Pojištění značí klid

Člověk pozná, jak důležité je zabezpečit svůj domov, až když se vrátí z dovolené a zjistí, že mu byt vybílili zloději. A podobnou zkušenost učiní v okamžiku, kdy do domu vtrhne nějaký živel přírodní. Ale tehdy už je pozdě.

Od toho, abychom co nejvíce zmírnili finanční následky takové nečekané události, jsou tady pojišťovny, které v rámci pojištění majetku nabízejí produkty vztahující se na pojistnou ochranu bydlení. Spadají do dvou hlavních skupin – pojištění nemovitosti má domov ochránit proti škodám způsobeným na stavbě a jejích součástech, pojištění domácnosti je potom určeno na krytí škod způsobených na vybavení. Jedno jde s druhým ruku v ruce a nemá smysl uzavírat jen některé z nich. Máte-li nemovitost na hypotéku nebo na jiný úvěr, pak jste se s pojištěním nemovitosti patrně už setkali – banka vyžaduje jeho sjednání a vinkulaci pojistného plnění (proplacení škody ve prospěch banky) jako jednu z podmínek uzavření smlouvy o půjčce. V takovém případě vám příslušná pojišťovna patrně nabídla také pojištění domácnosti. Tím už sice banka úvěr nepodmiňuje, ale vyplatí se všechny zařizovací předměty, které se pojišťují dohromady v balíku, pojistit také. Třeba takovou zeď si totiž nezvaný poberta s sebou neodnese, říct se to ale nedá kupříkladu o novém peršanu, který se usídlil ve vašem obýváku.

POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI
Pojištěním nemovitosti pojistíte proti škodám vzniklým živelními pohromami a dalšími riziky nemovitost určenou k bydlení, ale i ostatní stavby umístěné na pozemku, který k této nemovitosti přiléhá. Pojistit přitom lze také nemovitosti ve fázi výstavby a nemusí jít pouze o rodinný dům nebo o byt, ale pojistná ochrana se může vztahovat také na rekreační chalupu nebo chatu, garáž, ploty, skleníky, bazény apod. V rámci pojištění nemovitosti se pojišťují také stavební součásti tvořící vnitřní prostor bytu nebo domu, prostě všechno, co tvoří stavbu jako takovou a co si běžně z domu neodnesete.

POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI
Oproti tomu se pojištění domácnosti vztahuje na věci movité, tedy všechny předměty, které jsou součástí vybavení domova nebo slouží k jeho užívání, ale často i věcí, které si sice jen tak nehodíte na rameno, ale patří právě do skupiny zařizovacích předmětů, jako jsou podlahy nebo obklady stěn a stropů. Záleží ovšem na tom, zda je pojišťovna do pojištění domácnosti zahrne. Pojistná ochrana je přitom rozšířena i na věci, které jsou ve vlastnictví členů domácnosti, ale nemusí být v době pojistné události přímo uvnitř bytu nebo domu – řeč je zejména o sklepních kójích a garážích. Zároveň se pojištění může v závislosti na pojistném produktu vztahovat i na další předměty, jako jsou jízdní kola či dětské kočárky.

3

ZÁKLADNÍ A ROZŠÍŘENÁ OCHRANA
Zejména při pojišťování domácnosti je dobré dát pozor na některá úskalí, se kterými se můžete v praxi setkat. V základní pojistné ochraně se totiž nepojišťují jednotlivé předměty, ale všechny dohromady jako jediný soubor. V pojistných podmínkách jsou pak definovány pojistné limity, tedy částky maximálně uplatnitelné škody za jednotlivé typy předmětů. Pokud cena takových věcí, u nichž pojišťovna plnění omezuje, limity přesahuje, je třeba je připojistit. Může se jednat o elektroniku a počítače, cennosti a hotovost, sbírky známek, mincí nebo obrazů, předměty používané k podnikání a jiné. Díky doplňkovému pojištění je potom také možné rozšířit ochranu na zmíněná jízdní kola nebo také například okenní skla. Mezi doplňková pojištění nabízená k pojištění domácnosti patří například pojištění občanské odpovědnosti, které pokryje škodu, již členové vaší domácnosti způsobí někomu cizímu, ať už třeba při hře v kostky na zahradě, nebo při cestách za turistickými zajímavostmi. A v rámci téhož pojištění lze sjednat též pojištění psa, věrného to člena mnoha domácností.

NĚKTERÉ TŘEŠINKY
U některých pojišťoven můžete jako výhodu sjednaného pojištění čerpat kupříkladu asistenční služby, které zahrnují úhradu služeb v případě přesně vymezených havárií a poruch (únik plynu, čištění ucpané kanalizace, instalatérské práce, zámečnické služby), právní pomoc, případně pomoc v dalších nečekaných situacích. Pojišťovna se může ve smlouvě zavázat také třeba k uhrazení náhradního bydlení, pokud se váš byt stane neobyvatelným.

Stojí za to vědět – rozdíly v rizicích
Přímý úder blesku × přepětí v síti
Je-li vaše domácnost zasažena přímým úderem blesku, budou obvykle poškozeny všechny elektrospotřebiče zapojené ve chvíli pojistné události do elektrické sítě a škoda po úderu bude viditelná. Oproti tomu nastane-li přepětí v síti, dojde většinou k poškození napájecích zdrojů některých spotřebičů způsobenému zakolísáním napětí. Jedná se o dvě různá rizika!

Tíha sněhu × zatečení atmosférických srážek
Pokud střechu domu poškodí nahromaděný sníh a do domu zateče voda, která způsobí škodu, lze takovou událost hradit z pojištění škody způsobené tíhou sněhu. Pokud ale do domu zateče při tání a střecha poškozena není, jde o zatečení atmosférických srážek.

Povodeň × záplava
Povodeň je zaplavení vodou po vzestupu vodní hladiny v důsledku deště nebo tání nebo po poruše vodního díla. V případě záplavy se jedná o zatopení vodou zapříčiněné nedostatečným odtokem atmosférických srážek. Pokud jste pojistnou smlouvu uzavřeli v posledních letech, máte obě rizika pravděpodobně pojištěna společně; u smluv se starším datem je vhodné si to ověřit.

2

NĚKTERÉ ZÁLUDNOSTI
Při uzavírání pojištění pátrejte po tom, na co se vlastně pojištění v základním rozsahu vztahuje. Zatímco ve  standardním produktu mohou být zahrnuty škody vzniklé požárem, úderem blesku, zřícením letadla, pádem stromů, sněhem, větrem a krupobitím a také krádeží vloupáním, loupeží a vandalismem, povodeň nebo záplava už mohou vyžadovat vyšší stupeň pojištění, a tedy sjednání připojištění. Vhodné je také pochopit, jak daná pojišťovna nejrůznější pojistné události definuje, i když vyznat se v pojistných podmínkách je někdy úkol hodný nadčlověka. Velkým a poměrně častým rizikem je také podpojištění, ke  kterému můžete přijít jako slepý k houslím – stačí se snažit za každou cenu ušetřit. Když potom pojistíte nemovitost v hodnotě 2,5 milionu na 1,5 milionu, tedy na 60 % ceny, a živel způsobí škodu za milion, likvidátor částku přepočítá a pojišťovna proplatí ony pouhé tři pětiny, tedy 600 tisíc korun. Myslet byste na to měli pravidelně, zvlášť když v průběhu života hromadíte majetek nebo obydlí zvelebujete, protože hodnota domácnosti i nemovitosti může trvale růst. Tato přímá úměra pochopitelně přestává platit, pokud platíte zbytečně vysokou pojistku. Většina pojistných produktů pojišťuje na  nové ceny. Při pojistné události tak pojišťovna při 100% pojištění (nejste-li podpojištěni) uhradí pořízení nové věci. Pojištění na časovou hodnotu sice může vyjít levněji, ale pojišťovna pak při likvidaci vezme v úvahu opotřebení a novou věc si za vyplacenou částku rozhodně nepořídíte.

Praktický tip
Pokud chcete znát orientační cenu své nemovitosti a domácnosti, můžete k tomu použít například kalkulačky dostupné na internetových stránkách České asociace pojišťoven (www.cap.cz).

CENA POJIŠTĚNÍ
Výše pojistného se vždy odvíjí od několika faktorů, byť každá pojišťovna má a používá pro její výpočet vlastní metodu. Tím nejdůležitějším je pojistná částka, tedy hodnota nemovitosti či vybavení domácnosti. Přestože třeba ve výsledku zjistíte, že jste přišli o víc, protože jste se při uzavírání smlouvy přepočítali, pojišťovna vyšší částku, než je pojistná částka, ani při totální škodě nevyplatí. Při výpočtu se bere v úvahu také úroveň vybavení domácnosti (nadstandardní a netradiční materiály, ze kterých je dům postaven, a předměty vysoké hodnoty, jimiž je zařízen, samozřejmě posunou cenu pojištění směrem nahoru) a obytná plocha. Neméně důležitá je také lokalita, v níž nemovitost stojí, protože ta ovlivňuje pravděpodobnost jednotlivých pojistných událostí. Bude-li dům stát v území, na které každoročně se železnou pravidelností dopadají kroupy jako pěst statečného námořníka, vezměte jed na to, že pojišťovna dříve nebo později tuto skutečnost do výpočtu pojistného zahrne. Obyčejně také platí, že ve velkých městech je pojištění dražší než v malých obcích. Výši pojistného ovlivňuje také dohodnutá spoluúčast. Ta je dobře známa z oblasti havarijního pojištění. Pokud v případě pojistné události na krytí škody přispějete z vlastní kapsy, bude pojistné tím nižší, čím více zaplatíte vy. Jelikož v rámci pojištění můžete volit mezi nejrůznějšími úrovněmi krytí, můžete z pojištění vyloučit například riziko vloupání, jste-li si jisti, že se vám taková věc nemůže nikdy stát, a pojistit se třeba jen proti živelním rizikům. Taková volba pojištění pochopitelně zlevní a stejně tak pojistná smlouva, ve které přivřete oči před riziky živelními, a to třeba jen některými. Při kalkulování rizika vloupání bude pojišťovna zvažovat, je-li vaše obydlí nějakým způsobem zabezpečeno, a  čím vyššího stupně ochrany vaše obydlí disponuje, tím levnější pojištění – potažmo vyšší slevu – vám nabídne. A dalších slev se dočkáte v průběhu smlouvy: jakmile se dočkáte dostatečně dlouhého bezeškodního průběhu, bude pojišťovna z původně sjednaného pojistného ukrajovat každoročně nějaká ta procenta. Jistý, i když ne úplně významný vliv na celkovou placenou částku bude mít i  frekvence placení. Pokud se rozhodnete platit pojistné jednou ročně, zaplatíte míň, než když si splácení rozložíte do čtvrtletních plateb.

Pojišťovny nabízející pojištění majetku
Allianz pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, Česká pojišťovna, ČSOB Pojišťovna, DIRECT Pojišťovna (pouze domácnost), Generali Pojišťovna, HALALI, všeobecná pojišťovna, Hasičská vzájemná pojišťovna, Kooperativa pojišťovna, MAXIMA pojišťovna, Slavia pojišťovna, Triglav pojišťovna, UNIQA pojišťovna, VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, Wüstenrot pojišťovna

AKTUALIZUJTE
Péče o majetek a o vztah s pojišťovnou by ale v praxi neměla skončit uzavřením pojistné smlouvy nebo průběžným připomínáním si zaplaceného klidu v době, kdy hradíte pojistné. Smlouvy je třeba čas od času zrevidovat a domluvit se s pojišťovnou na aktualizaci. Podle nedávného průzkumu České asociace pojišťoven se o údržbu údajů v pojistných smlouvách stará jen necelá polovina Čechů; zbytek zjistí, že je něco v nepořádku, až když dojde k pojistné události. Aktualizace smlouvy se netýká jen kontaktních údajů nebo dalších informací o pojištěném, ale jak bylo řečeno výše, zejména hodnoty domu a domácnosti. Pokud jste dům či byt zrekonstruovali nebo si pořídili vybavení ve vyšší hodnotě, měli byste co nejdříve zvýšit pojistnou částku, která nově vezme v  úvahu výši investice. Nahlédnout do smlouvy by měli zejména ti, kdo ji uzavřeli už před časem, protože od té doby se mohly značně změnit podmínky, rozšířit se, nebo naopak zúžit pojistné krytí a upravit definice, takže je smlouva nemusí chránit proti všem možným rizikům.

1

Datum vydání: 20. 9. 2015

Edit: