Omítka pro dlouhá léta

To je radosti, když se dům oblékne do krásného nového kabátu! O to větší je zklamání, když se po poměrně krátké době začnou v omítce tvořit trhliny, objevovat skvrny, plísně, začne se odfukovat, opadávat… Bohužel takový pohled se nám naskytne poměrně často. Jak tomu předejít?

Rada je snadná: nepodcenit nic, co má na konečný výsledek vliv. A to je především příprava podkladu, pak vhodně zvolený kvalitní materiál a v neposlední řadě správná aplikace. Za vadou omítky může stát i chyba v konstrukci domu, pohyb různorodých materiálů, sedání domu, nedostatečné vyschnutí obvodových zdí, vzlínání vlhkosti do zdí a podobně. Předpokládejme, že stavba samotná je v pořádku, a zaměřme se na vše, co je důležité pro samotný úspěch omítání.

1

2

3

Tenkovrstvá omítka Ceresit CT 760 VISAGE se vzhledem pohledového betonu. www.ceresit-visage.cz

Podklad je základ

Čím více pozornosti věnujeme přípravě podkladu, tím větší bude pravděpodobnost zdařilého výsledku. Samozřejmostí je, že podklad musí být suchý a dostatečně rovný, pevný, bez drolících se zbytků zdiva, prachu, rovnoměrně nasákavý… Navíc však musí být správně ošetřena problémová místa. Nároží, ostění, nadpraží by měla být opatřena omítacími profily, přechody mezi materiály je dobré zpevnit síťovinou… Je proto vhodné svěřit již přípravu podkladu odborníkovi, který posoudí jeho stav, navrhne a provede potřebná doplňková technická opatření. Podmínkou úspěchu je, aby byly vlastnosti omítky a podkladu v souladu. Je proto třeba vybrat omítkový systém určený pro daný podklad a dodržet všechna doporučení výrobce o jeho přípravě, například použití penetračního nátěru a podobně.

4

5

6

7

Ukázky struktur probarvených pastovitých omítek weber.pas. www.weber-terranova.cz

Správný výběr omítky

Výrobci přesně deklarují, pro jaký druh podkladu a do jakých podmínek je omítka určena a ve vlastním zájmu je nezbytné se jejich doporučení držet. A je třeba si uvědomit, že nejde jen o vrchní vrstvu omítky, ale o celý omítkový systém, protože omítku obvykle tvoří více vrstev maltoviny – cementový postřik, jádrová omítka a finální tenká (štuková) vrstva. Součástí systému jsou již zmíněné podkladní a penetrační nátěry, které zajišťují zpevnění podkladu a lepší přilnavost omítky. V současné době jsou omítky často součástí zateplovacích systémů (ETICS), kde se aplikují na tepelný izolant, respektive armovací stěrku a výztužnou síťovinu. Improvizace ve skladbách omítkových ani zateplovacích systémů se rozhodně nedoporučují. Nejenže ohrozí konečný výsledek, ale i úspěch případné reklamace.
Kromě vlastností podkladu je třeba brát v úvahu i konkrétní klimatické podmínky, stupeň znečištění ovzduší v místě stavby, někdy mohou hrát roli nároky na zpracovatelnost.

8

9

10

12

Fasádní tepelně izolační systém JUBIZOL Microair poskytuje mimořádně vysokou paropropustnost a současně také vynikající tepelnou a zvukovou izolaci. Jádrem systému jsou inovativní vysoce paropropustné izolační desky JUBIZOL EPS F-W2 nebo EPS F-G2. www.jub.cz

V čem se omítky liší?

Samotná omítka je složena z pojiva, plniva, přísad a vody. U fasádních omítek je pojivem vápno, cement, organické pryskyřice a disperze na bázi plastů, podle něho rozlišujeme omítky minerální a různé druhy tenkovrstvých pastovitých omítek – akrylátové, silikátové, silikonové… Plnivem jsou pak ponejvíce písky různé zrnitosti, případně kamenné drtě, moučky či perlitové hmoty. Tyto komponenty, popřípadě další přísady určují konkrétní vlastnosti omítek.
Důležitou vlastností je vodoodpudivost, tedy schopnost co nejméně nasákávat vodu a nenechávat ji ulpívat na povrchu. V případě nižší vodoodpudivosti je možné zlepšit tuto schopnost pomocí speciálního nátěru, obvykle u minerálních omítek.
V době zateplených a utěsněných domů nabývá na důležitosti paropropustnost omítky. Omítka je posledním článkem řetězu ve skladbě obvodového pláště, ve kterém nesmí kondenzovat vlhkost. Vynikající paropropustnost je proto nezbytná u difuzně prodyšných skladeb stěn, obvykle zateplených minerální vatou, aby omítka nenarušila jejich schopnost odvádět vlhkost z konstrukce. Pokud opatříme zeď omítkou s nižší paropropustností, nejspíš se brzy začne v důsledku tlaku par odfukovat a hromadící se vlhkost v konstrukci způsobí i další nepříjemnosti. To je častou chybou zejména při rekonstrukcích, u novostaveb dobrý projektant výběr omítky difuznímu odporu stěny přizpůsobí.
Dalšími potřebnými vlastnostmi omítek jsou pružnost a objemová stálost. Pružná omítka při zvýšeném teplotním namáhání nevytváří vlasové trhliny. Odolnost omítky vůči mikroorganismům může být přirozená nebo dosažená biocidními přísadami. A v neposlední řadě se mohou omítky lišit odolností vůči znečištění. Lépe mu odolávají hladší a méně porézní povrchy, extrémní odolnost vykazují omítky upravené nanotechnologií.

13

14

15

26

27

Tenkovrstvá designová akrylátová omítka Ceresit Visage dokáže napodobit dřevo, kov, cihlové zdivo nebo přírodní kámen. Je dostupná ve dvanácti odstínech VISAGE i v plné škále barev Ceresit Colours of Nature. Díky receptuře BioProtect je odolná vůči plísním, řasám a houbám. www.ceresit-visage.cz

Chce to fortel a ukázněnost

Nahodit, nebo lépe řečeno aplikovat správně omítku není jen tak. Jak jsme řekli, je nezbytně nutné dodržet technologický postup. Konečná aplikace nezačíná u nanášení omítky na stěnu, postup prací je potřeba dobře načasovat. Těžko se omítne celý dům najednou, je proto třeba naplánovat návaznost jednotlivých fází. Velkou roli hraje počasí, nanášet omítky není vhodné při teplotách nižších než 5 °C a vyšších než 35 °C. I za nižších letních teplot je třeba dbát na to, zda nebude stěna příliš osluněná, rozehřátá, takže by na ní omítka rychle usychala, což by mohlo vést ke vzniku mikroskopických trhlin či jiných vad.
A při samotné aplikaci je třeba mít jistou zručnost a nejlépe i zkušenost, protože není snadné natáhnout vrstvu omítky ve stejnoměrné tloušťce, udržet stejný přítlak hladítka, zároveň dostatečně rychle, aby na začátku nezavadla dříve, než dokončíme danou plochu. I samotné rozmíchání materiálu vyžaduje určitou zkušenost, stejně jako poznat, zda je vrstva správně zavadlá – ani málo, ani moc, aby ji bylo možné strukturovat a podobně. Zkušenost vyžaduje navázání jednotlivých fází a celků, v nárožích, kolem špalet… Ve výčtu možných chyb při aplikaci bychom mohli pokračovat dlouho. Některé sice budou jen estetické, ale kdo by nechtěl mít fasádu svého domu co nejkrásnější? Proto doporučujeme raději svěřit konečný vzhled domu odborníkům.

16

17

18

Systém Ytong doplnil své řešení pro úsporné stavění o lehčenou omítku, vyvinutou speciálně pro jednovrstvé zdivo Ytong. Díky tomu, že je velmi pružná a prodyšná, ochrání stěnu i při teplotních výkyvech a zlepšuje i její tepelně izolační vlastnosti. Společně s výztužnou tkaninou Ytong vytváří perfektní povrch bez prasklin a zajistí dlouhou životnost stěny. Zrychluje finální úpravy stěn a napomáhá odstranit vlhkost ze stavby, snižuje tak riziko vzniku plísní na povrchu stěn i uvnitř konstrukce.

Minerální omítky

 • Nejdelší tradici mají omítky vápenné, v současné době převládají omítky vápenocementové.
 • Vápenné se hůře vyrovnávají se znečištěným ovzduším, kyselými dešti, či nestačí časovým nároků na zpracování.
 • Vápenocementové omítky jsou pevnější, tvrdší, odolnější a lépe zpracovatelné. Podíl vápna zajišťuje prodyšnost, podíl cementu pevnost. Samotná cementová omítka je velmi tvrdá a odolná, používá se například na sokly budov.
 • Hlavními výhodami minerálních omítek je jejich prodyšnost, dlouhá životnost a univerzálnost. Můžeme je použít de facto na všechny druhy podkladů a zateplovacích systémů.

19

20

21

22

Efektivní lepení a montáž izolačních systémů ETICS umožňuje jednosložkové nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo Thermo Kleber. Je vhodné i při vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami z polystyrenu i minerálních vláken, kdy připraví jednotný hladký podklad. Oproti cementovým lepidlům nabízí rychlejší aplikaci, 50% úsporu nákladů, snadnou manipulaci, nižší nároky na manipulaci a přepravu a zvýšení tepelně izolačních vlastností fasády. www.denbraven.cz

Pastovité tenkovrstvé omítky

Vzhledem k tenké vrstvě, v níž se nanášejí, jsou určeny na hladké podklady – zdivo z přesných tvárnic či zateplovací systém. Mohou se aplikovat i na minerální jádrovou omítku. Pokud se nanášejí na jiný podklad, je potřeba použít výztužnou síťovinu, která povrch zpevní a homogenizuje. K jejich výhodám patří hlavně odolnost proti vodě, mechanickému poškození nebo znečištění. Toto je jen hrubé rozdělení, všechny konkrétní vlastnosti je třeba sledovat u každého daného produktového druhu:

 • Akrylátové lákají nižší cenou a širokou škálou barev. Jsou tvrdé, houževnaté a vodoodpudivé. Vzhledem k nižší průvzdušnosti jsou vhodné například u kontaktních zateplovacích systémů s polystyrenem, ale obvykle nevhodné pro rekonstrukce.
 • Silikonové se naopak vyznačují vysokou paropropustností, přitom mají všechny výhody akrylátových materiálů. Těmto výhodám odpovídá i výrazně vyšší cena.
 • Silikátové se na rozdíl od předchozích vyznačují přirozenou odolností vůči mikroorganismům, u akrylátových a silikonových je tato schopnost zajištěna ve výrobě speciálními přípravky. Cenově se nacházejí mezi akrylem a silikonem.
 • Silikon-silikátové jsou silikonové omítky s přídavkem silikátu, který zvyšuje vodoodpudivost a odolnost proti ulpívání nečistot, vznikl tak cenový a funkční kompromis mezi silikonovou a silikátovou omítkou.

25

24

114_119_Fasada

Dekorativní omítka weber.pas marmolit je vysoce odolná, vodoodpudivá, snadno udržovatelná. Obsahuje speciálně tříděná mramorová zrna a nabízí široký výběr vzorů. www.weber-terranova.cz

VZHLED OMÍTEK

Struktura omítek je dána zrnitostí plniva a způsobem aplikace.

 • Zatíraná – se vytváří stočením omítky hladítkem tak, aby se kamínky rovnoměrně rozvrstvily.
 • Rýhovaná – kamínky se válejí hladítkem po podkladu ve vodorovném nebo svislém směru.
 • Točená – se vytváří kroužením.

Vzhled fasády je možné oživit širokou škálou dekorativních omítek.
Mozaikové se používají nejčastěji na sokly budov, ale stále častěji se s nimi setkáváme i jiných částech fasád.
Dekorativní omítky mohou napodobit i různé materiály – beton, dřevo, lícové cihly…
Foto: archiv firem

Více informací se nachází v říjnovém vydání z roku 2016, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

img.php

Uložit

Datum vydání: 18. 11. 2016

Edit: