Pojištění domácnosti: K čemu slouží a jak vás ochrání?

Dostavěli jste dům nebo kopili nový byt? Možná vás už napadlo, co byste dělali, kdyby vás vykradli, nebo by vaše nová domácnost byla zničena v důsledku živelné pohromy, jako jsou třeba záplavy. A právě pro tyto případy je tu pojištění domácnosti. Jak funguje a proč si ho sjednat?

Pojištění domácnosti vs. pojištění stavby

Hned na začátku je potřeba si vysvětlit rozdíl mezi pojištěním domácnosti a pojištění stavby. Mnoho lidí je považuje za jeden a ten samý produkt a neví, jak a čím se liší. Zatímco pojištění stavby se týká konkrétní nemovitosti, jako je dům, byt nebo garáž, pojištění domácnosti se vztahuje na všechny movité věci, jež jsou v domácnosti, resp. v dané nemovitosti. Typicky třeba spotřebiče, nábytek, umělecká díla, oblečení i peníze.

Pojištění domácnosti jednoduše

Zjednodušeně řečeno, pojištění domácnosti pokrývá veškeré vybavení domácnosti od podlahy po strop. Zajistí vám finanční náhradu v případech poškození nebo odcizení tohoto vybavení. Pokud vás tedy postihne živelná pohroma, pojišťovna vám proplatí náhradu za vzniklé škody do výše, kterou stanovuje vaše pojišťovací smlouva.

Rozsah i způsob krytí se u různých pojištění domácnosti liší. Vždy se proto dívejte, jaká rizika jednotlivé varianty pokrývají a vyberte si tu, která nejvíce odpovídá vašim potřebám.

Kolik stojí pojištění domácnosti?

Za pojištění domácnosti, stejně jako za jiná pojištění, je potřeba platit pojistné, jehož výše závisí na několika faktorech. Mezi ně spadá třeba i lokalita, kdy se posuzuje míra rizika přírodních pohrom nebo kriminality, dále cena a úroveň vybavení v domácnosti nebo rozloha domácnosti. V úvahu se ale často bere i úroveň zabezpečení domácnosti, například přítomnost bezpečnostních dveří nebo kamerového systému. I v případě pojištění domácnosti si sami volíte výši spoluúčasti i rozsah pojištění (krádež nebo živelné pohromy, případně obojí) a další připojištění jako například pojištění odpovědnosti z běžného života. Ročně za pojištění domácnosti zaplatíte v průměru kolem 2 000 korun.

Podpojištění je častým nešvarem

U pojištění domácnosti si dávejte pozor na tzv. podpojištění. To znamená, že si stanovíte pojistnou částku, která neodpovídá hodnotě vašeho majetku. Takový postup mnozí lidé praktikují za účelem levnějšího pojistného, ale v konečném důsledku jim může spíše uškodit. V případě škody pak totiž částka vyplacená pojišťovnou nemusí stačit na pokrytí vzniklých nákladů na opravu či koupi nových věcí.

Jak funguje spoluúčast u pojištění domácnosti?

Spoluúčast znamená, že se na nákladech budete podílet spolu s pojišťovnou, která zaplatí část pojistné sumy a část zaplatíte vy podle toho, jak vysokou spoluúčast si zvolíte (například 20 % nebo 15 000 korun). Spoluúčast se stanovuje procentem, pevnou částkou nebo kombinací obojího.

Co vám pojištění domácnosti nepokryje?

Pojištění domácnosti se vztahuje na veškerý majetek, který se nachází v domácnosti nebo k ní patří. Týká se tedy i věcí uložených ve sklepě, který je součástí bytu, nebo na balkoně či dokonce v autě.

Na některé věci se ale pojištění domácnosti nevztahuje, konkrétně na:

  • Vše, co slouží k výdělečné činnosti a patří do obchodního majetku.
  • Motorová vozidla, lodě nebo letadla. Pro ta existují zvláštní připojištění.
  • Některá méně obvyklá exotická zvířata jako je africký šnek, kajman nebo třeba jedovatí pavouci.
  • Majetek podnájemníků.
  • Záznamy na záznamových médiích, jako jsou DVD nebo externí disky.

Věci, které pojištění domácnosti nezahrnuje je často možné pojistit samostatně připojistit.

Pojištění odpovědnosti jako doplňkové připojištění

Pojištění odpovědnosti z běžného života je jedno z připojištění, jehož sjednání se vyplatí alespoň zvážit. Pojištění odpovědnosti vás finančně chrání v případě, že někomu vy nebo vaše děti (ale i váš mazlíček) způsobíte újmu, ať už na majetku či zdraví. Hodí se také v situacích, kdy na kolemjdoucího či zaparkované auto spadne omítka nebo střešní krytina z vašeho domu, nebo váš strom spadne na sousedův pozemek a poškodí plot či jeho dům. Pojištění odpovědnosti platí po celé Evropě a vztahuje se na všechny členy domácnosti.

Komerční prezentace

Edit: