Světlovody: jak fungují, kam s nimi

Na schodiště? Do koupelny? Ke kuchyňské lince daleko od okna? Do pracovny? Do komory? Ani místnosti bez oken nemusejí rezignovat na dostatek denního světla. Můžeme do nich světlo poměrně jednoduše přivést. Jak? Přece světlovody.

A nejde jen o to, aby bylo v místnosti lépe vidět i bez umělého osvětlení, ani o to, že ušetříme za elektřinu, protože nebudeme muset během dne svítit. Denní světlo promění náladu, a to jak celé místnosti, tak nás samotných. Spojení s denním světlem totiž podporuje přirozený rytmus lidského organismu a příznivě ovlivňuje lidskou psychiku, a tím celkově zdraví člověka. Určitě je proto dobré přemýšlet o tom, jak si dopřát denní světlo v co nejvyšší míře.

1

2

Kopule Lightway Crystal navržená s technologií IRCG je vyrobena ze sodno-draselného skla netečného vůči chemikáliím a UV záření. Nešpiní se, protože má hladký tvrdý povrch a tvar, který je samočistící s každým deštěm. LIGHTWAY

JAK VÉST SVĚTLO?

Jak je možné, že se světlo cíleně přivede do míst, která nejsou bezprostředně pod střechou nebo v blízkosti obvodové zdi, tedy hluboko do dispozice domu? Podstatou je, že se světlo zachycené na střeše vede na základě fyzikálních principů odrazu a přenosu do daného místa tubusem s vysoce odrazivou vnitřní reflexní plochou na místo určení. Jinak řečeno, základem je potrubí, jehož vnitřní stěny jsou natolik lesklé a reflexní, že dokáží přenést téměř všechny světelné paprsky od zdroje na vzdálené místo. Aby tomu tak skutečně bylo, je třeba postarat se také o kvalitní sběr světla na začátku, tedy na vstupu na střeše, a o jeho předání do místnosti. Kromě kvality těchto tří základních prvků světlovodu má na funkčnost a účinnost systému vliv řada dalších faktorů – od umístění kopule na střeše přes geometrii systému či vhodnost daného typu pro konkrétní případ až po kvalitu provedení.

3

Prvek Blue Performance – dvojsklo nebo trojsklo s mezivrstvou vyplněnou argonem – se vkládá do světlovodů LIGHTWAY v místě, kde světlovodný tubus prochází tepelnou izolací budovy. Zabraňuje tak únikům tepla světlovodem z domu, v létě naopak brání horku proniknout dovnitř. Toto řešení umožňuje využít světlovody i v pasivních domech.

4

Designový světlovod VELUX nejen zdobí, ale přivádí do místnosti tolik světla jako tradiční 60W žárovka.

5

Realizace SOLATUBE

JAK SE SBÍRÁ SVĚTLO?

Světlo může do světlovodu vcházet jednoduše jen plochým sklem, více světla se však zachytí pomocí kopule. Plochému sklu dáváme přednost především z estetických důvodů, tedy tam, kde nechceme, aby světlovod vystupoval nad úroveň střešní roviny. Musíme však počítat s nižší účinností, nutnou údržbou a nefunkčností, pokud napadne sníh. Kopule zachytí více světla, ale v jejich výkonnosti mohou být podstatné rozdíly. Hladké plastové kopule z nepříliš kvalitního plastu zpočátku poněkud poškodily světlovodům jejich renomé, protože jejich světelná propustnost byla nízká a rychle stárly. V současné době jsou vystřídány mnohem kvalitnějšími tvrzenými plasty nebo sodno-draselným sklem. Kopule z těchto materiálů si zachovávají propustnost a mají i samočisticí schopnosti, kvalitní sběr světla je tudíž zajištěn po dlouhou dobu. Za kvalitu si však musíte připlatit. Proto buďte ostražití u extrémně levných produktů. O tom, kolik světla kopule zachytí a zda dokáží zachytit i rozptýlené světlo při méně příznivých světelných podmínkách však nerozhoduje jen materiál, ale i jejich konstrukce. Opticky aktivní systémy s Fresnelovou čočkou dokonce dokáží nasměrovat sluneční paprsky dopadající pod ostrým úhlem rovnou do tubusu.

6

Realizace SOLATUBE

7

8

Patentovaná kopule Raybender®3000 dokáže pomocí čoček – vylisovaných optických krystalů – zachytit sluneční svit dopadající na kopuli i pod ostrým úhlem. Vysoce reflexní zrcátko zvyšuje množství zachycených paprsků z okolí a tím zefektivňuje funkci kopule – odráží dopadající paprsky do středu tubusu. SOLATUBE

KUDY PROCHÁZÍ SVĚTLO?

Jak jsme řekli, kvalita tubusu, respektive jeho vnitřní zrcadlové plochy, je pro světlovod zásadní. Povrch je tvořen silně reflexní vrstvou a musí být dokonale hladký, obvykle se jedná o metalické odrazivé materiály, nově se objevují i velmi účinné polymery. Odrazivost kvalitních tubusů dosahuje více než 98 %, polymerní povrchy až přes 99 %. Kromě toho je důležitá schopnost vést světlo na určitou vzdálenost, aby s narůstající délkou tubusu docházelo k co nejmenším ztrátám, na metr délky to bývají 2 – 3 %. A neméně důležité je, aby si tubus tyto vlastnosti zachoval po dlouhou dobu, životnost světlovodů by měla být okolo třiceti let.
Ideální je, pokud je tubus přímý, to však není ve většině případů možné. Nutné ohyby zajišťují dodatečná kolena. Každý ohyb však znamená určitou světelnou ztrátu, proto bychom o světlovodu měli uvažovat zejména tam, kde nepotřebujeme více než dva ohyby. Vedle pevných existují i flexibilní – ohebné tubusy, které se snadněji montují, jsou levnější, avšak mají nižší světelnýn výkon. Lze je proto doporučit jen u jednodušších přenosů světla na krátké vzdálenosti. I u nich je však třeba dbát o kvalitu a nevsázet na no name výrobky.
A samozřejmě je důležité, jaký zvolit průměr tubusu. Zcela logicky – větší průměr osvětlí větší plochu. S větším průměrem však stoupá i cena. Světlovod o průměru 25 cm prosvětlí za optimálních světelných podmínek místnost o podlahové ploše 10 m2, průměr 35 cm zpravidla vystačí na 15 m2.

SVĚTLO NA KONCI TUNELU

A poslední v řadě, nikoliv však poslední ve vlivu na kvalitu celého systému, je difuzér, který se stará o rovnoměrné rozptýlení světla do místnosti. Kdyby byl tubus ukončen obyčejným sklem, byla by místnost osvětlena nestejně, tvořily by se nepříjemné svazky paprsků a stíny. Co se účinnosti a dobrého rozptylu týče, opět záleží na použitém materiálu i konstrukci. U difuzérů umístěných v obytných místnostech vystupuje do popředí i otázka designu. Některé difuzéry je možné stmívat či zcela uzavřít, což oceníme například v ložnici. Příjemná jsou řešení dva v jednom, kdy je v difuzéru zabudována zářivka nebo žárovka, a odpadne tak nutnost instalace umělého osvětlení poblíž vyústění světlovodu.

Výhody světlovodů

  • osvětlí prostory bez přístupu denního světla okny
  • přivedou světlo do hlubokých prostor
  • uspoří energii za umělé osvětlení
  • zatraktivní místnost

NEVPUSTIT CHLAD, ANI HORKO

Světlovod je nepřímým spojením domu s okolním prostředím. Proto musí jeho začlenění do konstrukce domu řešit i tepelnou izolaci, aby se nestal v zimě tepelným mostem a v létě zase místem, kudy bude do domu vnikat horko. Z toho důvodu je téměř samozřejmostí dvojitý difuzér, podstatné však je, aby tepelný most nevznikal již v místě napojení na střešní konstrukci, dále je možné světlovod izolovat v celé jeho délce. I u světlovodů bychom se proto měli zajímat o součinitel prostupu tepla U, obdobně jako třeba při výběru oken, a o to, jakým způsobem je řešena tepelná izolace světlovodu. A stejně důležité je, aby byly veškeré spoje dokonale utěsněny. V opačném případě, u nekvalitních produktů a nesprávné instalaci, může docházet ke kondenzaci vodních par a z tubusu vytékat voda, tvořit se mapy kolem výstupu a podobně.

9

10

Světlovod VELUX TWR je určen pro šikmé střechy s profilovanou střešní krytinou do výšky profilu 120 mm. Skládá se z horního čtvercového rámu s tvrzeným 4mm sklem a samočisticí úpravou, pevného tubusu s odrazivostí světla až 98 % a stropního difuzeru. Délka tubusu je od jednoho do šesti metrů.

KAM S NIMI

Výrobci nabízejí světlovody určené k instalaci do šikmých i rovných střech. Ač je technologicky možné instalovat při dobré účinnosti světlovody dlouhé dvacet i více metrů, v rodinném domě bychom měli vystačit se světlovody kratšími, asi do pěti metrů při průměru 25 cm a sedmi metrů při průměru 35 cm. Při úvaze zda světlovod pořídit a kam, je třeba si pečlivě rozmyslet, k jakému účelu místnost slouží a jak intenzivní světlo je zde třeba. Pro šatny, toalety, koupelny, chodby či technické místnosti vystačíme se světlovodem o menším průměru a levnějšími komponenty, ale například do pracovny či kuchyně budeme volit světlovod výkonnější.

BUĎTE ZVÍDAVÍ

Světlovody jsou v našich domech tak trochu benjamínky, nemáme s nimi příliš mnoho zkušeností. Proto se můžeme nechat snadněji zlákat líbivou reklamou. Proto si slibovanou kvalitu pokud možno co nejvíc prověřte. V prvé řadě, zda jsou uváděné hodnoty o účinnosti certifikovány, a zajímejte se o dostupné reference. Obracejte se na renomované firmy, které poskytují dostatečně dlouhou záruku, ideálně takové, které mají ve svém showroomu světlovod instalovaný nebo jsou schopny předvést konkrétní realizaci – není nad osobní zkušenost. Při cenovém porovnávání dbejte nejen na vztah ceny a délky světlovodu, ale i na kvalitativní ukazatele, záruky, reference. Nechte si provést kalkulaci od více firem, příliš nízká cena by vás měla varovat nebo přinejmenším vést k pečlivému prověření výrobku a dodavatelské firmy.
Foto: archiv firem

Více informací se nachází v červencovém vydání z roku 2016, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

img.php

Uložit

Datum vydání: 4. 8. 2016

Edit: