Teplo ze dřeva pro celý dům

Kachlová kamna Olymp Regina bílá lesk KK 113 se stanou chloubou vašeho interiéru. Cena 83 000 Kč, s teplovodním výměníkem 93 022 Kč. Želetavská kamna.

Už dávno neplatí, že krb s praskajícím dřevem a živými plameny slouží jen k navození útulné atmosféry domova. Nejen že spolehlivě vytopí místnost, v níž hoří. Může se stát i hlavním zdrojem tepla pro rodinný dům.

Jak na to? Chcete-li vytápět více místností nebo celý dům, musíte zvolit obestavěnou krbovou vložku či krbová kamna s teplovodním výměníkem nebo teplovzdušnými rozvody. Krb či krbová kamna vám ovšem dovedou splnit lecjaké přání – stačí, abyste věděli, co chcete. Mohou účinně vytápět teplým vzduchem, akumulovat teplo na dlouho dopředu nebo ohřívat i užitkovou vodu na mytí či sprchování.

AKUMULACE TEPLA

Specifikum akumulačních krbů spočívá v tom, že se skládají ze dvou – dá se říci rovnocenných – částí: speciální krbové vložky a obestavby. Ta je zhotovena z materiálů, které dokážou dlouhodobě akumulovat teplo, a tvoří takzvanou akumulační masu. Po zatopení se nahřívá buď akumulační masa obestavby, nebo vlastní tahový systém krbu. K dokonalému nahřátí akumulační masy stačí zpravidla pouhé tři hodiny, ale ta pak teplo vydechuje několikanásobně dlouhou dobu (10 až 24 hodin). Záleží na typu krbu, velikosti, tvaru a hlavně materiálu obestavby. Osvědčené a u nás tradiční jsou šamot a keramické kachle, nejlepší akumulace ovšem dosahuje mastek, který se běžně používá například ve Finsku. Na speciálně konstruované krbové vložky lze také umístit přídavné akumulační prvky (prstence či šamotové bloky). Akumulační krby a kamna jsou svým způsobem umělecké výtvory – a tomu odpovídá jejich cena. Neměla by vás překvapit suma 200 000 Kč a více.

Sálavý akumulační krb zajišťuje příjemnou pohodu v prostoru obývacího pokoje s kuchyní. Kachle a šamotová obestavba sálají teplo po dobu několika hodin. Krby Kamna Székely.

TEPLOVZDUŠNÉ ROZVODY V DOMĚ

Vytápění rodinného domu prostřednictvím rozvodů horkého vzduchu znali už před naším letopočtem (podlahová hypokausta ve starověkém Římě). Dnes je možné rozvádět teplý vzduch z různých zdrojů (například pomocí rekuperace, tepelného čerpadla nebo ze solárních panelů), my se však v článku přidržíme vytápění s ryze přírodním zdrojem (kusové dřevo, případně peletky, biobrikety), kde je teplý vzduch rozváděn od krbu či kamen. Tyto rozvody mohou být dvojího typu: buď otevřené, nebo uzavřené.

Systém kamen s teplovodním výměníkem

ZDROJ: KVS EKODIVIZE

UZAVŘENÝ ROZVOD

Funguje tak, že teplý vzduch proudí z krbové komory do dalších místností v domě kanály, které jsou předem vytvořeny ve stěnách budovy. Poté, co předá teplo sáláním přes teplosměnné plochy, instalované ve stěně, se ochlazený vrací zpětnými kanály do krbové komory. Cirkulace v systému je přirozená: Teplý vzduch stoupá vzhůru, po ochlazení se vrací dolů ke krbu. Má to ovšem háček. S instalací uzavřeného rozvodu musíte počítat již při výstavbě domu.

Luxusní krbová kamna Iris vám nabídnou panoramatické prosklení s pohledem na oheň ze tří stran. Široké topeniště, externí přívod vzduchu, úsporný ekologický provoz. Vyhřejí až 200 m3. www.mountfield.cz

OTEVŘENÝ ROZVOD

Právě stavební omezení je důvodem, proč se častěji využívá jednodušší teplovzdušný rozvod otevřený. K jeho vybudování sice potřebujete řadu komponentů (pevná i ohebná potrubí, rozbočky, spojky, izolace, ventilátor, filtry, ventilační mřížky nebo talíře, regulaci, termostat, případně opláštění pro rozvod vzduchu), ale nemusíte bourat zdi. Pro vytápění se používají dva systémy: nucený a samotížný (přirozený). Nucený rozvod tepla zajišťuje ventilační jednotka, která potřebuje připojení k elektrickému proudu. Ventilátor se zapíná, když vzduch dosáhne teploty nastavené na termostatu. Délka jedné větve od ventilátoru k ústí by neměla přesáhnout 10 metrů. U samotížného systému stoupá teplý vzduch z topidla vzhůru zcela přirozeně, takže ventilátor není zapotřebí. Tímto způsobem však lze vytápět pouze místnosti v patře nad krbem či kamny, kde se teplo šíří obvykle pomocí tenkého izolovaného potrubí obdélníkového profilu, vedeného podlahou. Samotížné vytápění horních místností je pomalejší, ale spolehlivé.

Systém teplovzdušného rozvodu a jeho součásti

ZDROJ: HS FLAMINGO

VYTÁPĚNÍ KRBEM

Také krb pro teplovzdušné vytápění (podobně jako akumulační krb) se skládá z krbové vložky a obestavby. Obestavba zde ovšem funguje jinak: Do její spodní části je nasáván chladný vzduch, ohřívá se uvnitř a ven vychází v horní části krbu. Dnes jsou na trhu také speciální krbové vložky s teplovzdušným pláštěm, ventilátory a elektronickou regulací, vyvinuté do stávajících otevřených krbů. Jejich úkolem je zvýšit bezpečnost a především ekonomiku vytápění. Zatímco účinnost běžných otevřených krbů se pohybuje jen těsně nad 20 procenty, tady může účinnost přesáhnout i 80 procent. Také dodatečně ovšem lze nainstalovat krbovou vložku k nové obestavbě pro klasický teplovzdušný rozvod. Při výběru se rozhodně poraďte s odborníkem (projektant vytápění či odborný prodejce): Vložka s malým výkonem dům řádně nevytopí, příliš vysoký výkon bude mít za následek přetápění prostoru. Navíc vám odborník pomůže vyřešit i rébus značného cenového rozptylu krbových vložek. Kvalitní vložku lze pořídit od 25 000 Kč výše, ale můžete za ni utratit i desetinásobek.

ROZVOD OD KAMEN

Kamna Sahara 11 kW Exclusive nabízejí napojení na teplovzdušné rozvody. Cena včetně ventilátoru, řídicí jednotky a kamenného obkladu Labrador Emerald je 76 109 Kč. LS Kamna.

Pokud místo krbu zvolíte méně honosnou a jednodušší variantu krbových kamen, čeká vás volba mezi tažným a tlačným systémem. Běžnější je odtahový systém s tažným krbovým ventilátorem. Ten se umístí nad kamna, napojí se na jejich teplovzdušné vývody a odsává teplý vzduch, který je pak potrubím veden (tažen) do jednotlivých místností. V nich bývá zpravidla zakončen ventilačním talířem nebo mřížkou se žaluzií. Tlačný systém teplovzdušného vytápění využívá jiný princip. Ventilátor je umístěn ve spodní části kamen, nasává studený vzduch z místnosti a vhání jej do mezipláště a teplovzdušného výměníku. Ohřátý vzduch pak vychází ze zadní části kamen, kde je vyveden do dvou objímek. Na ně lze napojit větve teplovzdušných rozvodů a potrubím vytápět i vzdálenější prostory v domě.

V HLAVNÍ ROLI TEPLÁ VODA

To nejlepší nakonec. Krbové vložky s teplovodním výměníkem kombinují přímý přenos tepla horkým vzduchem do prostoru a víceúčelový rozvod tepla po domě prostřednictvím vodního média. Doporučují se zvláště do členitých objektů. Výměník tvoří soustava potrubí, skrz které protéká voda a ohřívá se. Může být umístěna buď ve dvojitém plášti vložky, nebo přímo v topeništi (v místě odvodu spalin). Každý teplovodní výměník by měl být osazen dochlazovací smyčkou, která zajišťuje, aby se výměník v případě přetopení rychle a bezpečně ochladil. Na kvalitě tu nešetřete! Nejlepší jsou smyčky z mědi, která je výborným vodičem tepla. Vyšší náklady vás čekají i v případě nutného příslušenství (potrubí, oběhové čerpadlo, záložní zdroj). Pokud chcete dosáhnout efektivního provozu s vysokým uživatelským komfortem, vyplatí se ještě investice do akumulační nádrže, která většinou potřebuje technickou místnost. Bonusem pro vás pak bude univerzální využití ohřáté vody: Můžete ji použít jak pro vytápění, tak pro mytí, sprchování, případně i dohřívání vody v bazénu.

CENA TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ

  • Realizaci teplovzdušného rozvodu by měl vždy předcházet odborný projekt. Ten bývá u dodavatelů topidla či otopného systému pro zákazníky zdarma.
  • Jestli chcete stavět krb či kamna svépomocí a žádáte pouze projektovou dokumentaci, začíná její cena přibližně na 4 000 Kč.
  • Za realizaci teplovzdušných rozvodů pro běžný rodinný dům zaplatíte 35 až 40 tisíc Kč.
  • Projekt + instalace teplovzdušného vytápění vychází zpravidla výrazně levněji než klasická teplovodní otopná soustava.

Text: VÍT STRAŇÁK
Foto: ARCHIV FIREM

Edit: