SKUPINA GEBAS: PROJEKT A REALIZACE V JEDNOM

Tři různé projekty, tři příběhy. Každý dům jiný, i když geograficky blízko sebe. První rodinný dům byl realizován na svažitém pozemku v Náchodě, další dva projekty jsou z bezprostředního okolí Hradce Králové.

Ing. arch. Miroslav Gebas

jednatel a hlavní architekt

„Základem naší práce je vzájemné porozumění, respekt, pokora a zodpovědnost. V případě rodinného domu v Náchodě bylo cílem vyprojektovat a zrealizovat takový dům, aby ho bylo možné zanést do velice atypického tvaru pozemku, který je svažitý, a vznikl objekt přirozeně vsazený do terénu. Využitím terénu pak vznikl také dostatečný suterénní prostor využitý jako uzavřené garážové stání pro dvě vozidla. Navíc jsme se snažili beze zbytku splnit požadavky investorů na dispoziční rozložení, dostát modernímu stylu a uživatelskému komfortu, ale také zajistit stavbě nízkou energetickou náročnost.“ www.gebasatelier.cz


1 Rodinný dům v Náchodě

 

Málokdy se vidí tak úzké propojení domu se zahradou. Bylo to přání majitelů? Bylo, ale zároveň to vyplynulo ze specifik pozemku a idey projektu. Objekt byl vsazen do přirozeně svažité ho terénu, který se zásadně neupravoval, a vyrovnána do roviny byla pouze malá část zahradní plochy. Základ vnitřní dispozice tvoří obytná místnost, která je pomy slně rozdělena na dvě části, kde jedna část slouží jako obývací pokoj a část druhá jako kuchyně s jídelnou. Obě části jsou designovány jako otevřené, s přístupem na terasu a zahradu. Další místnosti tvoří ložnice se zabudovanou šatnou a samostatným WC, pokoj pro hosty, který může sloužit zároveň jako pracovna, a koupelna. Z obou pokojů je také přístup do zahrady, stejně jako z prostorné vstupní haly, která vlastně tvoří centrální část domu. Má totiž přístup do všech ostatních částí – vede z ní i schodiště do suterénu.

Jedině ze strany suterénní garáže působí stavba trochu masivněji, jinak budí překvapivě křehký dojem. Upoutá však řešením fasády… Fasáda je řešena kombinací probarvených tenkovrstvých omítek s bohatým prosklením a částečným vnějším obložením ze sibiřského modřínu. To se uplatňuje nejvíc právě v oblasti garáže a vchodu, takže tuto pohledově nejmasivnější část zútulňuje. Okna jsou plastová s tepelně izolačními trojskly. Z čeho je základní konstrukce domu? Stěny jsou navrženy z pórobetonových tvárnic Hebel, mezi kterými je umístěno 50 mm izolace z minerální vlny. Dům je zateplen pomocí tepelné dvojizolace EPS tloušťky 160 mm. Stropní konstrukce je tvořena prefabrikovanými železobetonovými stropními panely. Založení je provedeno na pasech z prostého betonu šířky 600 mm a výšky 400 mm, základová spára se nachází 1 300 mm pod úrovní podlahy pro obvodové nosné stěny. Na monolitické základové pasy jsou vyzděny dvě řady ze ztraceného bednění ZB 30 (500 x 300 x 250 mm). Cílem je kvalitní stavba s minimální energetickou náročností.

Vizitka domu

 • Dispozice: 3 + kk
 • Maximální rozměry: 17,6 x 13,8 m
 • Zastavěná plocha: dům 170 m 2 + zpevněné plochy 142,4 m 2
 • Užitná plocha: 215,6 m 2 (včetně garáže)
 • Stavební konstrukce: stěny z pórobetonových tvárnic Hebel s izolací z minerální vlny, stropy z prefabrikovaných železobetonových panelů
 • Okna: plastová s izolačními trojskly
 • Sanita: WC, sprchový kout, kotel + TUV
 • Kuchyně: na míru, s ostrůvkem
 • Začátek projektu: 2014
 • Dokončení realizace: 2019

 

2 Rekreační chata ve Svinarech

 

Dvoupodlažní nepodsklepený objekt tvaru písmene T se šikmou sedlovou střechou nabízí celkem šest pobytových místností a je určen pro pohodlnou rekreaci jedné rodiny. Zpevněná plocha pro přístup a příjezd na pozemek je navržena zcela nově. V místě zpevněné plochy je rovněž parkovací stání, které slouží výhradně k využití majitelům objektu. Z důvodu celkového architektonického ztvárnění a docílení plasticity fasády je na objektu vystřídáno více materiálů. Fasády jsou řešeny omítkou, kamenným obkladem a obkladem z fasádních desek Fundermax. V celém objektu jsou plastová okna i dveře, barva v exteriéru antracit a v interiéru světlé dřevo. Rekreační chata je založena klasicky na základových pasech z prostého betonu s vyzděným horním stupněm ze ztraceného bednění a železobetonovou základovou deskou. Pro realizaci je zvolena technologie dřevostavby, sendvičového zdiva z Fermacell desek a minerální izolace. Stropy jsou provedeny jako dřevěné trámové. Objekt je kompletně izolován tepelně i proti zemní vlhkosti, plynotěsná hydroizolace brání pronikání radonu z podloží. V interiéru je zabudované stropní osvětlení i ozvučení.

Vizitka domu

 • Dispozice: 6 + kk
 • Maximální rozměry: 14 x 8,7 m
 • Zastavěná plocha: 107 m 2
 • Užitná plocha: 157 m 2 + zpevněné plochy 109,7 m 2
 • Stavební konstrukce: dřevostavba (sendvičové zdivo z desek Fermacell + minerální izolace), střešní krytina Capacco
 • Okna: plastová
 • Sanita: 2x WC, 1x sprchový kout, vana, sauna, bojler
 • Kuchyně: na míru, s ostrůvkem
 • Začátek projektu: 2017
 • Dokončení realizace: 2019

 

3 Viladomy v Malšově Lhotě

Tentokrát bylo cílem maximální využití urbanizované plochy města. Projekt byl vytvořen na místě stávajícího hospodářského objektu na okraji Hradce Králové tak, aby nejen splnil požadavky moderního stylu a uživatelského komfortu, ale také aby zajistil nízké náklady na energie. Při stavbě byly použity také nadstandardní materiály. Vily byly vytvořeny jako dvoupodlažní nepodsklepené dvojdomy s pravidelným půdorysem, plochou střechou a atikami. Mají dispozici 5 + kk, každá vila je určena pro jednu rodinu. Zdrojem vytápění jsou elektrické podlahové kabely. Jako doplňkový zdroj energie je navržen krb v obytném prostoru s komínovým tělesem. Hlavní vstup ze severovýchodu je krytý. Plochá střecha o sklonu 2 % se střešní hydroizolační fólií. Srážková voda ze střechy objektu je svedena dešťovými svody pomocí nově navrženého dešťového potrubí do vsakovací jímky umístěné na řešeném území. Likvidace srážkových vod ze stávajících zpevněných ploch bude řešena jako přirozené vsakování do přilehlých zelených ploch.

Vizitka domů

 • Dispozice: 5 + kk
 • Rozměry: 6,1 x 13,3 m
 • Zastavěná plocha: 106 m 2
 • Užitná plocha: 147 m 2 + zpevněné plochy 38 m 2 , terasa 30 m 2
 • Stavební konstrukce: stěny z broušených keramických cihel Porotherm Profi, tepelná izolace (EPS, minerální vlna), stropy z prefabrikovaných železobetonových panelů
 • Okna: plastová s izolačními trojskly
 • Sanita: 2x WC, 1x sprchový kout, vana, kotel
 • Začátek projektu: 2016
 • Dokončení realizace: 2019

 

 

GEBAS

Edit: