Nová okna, nové možnosti

Stará okna dosloužila, špatně těsní, dřevo je napadené hnilobou… Zkrátka je ten pravý čas na jejich výměnu. Jakými okny je však vyměnit? Plastovými, dřevěnými, hliníkovými? To možná není ta nejlepší úvodní otázka. Nejprve bychom se měli ptát, čeho chceme výměnou oken dosáhnout. A zda nevyužít výměny oken ke zlepšení kvality bydlení.

Než se rozhodneme pro nová okna, je potřeba prověřit, zda není možné upravit ta původní, například doplněním těsnění a prosklením tepelně izolačním sklem. Stará okna mají svůj půvab a domu obvykle dobře sluší. Proto není na škodu si před výměnou oken promyslet, jak mu budou slušet ta nová. Možná vás překvapí, že s novými okny nemusíte jen získat, ale mohou například zhoršit světelné poměry v domě či nepříznivě ovlivnit akustiku domu. Naopak při promyšlené výměně můžete získat mnoho.

Při rekonstrukci lze vhodně propojit terasu s obytným prostorem. Zvětšením okenního otvoru a osazením zdvižně posuvných dveří získá interiér i mnohem více světla. www.pksokna.cz

Neztrácet teplo

Kromě ztráty funkčnosti je zlepšení tepelně izolačních vlastností nejčastějším důvodem, proč vyměnit okna za nová. Okny uniká ze starších domů tepla nejvíce, a to jak netěsnostmi mezi křídlem a rámem, tak připojovací spárou mezi oknem a stavebním otvorem a také celou plochou okna. Tedy sklem i rámem. Nová okna by měla všechna tato slabá místa odstranit, respektive o hodně zlepšit. Určitě budou oproti těm starším mnohem lépe, ba téměř dokonale těsnit. Po výměně oken se tak sníží na minimum přirozená výměna vzduchu netěsnostmi oken. Musíme se proto postarat o dostatečné větrání, abychom zajistili dostatek čerstvého vzduchu a aby se nezvyšovala vnitřní vlhkost, jak jsme blíže vysvětlili v předcházejícím článku.
Nová okna budou mít mnohem nižší součinitel prostupu tepla oknem (Uw) – tedy samotným sklem (Ug) i okenním profilem (Uf) bude unikat méně tepla. Čím jsou tyto hodnoty nižší, tím lépe okno izoluje. Jak kvalitní okno z pohledu tepelné izolace vybrat, závisí na míře zateplení celého domu. Jeho vlastnosti by proto měl určit projekt rekonstrukce. Zlepšením izolačních vlastností oken a jejich utěsněním se může vlhkost, která dříve kondenzovala na oknech a bylo snadné ji z nich otřít, začít srážet na stěnách, protože jsou teď vůči oknu chladnější. Výsledkem kondenzace vlhkosti je výskyt plísní s negativními dopady jak na naše zdraví, tak na konstrukci domu. Výměna oken by proto měla těsně předcházet zateplení obvodových stěn.
U domu, který nehodláme dále zateplovat, není z tohoto důvodu nutné sahat po špičkových produktech. Pokud se s dodatečným zateplením v budoucnu počítá, je dobré nová okna osadit na vnější líc stěny nebo způsobem předsazené montáže s tepelně izolačním límcem.

Plastová okna mohou napodobovat vzhled dřeva, hliníku nebo být různě barevná. Požadovaného barevného vzhledu lze dosáhnout kašírováním, lakováním nebo osazením hliníkových obložek. www.rehau.cz

Utěsnit i okolí okna

Jak bylo řečeno, záleží i na utěsnění připojovací spáry. Každé sebekvalitnější okno může být degradováno lajdáckou či neprofesionální montáží, protože jeho bezprostřední okolí se stane tepelným mostem. Nestačí pouhé vyplnění montážní pěnou, ale je třeba, aby do ní nevnikala vlhkost z exteriéru ani z interiéru. Jinak dochází ke kondenzaci vlhkosti v pěně, k její postupné degradaci a ztrátě izolační schopnosti – a opět se tak vytvářejí podmínky pro vznik plísní. Proto je nutné od montážní firmy vyžadovat parotěsné provedení utěsňovací spáry, což v praxi znamená přelepení spáry parotěsnou páskou, z vnější strany páskou paropropustnou, popřípadě takzvanou komprimační páskou.

Plastová okna mohou napodobovat vzhled dřeva, hliníku nebo být různě barevná. Požadovaného barevného vzhledu lze dosáhnout kašírováním, lakováním nebo osazením hliníkových obložek. www.rehau.cz

Získat světlo

Důležitou funkcí oken je přivádět do interiérů denní světlo, které má příznivý vliv na naši náladu a na naše zdraví. Okna starších domů jsou poměrně malá, právě proto, že jsou hlavním místem úniku tepla z domu, obvykle tvoří 10 až 20 % plochy fasády. Dnes si díky mohutnému skoku ve vývoji tepelně izolačních vlastností skel a okenních profilů můžeme dovolit mnohem větší plochu prosklení. Toho je dobré při výměně oken využít a vpustit si do domova světla co nejvíce. Můžeme zvětšit plochu oken či přidat další, hodně světla získáme díky střešním oknům či světlíkům. Velkých prosklených ploch se nemusejí bát ani pasivní domy, tam je však třeba sáhnout po výrobcích se špičkovými tepelně izolačními parametry.
Ale pozor na to, že pouhou výměnou oken naopak může dojít ke zhoršení přirozeného osvětlení. Tepelně izolační prosklení má mnohem vyšší hmotnost než jednoduché tabulové sklo. Aby to okenní profily zvládly, musejí být mohutnější a mají i větší pohledovou šířku. Tím dochází ke zmenšení samotného prosklení, navíc zdvojená či dokonce ztrojená skla propustí méně světla do interiéru.

U střešního okna Galeria vytvoří otevřená křídla balkon. Horní křídlo se otevírá výklopně vzhůru, dolní otevřením vpřed umožní ničím nerušený přístup do vnitřku balkonu. Křídlo je při otáčení v úhlu 0–45° přidržováno podpůrným mechanismem, který dovoluje ponechání otevřeného okna v jakékoliv poloze v rozsahu těchto úhlů. www.fakro.cz

Větší komfort

Díky tepelně izolačním vlastnostem, která moderní okna nabízejí, si můžeme dopřát mnohem více vizuálního i fyzického kontaktu s okolím – propojit pokoj se zahradou, terasou či balkonem pomocí francouzských oken, tedy oken sahajících až k podlaze. Nejčastěji se používají posuvné portály, které unesou tabule skla velkých formátů, a přesto jimi díky důmyslnému kování můžeme snadno manipulovat.
Větší komfort nám mohou nabídnout i střešní okna. Výměna původního střešního okna za nové je snadná a nové střešní okno bude mít zcela jistě lepší tepelně izolační vlastnosti. Nahradíme-li kyvná okna výsuvně-kyvnými nebo výklopně kyvnými, budeme je snadněji ovládat a získáme více prostoru. Anebo se třeba může střešní okno proměnit ve střešní balkon.

Ach ta krása!

V neposlední řadě je okno i ozdobou domu, zevnitř i vně. Výrobci oken nabízejí nepřebernou škálu designů ve všech materiálových provedeních, nová okna proto nemusejí být nutně dřevěná nebo napodobovat dřevo, ani bílá, ale mohou být například vesele barevná. Mohou mít dokonce jiný design z interiéru a jiný z exteriéru.

Velkorysá kombinace střešních oken VELUX zajistila při rekonstrukci domu příliv denního světla, o který se zasloužila především vysoko umístěná okna, i krásný výhled okny umístěnými níže. www.VELUX.cz

Ptáme se odborníka

Ing. Milan Švanda, marketingový specialista společnosti PKS okna

Jaký materiál zvolit při výměně oken prováděné v rámci celkové rekonstrukce domu?
Pro to neexistuje žádné zvláštní doporučení, záleží především na osobním vkusu a vzhledu domu. Není třeba se bát žádného z materiálů – dřevo, plast, hliník, dřevohliník… Lidé často volí plast jen na základě nereálné představy, že jiné materiály jsou násobně dražší. Nejjednodušší je vybrat si výrobce, který pracuje s různými materiály, nechat ho vypracovat více nabídek a udělat si jednoduché porovnání.
Kromě kvality okna a jeho ceny je potřeba zajímat se i o služby, které výrobce oken nabízí, montáž, záruka, následný servis…

Nezůstávejte za okny!

Společnost VELUX přichází se zprávou, jak jsou denní světlo a čerstvý vzduch důležité pro náš zdravý život. Ukazuje se, že současná generace, nazývaná Indoor Generation, stráví uvnitř budov až 90 % svého času. Přitom může být vzduch uvnitř budov až pětkrát více znečištěný než vzduch venku, velké procento domácností je ohroženo vlhkostí a výskytem plísní. Avšak 77 % populace si to podle světového průzkumu společnosti YouGov neuvědomuje, a věří, že vzduch v interiéru je stejně znečištěný, anebo dokonce ještě čistší než ten venkovní. Z dotázaných je o poměru znečištění vzduchu v interiéru a venku správně informováno pouze 9 % Čechů.
www.VELUX.cz

Jak okamžitě zlepšit kvalitu vzduchu v domácnosti?

  • Intenzivně větrejte otevřením oken alespoň třikrát až čtyřikrát za den.
  • Dbejte na to, aby byly dveře do koupelny zavřené a během sprchování si zapněte ventilátor.
  • Při vaření používejte odsávač par anebo otevřete okno.
  • Nezapalujte svíčky.
  • Sušte prádlo venku.
  • Pravidelně uklízejte.

Text: Miloslava Perglová
Foto: archiv firem

Datum vydání: 13. 7. 2018

Edit: