Přehlídka dřevostaveb

V roce 2017 byl každý sedmý dům postaven ze dřeva, zatímco před deseti lety to byl přibližně jen každý stý dům. Co stojí za stoupající oblibou dřevostaveb? Za odpovědí se můžete v únoru vypravit do pražských Holešovic na veletrh Dřevostavby 2019.

Spoustu inspirace získáte také na souběžně probíhajícím Salonu dřevostaveb, přehlídce moderní dřevěné architektury. Čtrnáctý ročník představí téměř čtyřicet dokončených staveb během posledních dvou let jak v Čechách, tak na Slovensku. Odpovědi na některé z vašich otázek můžete nalézt již teď, v rozhovoru s řediteli Salonu – Pavlem Horákem pro Českou republiku a Ľubicou Fábri pro Slovenskou republiku.

Dům plný slunce:
Dřevostavba splňující parametry pasivního domu je zvenku omítnuta, v interiéru je základní materiál připomenut dřevěnými podhledy a podlahami. Autoři: Daniel Marinica, Bjørn Kierulf , CREATERRA.

Co představí aktuální ročník Salonu dřevostaveb 2019?

P. H.: Jde o mimořádně silný ročník z hlediska kultivovaných architektonických řešení i komplexní kvality jednotlivých staveb. Jsme rádi, že letos můžeme představit i několik moderních veřejných budov ze dřeva, protože jsme přesvědčeni, že by se jich mohlo a mělo stavět mnohem víc. Většinu však tvoří rozmanitě pojaté rodinné a víkendové domy. Společným jmenovatelem všech představovaných projektů je, že byly navrženy architekty a jsou velmi inspirativní.

Přestože jsou moderní dřevostavby dostatečně odolné vůči požáru, zdá se, že jistá nedůvěra stále přetrvává. Cihla prostě nehoří…

P. H: Klienti, kteří se rozhodují pro dřevostavbu, jsou většinou dobře zorientováni v kladech a záporech stavění ze dřeva. S obavami o odolnost vůči požáru se proto setkáváme už jen málokdy. Soudobé technologie a moderní materiály na výstavbu dřevostaveb splňují všechny nejnovější normy, a někdy dokonce i přísnější požadavky na požární bezpečnost než jiné konstrukční systémy. Nedůvěra ke zděným stavbám pramení spíše z představy, že dům má vydržet staletí a dřevostavba to nedokáže. Tento mýtus vyvracejí dochované historické dřevěné objekty, které jsou v dobré kondici i po několika stech let.
Ľ. F: Každý dům potřebuje po nějakém čase renovaci, bez ohledu na to, z jakého je materiálu. A to jak z důvodu opotřebení, tak i z hlediska rychlého technického vývoje, který přinášejí hospodárnější nebo komfortnější technologie pro lepší bydlení.

Dům u lesa:
Rodinná vila postavená v souboru s dalšími šesti podobnými dřevostavbami představuje výsostně soudobé pojetí architektury. Velkými prosklenými plochami a terasami je propojena s okolní zelení, v interiéru skýtá vysoký uživatelský standard. Autoři: Ľubomír Peráček ml., Ľubomír Peráček st., atelier MOLNÁR-PERÁČEK

Setkáváme se také s názorem, že dřevostavba s parozábranou je vlastně igelitový stan a dřevo není stejně nikde vidět. Jsou řešením stavby difuzně otevřené?

P. H: Rozhodnutí pro konkrétní skladbu stěny závisí na individuálním projektu a zvolené technologii, skladbě stěny. Vhodných možností je více, jak ukazujeme na naší výstavě. Kdo touží po dřevěném vzhledu v interiéru, může zvolit konstrukci domu z masivních dřevěných panelů (CLT). Tato poměrně nová technologie výstavby, která se rychle rozšířila i u nás, má téměř nevyčerpatelné možnosti jak ztvárnit interiér.
Ľ. F: Kdyby byly moderní dřevostavby igelitovými stany, nepořizovali by si je vzdělaní lidé s ekologickým smýšlením, kteří preferují zdravý životní styl.

Další obavou je, že v dřevostavbě bude všechno slyšet…

P. H: Je pravdou, že dřevostavby jsou obecně více háklivé na přenos hluku. Při dobře promyšlené konstrukci, správném výběru izolačních materiálů a profesionální realizaci všech detailů však lze u dřevostaveb docílit výborné zvukově-izolační vlastnosti srovnatelné s jinými typy staveb.

Dům v nitře:
Na základě požadavku investora vznikla dřevostavba s tvarem inspirovaným tradiční architekturou, ale s využitím všech moderních technologií a vysokým uživatelským komfortem. Pasivní dům, který se hlásí ke dřevěné konstrukci fasádou i interiérem, je v případě potřeby energeticky soběstačný. Autoři: Daniel Kubiš, Martin Hudec, KubisArchitekti

Často lidé očekávají, že bude dřevostavba výrazně levnější. Cena jevšak srovnatelná se zděným domem. Je to tak?

P. H: Cena kvalitní dřevostavby ve srovnání se stejně velkým zděným domem bývá obvykle o něco vyšší. Klient, který se rozhodne pro dřevostavbu, si kupuje sofistikovaný produkt na bázi nejmodernějších technologií, který lze postavit velice rychle, precizně, s minimem mokrých procesů a bez negativních dopadů výstavby na prostředí jako prašnost, nežádoucí odpad a podobně. Dům ze dřeva má jedinečnou atmosféru, zdravé klima a odpovídá i ekologickým výzvám dnešní doby.

Proč tedy dát přednost dřevostavbě?

Ľ. F: Čím dál víc investorů se rozhoduje pro dřevostavby především kvůli rychlosti výstavby a kvalitě svého bydlení. Přibývají klienti, pro které je dům ze dřeva součástí zdravého životního stylu a vztahu k životnímu prostředí. Dřevo je prozatím jediným dorůstajícím a trvale obnovitelným materiálem na naší planetě. Když se na místě, kde bylo vytěženo dřevo pro dům, zasadí nové stromy, vyrostou a budou použitelné na výstavbu zhruba za 80 let – což je minimální životnost moderní dřevostavby.
P. H: U dřevěných konstrukcí je možné snadněji a efektivněji dosáhnout nízkoenergetických a pasivních standardů. Velkým tématem dneška jsou rekonstrukce, obnovy, přístavby, nástavby – u všech lze dřevo využít mimořádně dobře, se všemi přednostmi a přidanou hodnotou, jako u nových dřevostaveb.

Dům razdva:
Typový dům Bungalov 6 společnosti DUMRAZDVA je postaven stavebním systémem Two by Four. Toto řešení dovoluje širokou škálu variací jak ve skladbě stěn – difuzně otevřené i uzavřené, tak v energetické náročnosti či konečné finální úpravě.

Který typ dřevostavby si vybrat?

P. H: Na to nelze jednoduše odpovědět, záleží na mnoha faktorech. Klientům, kteří touží po domě ze dřeva, doporučujeme, aby na to přihlíželi již při výběru pozemku a poskytujeme jim již v této fázi konzultace. Dobrá orientace stavby vůči světovým stranám je jedním z předpokladů optimálního funkčního řešení i energetické hospodárnosti domu vzhledem k možnostem solárních zisků v zimním období a podobně. Stavby s konstrukcí z CLT panelů jsou v principu vhodnější na rovinaté pozemky, kde je jednodušší přístup potřebné montážní techniky. Naopak, sloupkové konstrukce (two-by-four) jsou vhodným řešením u svažitých terénů a komplikovanějších půdorysných řešení.
Ľ. F: Zájemcům o dřevostavbu (ale i každý jiný dům) doporučuji v první řadě si udělat základní představu o svých reálných potřebách a finančních možnostech. U individuálních domů je zásadní výběr architekta, který má zkušenosti s navrhováním a realizací dřevostaveb. Zaangažovat seriózní a zkušenou firmu na realizaci je pak další logický krok. Získat základní přehled o nabídce na trhu je dobrým začátkem. Mimo jiné, zveme srdečně navštívit Salon dřevostaveb 2019, účastnit se doprovodných prezentací na Mozaice architektů (9. 2. 2019) a nebát se klást přednášejícím zvídavé otázky…

Wellness domek:
Doplňková dřevostavba ke stávajícímu domu na zahradě navržená Markétou Cajthamlovou a Petrou Pelškovou plní relaxační funkci – zahrnuje saunu, páru, sprchu s ochlazovacím bazénkem, relaxační místnost i malou kuchyňku. Pod střechou objektu je i venkovní vířivka. Konstrukce je z masivních dřevěných panelů Novatop, fasáda a terasa ze sibiřského modřínu. Dodavatel Domesi

Salon dřevostaveb 2019

14. ročník mezinárodní přehlídky dřevostaveb bude mít pražskou premiéru v rámci veletrhu Dřevostavby od 7. do 10. 2. 2019.
Dále se výstava představí i v dalších městech České a Slovenské republiky.
K výstavě je vydána Ročenka dřevostaveb 2019.
Mozaika Salonu dřevostaveb proběhne 9. 2. 2019 v auditoriu výstavy Salon dřevostaveb 2019. Vybraní architekti zde krátce představí své stavby z výstavy.

Připravila: Miloslava Perglová
Foto: archiv firem

Uložit

Uložit

Datum vydání: 31. 1. 2019

Edit: