asfaltových šindelů, díky níž je možné řešit i velmi složité tvary střech, a to již od sklonu 7° a bez použití speciálních prvků, jako jsou hřebeny či prostupy. Kladou se na dřevěný záklop, proto unesou i tíhu sněhu.

STŘECHA Z PLASTU

Recyklované plasty jsou nejmladšími krytinami, váží zhruba 7 kg/m2 a jsou velmi odolné. Mohou imitovat drahé přírodní krytiny, jako je břidlice a dřevěný šindel, což se s výhodou využívá při rekonstrukcích starších objektů, kde je položení původní krytiny finančně příliš náročné nebo vzhledem ke stavu krovu technicky neproveditelné. Pokládají se dle typu na bednění nebo latě. Nevýhodou je částečná hořlavost.

19

Velkoformátová krytina Satjam Trend z ocelového žárově pozinkovaného plechu opatřeného barevnou povrchovou úpravou spojuje tradiční vzhled s vysokou kvalitou, díky široké nabídce barevných provedení lze sladit krytinu s fasádou a ostatními stavebními prvky. SATJAM

 

Datum vydání: 8. 2. 2016

Edit: