Natřete to dřevu i kovu!

Pokud na vaší zahradě ještě nezvítězila doba plastová, můžete zvolit dřevo nebo kov a průběžně je ošetřovat sami.

Aby byl výsledek dokonalý, musíte dřevo a kov nejprve obrousit od předchozích nátěrů a poté povrch ošetřit napouštědlem (dřevo) nebo základním antikorozním nátěrem (kov). Foto Dům barev.

 

Některé výrobky – například dřevěné plotovky – se vyplatí kupovat již naimpregnované od výrobce. Firmy totiž používají tlakovou impregnaci, která se dostane hluboko do struktury dřeva a výrazně tím prodlouží jeho životnost. Ale dříve či později stejně budete muset vzít do ruky štětec.

Venkovní nátěry kovů zjednoduší samozákladující barva, například polomatná syntetická barva na železné i neželezné kovy Soldecol UNICOAT SM. Dokonalý výsledek zajistí tři vrstvy. Foto HET.

 

Jak chránit dřevo

Ochrana dřeva v exteriéru je na první pohled věda. Podle pořadí nanášení jednotlivých vrstev se dělí nátěrové hmoty na napouštěcí, základní, vyrovnávací, podkladové a svrchní. Podle složení a způsobu ředění je dělíme na olejové, syntetické, vodou ředitelné, lihové, asfaltové a chlorkaučukové. A podle provedení je lze rozdělit do dvou skupin: na transparentní (laky, lazury, napouštědla, napouštěcí fermeže, emulze) a pigmentované (emaily, barvy, tmely a plniče)…

Co z toho všeho vyplývá? Že nic není tak složité, jak to vypadá. Pokud nátěrové hmoty nakoupíte ve značkové nebo specializované prodejně a poradíte se o nákupu s kvalifikovaným prodavačem, můžete se do vlastního natírání už klidně pustit svépomocí.

Vzorník 11 nových šedých odstínů vodou ředitelných lazur Dixol a Telux, které dřevo ochrání a dodají vašemu domovu severský šmrnc. Hodí se i pro venkovní nátěry. Foto Balakryl.

Hliník a ocel

Víceméně bezúdržbové jsou výrobky z hliníku (například ploty), protože jejich povrch bývá ošetřen polyesterovými práškovými barvami. Pro ocelové ploty, které jsou na českém trhu poměrně rozšířené, je zásadní otázka, jak jsou ošetřeny od výrobce. Aby měly dlouhou životnost a obešly se bez údržby, musí být celá konstrukce ještě před nástřikem finální barvy opatřena zinkováním. Tato úprava totiž účinně brání korozi kovu. Základní zásady pro dlouhodobou údržbu kovových povrchů v exteriéru jsou shodné s ošetřováním dřeva. Odlišnosti zdůrazňujeme opět v rámečku.

Elegantní kombinace přírodních materiálů a světlých barev: Interiér zahradního domku je natřen tenkovrstvou lazurou Dixol. Pro ryze venkovní nátěry je lepší silnovrstvá lazura Telux. Foto Balakryl.

Správné ředění barvy

Důležité je barvu správně naředit. Pro méně savé podklady, což je právě kov, řeďte barvu jen málo nebo vůbec ne. Nadměrným ředěním barvy jednak zvyšujete její pěnivost, jednak snižujete její lesk, odolnost a celkovou životnost nátěru. Pokud barvu ředíte, používejte vždy jen ředidlo doporučené v návodu. Do barvy se přidává pozvolna, pouze v malých dávkách a za stálého míchání. Musíte přitom dopředu vědět, čím budete barvu na podklad nanášet. Pro natírání štětcem nebo válečkem lze doporučit ředění opravdu minimální. Při nanášení barvy stříkáním (pneumatickou či tlakovou pistolí) bude stupeň ředění záviset na typu barvy a použitém zařízení. Nejméně se ředí barvy ředitelné vodou (5 až 10 %), více syntetické (15 až 25 % ředidla), nejvíce nitrocelulózové (35 až 50 % ředidla). Nepodceňte konkrétní instrukce v návodu.

 

Počasí pro natírání

Při natírání dřeva a kovu pro venkovní použití byste neměli podcenit vliv počasí v době aplikace nátěru na jeho celkovou kvalitu, životnost a trvanlivost. Pro zasychání nátěrů jak na dřevo, tak i na kov, je totiž ideální teplota kolem 20 stupňů Celsia. Nižší teplota znamená výrazně pomalejší zasychání, přičemž by se mohl natřený povrch poškodit. Zcela určitě byste neměli natírat za deště ani za extrémního vedra.

 


Pět dobrých rad pro dřevo

1. Nové dřevo natírejte vždy včas, aby ještě před nátěrem nebylo napadeno dřevokaznými houbami a dřevokazným hmyzem. Chemické prostředky na ochranu dřeva používejte jen v krajním případě a nepřekračujte množství určené výrobcem.
2. Barvy v exteriéru natírejte nejméně ve třech vrstvách, raději tenčích. Tím překryjete póry a zlepšíte vzhled i životnost nátěru.
3. Zvláštní pozornost věnujte kvalitě penetrace. Teprve po řádném ošetření dřeva vhodným napouštědlem může následovat konečný nátěr ochranným prostředkem proti vlivům povětrnosti.
4. Ani tam, kde barva překryje povrch dřeva, ji nenanášejte na dřevo zašedlé a zdegenerované. Nejprve je musíte pečlivě vybrousit.
5. Vodorovné plochy, na nichž po dešti zůstává voda, jsou namáhány mnohem více než ostatní části. Proto je natírejte obzvlášť pečlivě.


Jak natírat kovy

– Pokud to není v návodu výslovně povoleno, neměli byste nátěrové hmoty na kov ředit: vzniká tak pórovitý povrch, který je náchylnější ke korozi. Platí to především pro vodou ředitelné barvy.
– Základové barvy je lepší natírat štětcem. Zvláště u členitějších a trubkových konstrukcí dochází při nástřiku k velkým ztrátám.
– U rychleschnoucích barev dochází k tzv. zasychání pod štětcem, barva se trhá a neslévá se. Proto je vhodné nanášet je stříkáním.
– Vodou ředitelné nátěry nanášejte při teplotách nad 10 °C (tzv. nejnižší filmotvorná teplota, kdy se ještě vytvoří nátěrový film).
– Nesměšujte nátěrové hmoty různých typů. Výsledná barva by pak nemusela vůbec zaschnout.

 

text Vít Straňák,  foto se souhlasem firem Dům barev, Balakryl, HET

Datum vydání: 13. 9. 2021

Edit: