Vlastní studna se vyplatí

4

Vrtané studny dnes převažují nad hloubenými. Foto: Shutterstock

Záměr pořídit si vlastní studnu má obvykle jeden ze dvou motivů: Prvním je snaha ušetřit, protože nahoru nešplhají pouze ceny energií, ale i vody. Druhým důvodem je to, že k pozemku nedosahuje místní vodovodní řad, což bývá především případ rekreačních objektů.

Cena vrtané nebo kopané studny s pitnou vodou záleží na několika faktorech – na kvalitě podloží a potřebné hloubce, od čehož se odvíjí i to, zda se rozhodneme pro studnu hloubenou nebo vrtanou. V žádném případě nejde o levnou záležitost. Cena obvykle začíná na několika desetitisících, ale může dosáhnout i částky sto tisíc. Vzhledem k tomu, že za vodné a stočné dnes v rodinném domě zaplatíme až 15 000 Kč ročně, jde o investici, která se nám vrátí v případě, že vodu z vlastní studny budeme používat pouze k zalévání či splachování. Nejen proto, že voda z vodovodu je pro tyto účely příliš drahá, ale může se stát, že v období sucha je v mnohých lokalitách zalévání vodou z vodovodního řadu zakázáno.

PRVNÍ KROKY 
Cesta za vlastním zdrojem vody by měla začít na příslušném stavebním úřadě, kde získáte informace, co všechno potřebujete k vystavení povolení ke zřízení vlastní studny. Je to důležité, protože požadavky jednotlivých stavebních úřadů se značně liší. Kromě toho by vám na stavebním úřadě měli pomoci s vyplněním žádosti o stavební povolení a poradit spolehlivou dodavatelskou firmu, která v něm již musí být uvedena. Po získání stavebního povolení byste se zahájením prací neměli příliš otálet – povolení totiž platí pouhé dva roky.

1

Samočinná domácí vodárna DARLING LIDO je určena do rodinných domů s jednou i více bytovými jednotkami a pro rekreační objekty, kde sací výška včetně odporů nepřesáhne hodnotu 8 m vodního sloupce. Vodárna se vyznačuje malými rozměry, vysokou životností a nízkou hmotností. Maximální hodinový odběr 3960 l. SIGMA PUMPY

2

Domácí vodárna GARDENA 4000/5 eco Comfort je svým výkonem a maximálním hodinovým odběrem určena především pro rekreační objekty a menší rodinné domy, a to pro automatické zásobování domácnosti pitnou vodou i na zalévání. Motor má tepelnou pojistku proti přetížení, která v případě přehřátí automaticky přeruší provoz čerpadla. Cena 5790 Kč. GARDENA

VRTANOU, NEBO HLOUBENOU? 
Rozhodnutí, zda vaše studna bude hloubená nebo vrtaná, byste měli nechat na odbornících, neboť o jejím místě, hloubce a typu rozhodují geologické poměry a umístění vodonosné vrstvy. Nejrozšířenější jsou v současnosti studny vrtané, jejichž realizace je rychlejší a levnější než u studní hloubených. Nejlevnější jsou studny o průměru 10–15 cm. Příliš na nich ale neušetříme, protože zase musí být hlubší než studny o větším průměru. Tento typ studní lze doporučit především k rekreačním objektům, případně rodinným domům, kde je nižší spotřeba vody. Pro rodinné domy jsou vhodnější vrtané studny o průměru 20–25 cm, umožňující zapuštění výkonnějšího čerpadla. Cena vrtu se většinou pohybuje v rozmezí od 1500 až do 3000 korun za běžný metr. Průměr jednoho metru mají klasické studny kopané, ve skalách střílené. Jejich předností je snadnější čištění v případě zanesení, s čímž souvisí i delší životnost – až 100 let, zatímco u vrtaných je životnost okolo 30 let. Hloubené studny se dobře čistí a obvykle pokryjí i větší odběry vody. Jejich budování je však podstatně náročnější a voda v nich je náchylnější k místnímu znečistění. Cena se pohybuje od 5000 do 7500 korun za běžný metr.

POZOR NA TLAK 
Aby vodárna spolehlivě zásobovala domácnost dostatečným množstvím vody, tlak v domovním rozvodu vody by se měl pohybovat v rozmezí 2–3,5 baru. Ale: Vlivem různých netěsností tlak v rozvodu postupně klesá, a pokud klesne až na jeden bar, způsobí to, že čerpadlo spíná častěji. To pak znamená přílišnou zátěž elektromotoru, jež může vést k jeho poruše. Druhým nepříjemným jevem jsou nežádoucí změny teploty vody z kotle nebo bojleru. Z toho důvodu bychom si měli nechat pravidelně, doporučuje se jednou za čtvrt roku, provést kontrolu tlaku v domácím rozvodu a v případě potřeby si zařídit dotlačování vzduchem. 

3

Tam, kde není v dosahu elektrický proud, se neobejdete bez benzinového čerpadla. SA 30 TLA je čerpadlo střední třídy, které před případným poškozením chrání trubkový rám. Má výkonný dvoutaktní motor, nízkou hmotnost a keramickou vycpávku zajišťující dlouhou životnost. Maximální sací výška je 7,3 m. MOUNTFIELD

ZE STUDNY DO DOMU 
Samotná studna by nám však moc nepomohla. S vědrem už pro vodu chodit nehodláme. Jak tedy dostat vodu ze studny do domu? V případě hlubokých vrtaných studní se používají několikastupňová, takzvaná doutníková čerpadla. O tom, jak silné čerpadlo bychom měli zvolit, rozhodují průměr studny a rychlost, jakou voda natéká. Zároveň musí zcela pokrýt potřeby, ale nesmí být zase příliš výkonné, protože by mohlo dojít ke zborcení vrtu. Vhodný typ čerpadla do vrtané, ale i hloubené studny dokáže stanovit opět pouze odborník. Pro výběr vhodného čerpadla do hloubené studny je třeba znát spotřebu vody, ale i technické parametry jejího zdroje. To znamená, jak je vydatný, zda kolísá hladina vody ve studni v průběhu roku a z jaké hloubky a na jakou vzdálenost budeme vodu přepravovat. Navíc je třeba vždy počítat s tzv. hydraulickými ztrátami – na každých 10 m celkové délky je třeba počítat se ztrátou jednoho výškového metru výtlaku (1 baru). V místech, kde není zaveden elektrický proud, připadá v úvahu jako zdroj vody pouze hloubená studna, ze které lze čerpat vodu pomocí benzinového čerpadla.

NENÍ VYHRÁNO NAVŽDYCKY 
Ukázal rozbor vody ve vaší nové studni, že má výbornou kvalitu? Toto zjištění určitě potěší, ale nesmíte zapomenout, že kvalita vody se často mění. Dokáže to například i přívalový déšť. Proto je třeba nechat si pravidelně v některé z akreditovaných laboratoří provést rozbor základních chemických a biologických parametrů vody.

5

V případě hluboké studny se doporučuje využít ponorná čerpadla s nuceně chlazeným motorem, například Wilo TWI 5. WILO

6

Samonasávací čerpadlo SVA je určeno pro čerpání pitné a užitkové vody, ve speciálním provedení i hořlavin, bez mechanických nečistot o teplotě do 90 °C zejména tam, kde sací výška včetně odporů nepřekročí hodnotu 8 m. Těsnění hřídele provazcovou i mechanickou ucpávkou. SIGMA PUMPY

POVRCHOVÉ, NEBO PONORNÉ? 
Trh nabízí čerpadla povrchová a ponorná. První typ se instaluje nad hladinu vody – většinou přímo nad studnu. Předností tohoto typu čerpadel je především snadná manipulace. Po sezoně se jednoduše odpojí od sací hadice a uklidí se pod střechu. Naopak nevýhodou kromě omezené sací hloubky (8 m) je i to, že dříve, než je zapnete, musíte nalít do komory čerpadla vodu. Další slabší stránkou povrchových čerpadel je i jejich větší hlučnost. Cena běžných povrchových čerpadel se podle typu a kvality pohybuje v rozmezí od 2500 do 10 000 Kč. Do hlubších kopaných studní lze použít zmíněná doutníková čerpadla, využívaná především ve vrtaných studnách, nebo klasická ponorná čerpadla o větším průměru. Největší předností ponorných čerpadel ve srovnání s povrchovými je to, že nám umožňují čerpat vodu i z podstatně větších hloubek, než je osm metrů. Tím, že se umísťují pod vodu, mají ve srovnání s povrchovými typy také menší hlučnost. K slabším stránkám naopak patří složitější manipulace a nutnost dodržovat určitá pravidla: Čerpadlo musí být ponořeno ve vodě, hloubku však nelze překročit, aby mu tlak vody neublížil a voda nepronikla do motoru. Cena těchto čerpadel se pohybuje přibližně od 4000 Kč až po několik desítek tisíc v případě doutníkových čerpadel.

 

DOMÁCÍ VODÁRNY
K zajištění dostatečného množství vody pro provoz domácnosti se v současnosti využívají domácí vodárny. Jde o sestavu zařízení, kterou nejčastěji tvoří čerpadlo, tlakový spínač a tlaková nádoba, jejíž velikost určuje, jak často bude zařízení spínat. Rozdíl mezi čerpadlem a domácí vodárnou spočívá v tom, že čerpadlo musíme sami zapnout a po skončení čerpání vody zase vypnout, zatímco u domácí vodárny se díky tlakovému spínači zapne automaticky, jakmile poklesne tlak v tlakové nádobě pod stanovenou mez, a vypne po dosažení nastaveného tlaku nebo ukončení odběru. Cena běžné sestavy domácí vodárny se pohybuje podle provedení přibližně v rozmezí od 4000 do 12 000 Kč. Současný trh ale již nabízí povrchová i ponorná čerpadla, která dokážou nahradit domácí vodárnu. Jedná se o tzv. vodní automaty se zabudovanou elektronikou, které rozpoznají změnu tlaku a samy se spínají i vypínají.

7

Takto dnes vodu ze studně nečerpáme, spolehlivě nás zastoupí výkonná čerpadla. Foto: Shutterstock

 

Edit: